Rahuõnnistus

St Germain

Ma viibin siin paljude olendite palvel, kes on palunud Rahuvaimu laskumist kogu maailma sõjakolletesse. Ma olen siin selleks, et kutsuda igaüht teist üles osa võtma suurima alkeemilise muutuse loomisest, mis on praegusel ajal võimalik.

Ma palun teil õnnistada iga inimese südant, kes just praegu kogevad eraldatust armastusest.

Ma palun teil keskenduda Allika hiilgavale kohalolekule oma südametes ning näha seal süttimas kõige säravamat leeki või päikest, mille valgus täidab esmalt teid ennast kõige puhtama ja kirkama jumaliku armastusega ning hakkab seejärel valgust ja armastust ka väljapoole kiirgama.

Ma palun teid koos minuga tunnistada, et kõik olendid Maa peal on võrdsed Allika ja Looja silmis ning mitte keegi pole vähem ega rohkem jumalik kui mõni teine, millised iganes poleks kellegi uskumused või valikud.

Ma palun teil ka tunnistada, et teie sisemusse on peidetud teie hinge iidsed mälestused ning neist tuge leides on teie hing terviklikkuse ja ühtsuse kogemusse suundumas.

Ma palun teil kõigil vaadelda maailma kui iseenda sisemuse peegeldust ning mõista, et sõjakollete tekkimine maailmas leiab alkeemiliselt aset selleks, et anda kõikidele olenditele võimalus liikuda edasi ühtsusteadvusesse. Kas olete märganud, et kui teis endas kerkivad esile aspektid, mis seisavad vastu armastusele, siis lükkab ka väline maailm teie armastust tagasi? Ei ole vahet sise- ja välismaailma vahel ning igaüks teist võib tahtmatult võimendada sõjaohtu, kui takistab enese sees armastuse vaba voolamist. Kuid ma palun teid siiski, et oleksite iseenda suhtes leebed, isegi kui mõistate nüüd sügavamalt seda, mis Maa peal tegelikult aset leiab.

Kriisid pakuvad teile kõikidele võimalust puhastada oma karmat ning teatud mõttes olete te kriiside kogemise ise valinud. Kuid paljud inimesed siin planeedil on selles protsessis ilma abivahenditeta. Paljud on enese kaotanud, paljud kannavad endaga eelmiste inkarnatsioonide haavu, mida praegused pingeolukorrad jälle lahti kisuvad. Ma palun teid: püsige armastuses ja olge kaastundlikud kõikide olendite suhtes ning ärge unustage ka iseennast ja kõiki iseenda osasid. Ärge unustage kedagi, kellel on praegu raske. Kui mõtisklete selle üle, mu armsad, abistan ma teid. Ma täidan teid oma armastuse ja kaastunde leegiga, mida olen siiralt valmis teie kõigiga jagama. Võtke see vastu ning lubage eneses oleval vastuseisul lahustuda, sest vastuseis takistab rahuõnnistuse voolamast teisse ja teie kaudu edasi maailma. Hingake sügavalt ja laske lahti oma vastuseis sel ajal, kui pakun teile jumaliku armastuse ja kaastunde püha eliksiiri.

Kui olete täidetud jumalikust valgusest, armastusest ja rahuenergiatest, siis ma palun teil saata oma südamevalgust esmalt iseenda kõikidele osadele. Suunake seda läbi oma energiavälja, tšakrate, läbi kõikide oma kehade. Ma palun teil hingata sügavalt ning võimendada seda jumaliku valguse leeki oma südames. Kuna teis on ärganud nüüd teie jumalik valgusolemus, siis kiirake Allika valgust ja armastust kõikidele olenditele. Ma palun teid, tundke see hiilgav kohalolek ära oma südames ning teadvustage, et seesama valgus elab ka kõikide teiste olendite südametes …

Ma palun teid, et teeksite nüüd ja praegu palve maailmarahu eest. Kui seda teete, suunduvad teie südamest valguse ja armastuse vood neisse piirkondadesse, kus kogetakse veel hirmu ja eraldatust. Kui teie süda on avatud kõikidele olenditele võrdselt, ilma hinnanguid andmata, siis on teie palve jõud ja teist lähtuv rahuõnnistus väga võimas ja tervendav.

Ma tänan teid. 

Ja nüüd palun ma teil vastu võtta minu kingitus. Kui loete neid ridu, vahendan ma teile väga võimast energeetilist puhastust. Ma suunan kuld- ja hõbevioletse leegi läbi teie peaenergiakanali, et puhastada kõiki teie tšakraid ja energiakehasid, ning ma palun, et kutsuksite seda leeki igakord, kui te ei suuda tunda armastust võrdselt kõikide olendite vastu.

Ma pöördun teie poole, kes te kõik olete suured targad ja alkeemikud, ning kutsun teid üles hoidma seda leeki oma avatud südametes ka järgnevate päevade jooksul, kiirates välja rahu, valgust ja armastust ning suhtudes võrdselt kõikidesse elavatesse olenditesse. Ma palun, et olles teadlikud inimeste valikute ja teadvusetasandi erinevustest, laseksite siiski lahti kohtumõistmise ning usaldaksite toimuva Allika hooleks. Lihtsalt teadvustage oma mõtteid, ning kui need on mingilgi viisil kohutmõistvad, loobuge neist, öeldes või mõeldes: "Ma lasen lahti selle hukkamõistva hinnangu ning usaldan kõik Allika hooleks."

Kriisisituatsioonid maailmas peegeldavad kohtumõistmist enese ja teiste suhtes, mis on hetkel veel aktuaalne probleem maailmas, sest seda kogevad kas vähemal või rohkemal määral kõik inimesed Maa peal. Teie võimuses on kohtumõistmisest loobuda. Mu armsad, käes on suur puhastumiseaeg. Jagage tervendavaid praktikaid nendega, kellel vahendid puuduvad. Teie pühendumine seeselavale valgusele võib luua maailmarahu, kui  vaid piisav hulk inimesi sellel planeedil oleksid valmis tegelema iseendaga ning nõus lahti laskma vimmapidamise ja kohtumõistmise. Kuid eelkõige on maailmarahu võimalik siis, kui piisav hulk inimesi on valmis hoidma alal elavat armastuseleeki oma südametes ning suhtuma kõikidesse olenditesse võrdselt.

See on see, mida ma teilt kõigilt palun. Kõige olulisem on sisemine töö, mida igaüks teist iseenda sees teha saab. Ma usaldan teid kõiki, kuna ma näen teie pühendumist jääda truuks oma sisemisele valgusele.

Armastust ja rahu!
St Germain
 

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt