Wesaki valguskeharännud 2022

 

Suundume Maa südamesse ja kosmilisse Algallikasse, külastame valgustunud maailma Šambhalat

 

14.-15.05.2022

 

Riina Grethiel

 

Iga-aastane vaimne valguspüha Wesak on see eriline aeg aastas, mil tähistatakse nii Buddha sünni- kui valgustumispäeva. Mai täiskuunädal avab koostöövõimaluse kõikidele vaimsetele vaadetele, religioossetele nägemustele ja uskumustele. Sel perioodil avaneb võimas ajaportaal, mis ühendab ja ülendab kogu inimkonda meie püüdlustes valgustumise poole nii isiklikul kui kollektiivsel tasandil.


Idamaades seostatakse Wesaki festivali Buddhaga, keda austatakse ka lääne esoteerilistes traditsioonides kui täiuslikkuse saavutanud meistrit ja oma kõrgeima jumaliku olemuse kehastajat. Igal aastal aktiveerub Buddha kohalolek võimsa valguspulsina meie planeedi kõrgeima energiaga keskuses, mida nimetatakse Šambhalaks ja mida müütide järgi tuntakse kui valgustunud ühiskonda. See võimaldab meil avaneda neile energiatele, kogeda lõputult õnnistusi ja tervendust.

 

Šambhala on valgustunud maailm sisetasanditel, kus säilitatakse ja edastatakse ideed hiiglaslikust ja pulseerivast energeetilisest keskusest. Šambhala väljendab valguskuvandit kuldajastust, mida on reaalselt võimalik sellel planeedil luua ja kogeda. See valguskuvand on kontsentreeritud mudel erilisest kollektiivsest teadvuseseisundist, mis põhineb isiklikul vabadusel kogeda eneses peituvat määratut vaimset potentsiaali, et üles ehitada valgustunud ühiskonda füüsilises reaalsuses, kus oma igapäeva elu elavad valgustunud inimesed omavahel kooskõlas ja loovalt kõige elava hüvanguks toimivad. Šambhala võngub täiuslikus kooskõlas ka Kõrgema Tahtega, kuid see ei piira isiklikku vabadust, vaid avab iga indiviidi jaoks uued horisondid, lausa kosmilise avaruse oma loomisvõime arendamiseks ja manifesteerimiseks. Šambhala energia on dünaamiline ja kasvav, valgustumine ei ole arengu lõppsiht, vaid vaheaste uute kõrgusteni tõusmiseks ja selle avastamiseks, mis on võimalik oma täispotentsiaalile avanenud inimese jaoks. Käivitavaks jõuks on Šambhalas jumalik inspiratsioon, millele end lakkamatult häälestatakse. Manifesteerimine ja loomine ei toimi siin mitte niivõrd külgetõmbeseaduse alusel, vaid tundma õppides ja rakendades sünteesiseadust. Selle tähendus avaneb Kõrgema Tahte oskuslikul kasutamisel ning tugineb selgelt sõnastatud taotlusele ja loovale visualiseerimisele.

 

Buddha on jumaliku tarkuse kehastus ja Algallika valguse väljakiirgaja, kelle võimuses on teha nähtavaks meie kõrgeim tee. Kuid Wesaki ajal tekib eriline sünkroonsus ka Buddha ja Kristuse vahele – ehk alt poolt üles ja ülalt alla laskuvate vaimsete energiate vahele. Kui Buddha kingitus on näidata meile teed, kuidas tõsta oma energiaid altpoolt üles, siis Kristuse ülesandeks on tuua alla üha kõrgemaid ja puhtamaid Algallika energiaid, meie kõrgeima olemuse energiaid, mille võimuses on lahustada kogu maapealne valu ja vaev, kustutada karma ning tõsta meid puhta armastuse, tarkuse ja õndsuse seisundisse. Buddha saabus Maa peale enne Kristust ning tema valgustumine ja elav eeskuju Algallika Valguse kehastamisel tekitas need vajalikud mõjuringid, mis võimaldas inimkonnal ära tunda Kristust, Armastuse printsiibi kehastajat, kes saabus Maa peale mitu sajandit hiljem.

 

Igal aastal ühinevad Wesaki ajal need kaks suurt energiavoogu – üks tulvab meieni läbi Buddha ja teine Kristuse kaudu – ning valgustumisteel olijate ülesanne on see ühendatud energia vastu võtta, maailmale edastada ja füüsilisse reaalsusesse ankurdada. Seega on Wesak määratu tähtsusega vaimne sündmus, millel on võimas mõju kogu inimkonnale. Need, kes seda taotlevad, võivad saada kanaliteks kõrgematele energiatele, mida vahendavad Kristus ja Buddha, juhatades meile teed nii isikliku valgustumise kui kogu planeeti hõlmava kuldajastu taasloomise poole.


Wesak on ka väga soodne aeg valguskeharännakuteks, sest kõik meie vaimsed tajud on erksamad ja võimendatud. On väga oluline, kuhu me oma taotluse suuname, sest see sõna otseses mõttes saja-tuhande-kordistub. Seega on väga hea aeg kõrgemate sihtide seadmiseks, loovaks visualiseerimiseks ja puhaste taotluste ja nägemuste võimendamiseks – nii isiklikul kui ka kollektiivsel tasandil.

Valguskeharännud on selged unenäod või meditatsioonis saadud nägemused meele külluslikest ja mitmekesistest sisemaastikest. Kuna füüsilise maailma piirangud puuduvad, viivad valguskeharännud meid imelistesse paikadesse kaugetel tähtedel või müütide ja muinasjuttude hälli Maa sisemuses. Puhaste maailmade tervendav ja kristallpuhas energia võib manifesteeruda lõputu armastuseookeanina või imekaunite eeterlike tervendustemplitena. Puhtaid maailmu, mis on kõik leitavad meie enda meele seest, iseloomustab armastuse, tarkuse ja väe vaheline tasakaal. Säravad ja tervendavad paigad toovad meile rahu ja selguse ning me leiame vastuseid ka kõige keerulisematele küsimustele. Kuid vahel võime sattuda paikadesse, mis tutvustavad seninägematuid kõrgema tuleviku visioone ja valgustunud maailmade vaimukultuuri, samuti tervendamist sümbolite, helivibratsioonide ning nii kätest kui südamest tulvava valguse abil.

 

Selle kursuse eesmärgiks on uurida Maa südames asuvat kuldset armastuseruumi ning sooritada tervendav valguskeharännak ka kosmilisse Algallikasse. Lisaks külastame meie planeedi valgustunud maailma Šambhalat, mis hoiab alal võtmeid uue kuldajastu saabumiseks ja puhta maa energiate ankurdamiseks füüsilisse reaalsusesse.

 

Imeline tervendus leiab aset siis, kui avastame tee, mis viib meid meie enda meele sees asuvatele puhastele tasanditele. Tegemist on omamoodi turvapaikadega, mis aitavad lahustada hirme ja minevikutraumasid, laadida puhta energiaga, tervendada ja uuendada. Samuti võimaldavad rännakud sisetasandi lausa muinasjutulistesse ja pildiküllastesse maailmadesse eemaldada meie teadvuse erinevaid tasandeid eraldavaid loore ning tuua tervendavaid energiaid ka sellesse reaalsusesse siin, leevendades meist lähtuvate positiivsete mõjuringidena kõikide olendite kannatusi. 

 


Puhaste maailmade külastamine meditatsioonis aitab meil kontakti saada kõrgema reaalsuse loomise võimalustega ning oluline on ka see, et ühised ja teadlikult juhitud valguskehaväljad tõstavad valgusehulka kogu planeedil, mis on praegusel ajal tõesti vajalik. Nii toetab valguskeharändude kursus Eestit ja ka Maa-Ema tervikuna, aidates luua rahu ning avades tuhandeid suuremaid ja väiksemaid portaale, kust kõrgemate dimensioonide ülendav ja tervendav valgus meie reaalsusesse saaks tulvata.
 

OLETE OODATUD!


2-päevane kursus toimub Zoomi keskkonnas live'is ning alustame nii laupäeval kui pühapäeval kell 16.00 ja lõpetame kell 19.00. Soovi korral on võimalik osaleda järele kuulates/vaadates, sest kõik loengud ja meditatsioonid salvestatakse. Lisaks toimub 19. mail Zoomis ka jagamisring, kus saab esitada küsimusi, anda tagasisidet ja jagada oma kogemusi. Alustame kell 20.00 ja arvestada võiks ca ühe tunniga.

Kõik loengud ja tervendavad meditatsioonid jäävad teile isiklikuks kasutamiseks ka peale kursust.

Osalemistasu  on 144 eurot, enne 12.05 registreerumisel kehtib soodushind 111.-.

Kursust viib läbi Riina Grethiel.

Lähem info ja registreerimine e-maili teel: valgusesaar@valgusesaar.ee
 

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt