Katkendeid Marc Alleni raamatust
MIJONÄRIKURSUS:
Nägemuslik teejuht unistuste elu loomiseks

Võtmeid, mis juhatavad edu juurde, võib leida kõikjalt. Ka käesolev raamat on täidetud selliste võtmetega. Tegelikult on kogu elu (kui me seda kord märkama õpime) täis võtmeid. Kuhu me ka ei vaataks, neid leidub kõikjal. Läbi metsa voolav jõgi, nurruv kass, isegi taim aknalaual – nad kõik võivad õpetada, kuidas meil tuleks oma elu elada. Sõbra märkus, raadiost kuuldud sõnad, lõik mõnest raamatust või Internetist silmajäänud lause, isegi juhuslik reklaamikatke – kõik need võivad osutuda elumuutvateks võtmeteks ... Paljud neist võtmetest on lihtsad ja lähtuvad praktilisest mõistusest. Mitmed neist suudavad ümber programmeerida sinu teadvust, luues sinu ajju uusi sünapseid ning kustutades vanu programme, mis ei teeni enam sind ega ka kedagi teist sinu elus ... Paljud neist võtmetest pakuvad sulle vahendeid, mis aitavad toime tulla kahtluste ja hirmudega, mis paratamatult üles kerkivad, kui soovid muutuda ja kasvada, avarduda uutele rõõmu ja edu tasanditele ning elada elu, mida varem ainult fantaasiaks pidasid...***

ESIMESE ÕPPETUNNI KOKKUVÕTE

Võimas samm edu loomiseks – mis tahes viisil sa seda ka ei defineeriks – on kujutleda oma ideaalelu: milline oleks sinu elu ja maailm sinu ümber viie aasta pärast tulevikus. Kirjuta oma nägemus üles, hoia see alles ja loe aeg-ajalt üle.

Sinu ideaalelu kirjelduses on võimalik eristada teatud eesmärke. Kirjuta need eesmärgid eraldi välja ja lisa oma ideaalelu kirjelduse juurde.

Iga eesmärki saab väljendada ka afirmatsioonina, mis on sõnastatud oleviku vormis, nagu liiguksid sa juba praegu selle eesmärgi saavutamise poole. Kirjuta kõik oma eesmärgid üles afirmatsioonidena.

Loe oma afirmatsioonide nimekirja sageli, soovitatavalt iga päev. Lisa järgnevad sõnad kas iga afirmatsiooni algusesse või lõppu: kergelt ja lõdvestunult, tervislikul ja positiivsel viisil. Ja neil kordadel, kui see on sobilik, pane juurde: täiuslikult õigel ajal ja kõikide kõige kõrgemaks hüvanguks.

Sinu alateadvus ütleb „jah“ sinu unistustele, eesmärkidele ja afirmatsioonidele, nii nagu ka kõikidele sinu mõtetele.

Ole valmis tõeliselt imepärasteks tulemusteks!


VÕTI NR 30

Sa saad just nii suureks,
kui suur on sinu kõige suurem püüdlus.
Kui kannad südames nägemust,
mõnd kõrgelennulist ideaali,
siis suudad selle ka teostada.


– James Allen, Nii nagu mõtled –


TEINE ÕPPETUND

KOOSTA KIRJALIK PLAAN:
PANE KIRJA LIHTNE JA SELGE NÄGEMUS

Sõltumata sellest, kas paned kirja plaani oma äri edendamiseks või mõne isikliku eesmärgi saavutamiseks, tegemist on väga võimsa, sinu käsutuses oleva abivahendiga. Plaani koostamise kõige olulisem kasutegur on meenutada sinu võimsale alateadvusele, et soovid oma eesmärki saavutada ning et oled sellele eesmärgile pühendunud, kuna sõnastasid plaani selle saavutamiseks ning jäädvustasid oma tegevuskava üksikasjalikult paberile, nii et sinu alateadvus saaks sellega tööle hakata.
Olgu su plaan lihtne. Mida lihtsam see on, seda võimsamalt mõjutab ta sinu alateadvust. Pea meeles alljärgnevat.
 

VÕTI NR 32

Sinu alateadvus ütleb „jah“ kõikidele sinu kavatsustele
ning vallandab väed, mis aitavad neil teostuda.
 

SINU PLAAN KAARDISTAB SU TULEVIKKU

Koosta lühike üheleheküljeline plaan kõikide oma nimekirjas olevate tähtsamate eesmärkide saavutamiseks. Võib-olla kirjutad hiljem ka pikema ja detailsema plaani, kuid võib juhtuda, et üheleheküljelisest piisab täiesti.
Kõigepealt soovitaksin sul koostada oma plaan vabas vormis, ilma et juhinduksid ühestki kindlast struktuurist. Kui aga oled juba plaani valmis saanud, võid kaaluda ka mõne lihtsama nn arhitektuuristiili kasutamist, mida hiljem struktuuri loomiseks välja pakun. Ent esmalt kirjuta tegevuskava üles oma sõnadega – nii nagu see sulle parajasti pähe tuleb. Seda ühte lehekülge oma mõtetega täites luba oma alateadvusel endale näidata, mida too soovib. Sõnastus olgu lihtne.


VÕTI NR 33

Sul tuleb asju lihtsustada.
Sul tuleb keeruline lihtsaks muuta
ja seejärel toimima panna.

– I. M. Pei, arhitekt –


KIRJAPANDUD SÕNAD TÄITUVAD VÄEGA

Sa oled koostamas võimsaid kirjalikke abivahendeid, mis näitavad sulle, kuidas luua soovitud edu.
Kordan veel kord. Kui töötasid läbi selle kursuse esimese õppetunni, oled alustanud edu juurde juhatava kaardi koostamist. Sa oled paberile jäädvustanud oma ideaalelu kirjelduse ehk ideaalpildi. Selle tulevikunägemuse sees on peidus mitmed eraldi eesmärgid, mis on sul nüüd samuti ühe või kahe lehekülje peal kirjas. Ka oled oma eesmärgid afirmatsioonidena lahti kirjutanud.
Võib-olla oled teinud eelnevat veidi teisiti, kuid ühel või teisel viisil oled sa praeguseks kujustanud oma ideaalelu. Lisa nüüd sellele ka vabas vormis üheleheküljeline plaan, koosta plaan iga tähtsama eesmärgi kohta.
Astu see samm ja täiuslikult õigel ajal näed sa oma elus imepäraseid tulemusi, mis teostuvad kõikide kõige kõrgemaks hüvanguks.
 

ÜHELEHEKÜLJELINE PLAAN

Võta leht paberit ja kirjuta lehe ülaserva näiteks „Plaan luua ......“. Kirjuta pealkiri, mis sõnastab su eesmärgi, suurelt ja silmatorkavalt. Seejärel pane kirja plaan selle eesmärgi saavutamiseks. Tee seda oma sõnadega. Vaata, kas sul õnnestub mahutada plaan ainult ühele leheküljele – aga loomulikult võid sa end ka pikemalt väljendada, kui selleks vajadust tunned.
O
le paindlik, rakendades nii neid või mis tahes muid sulle sobivaid juhiseid. Usalda oma vaistu ja tunne end vabalt; riku ükskõik milliseid minu poolt kehtestatud reegleid.
Mõnikord on kõige parem plaan see, mis pannakse kirja just nende sõnadega, mis sinust hetkel välja voolavad, ilma et järgiksid ühtki struktuuri või näidismudelit. Pane lihtsalt oma plaan ühele leheküljele kirja.
 

VÕTI NR 34

Üheleheküljeline plaan on tõhus abivahend,
sest see käivitab sinu võimsa alateadvuse.

Kui oled selle kord kirja pannud, soovid lähtuvalt järgnevast struktuurist võib-olla midagi lisada. Või otsustad sa koguni oma plaani ümber kirjutada, kasutades üht kahest alljärgnevast variandist.


LIHTNE VIIS ÜHELEHEKÜLJELISE PLAANI KOOSTAMISEKS

MISSIOON. Sinu kõige üllamad ja kõrgelennulisemad põhjused selle eesmärgi saavutamiseks.
EESMÄRGID. Sammud, mida kavatsed oma missiooni elluviimiseks astuda.
STRATEEGIAD. Sammud, mida kavatsed oma eesmärgi teostamiseks astuda.

***

KUI KIREST SAAB TAOTLUS

Järgnev mõte väärib kordamist: kui oled oma plaani paberile pannud, saadad sa oma alateadvusele ning kogu universumile ja kõigile seal elavatele olenditele selge sõnumi: sul on unistus või kirg midagi teha või saavutada – ning just sel hetkel saabki su unistusest või kirest taotlus. Oled selle enda jaoks läbi mõelnud ja paberile kirja pannud. Sul on tõsi taga. Sa tõesti plaanid oma unistuse ühel või teisel viisil teoks teha. Sa kavatsed teha, kehastada või omada midagi ainult sulle omasel viisil – kergelt ja lõdvestunult, tervislikul ja positiivsel viisil, täiuslikult õigel ajal, kõikide kõige kõrgemaks hüvanguks.
Niipea kui hakkad taotlema millegi saavutamist, ütleb universum „jah“ ning hakkab sind üle külvama ideedega: sa võid alustada siit või hakata pihta sealt. Sa võid teha seda nii, aga võid teha ka teisiti. Paljud mu plaanid arenevad paljusid võimalusi sisaldavateks strateegiateks. Kõigepealt proovin ma üht, siis teist, ja kui need variandid ei toimi, katsetan mõne kolmanda võimalusega. Varem või hiljem hakkab miski toimima. Varem või hiljem saavutame me oma eesmärgi ning see leiab aset täiuslikult õigel ajal.
Niipea kui su taotlus on kindel, hakkad nägema võimalusi seal, kus varem nägid ainult probleeme ja takistusi. Sa mõistad, et võimalusi on kõikjal ja alati. Mõnikord sa näed neid, teinekord aga mitte.
 

VÕTI NR 35

See, millest me mõtleme, võimendub.

Kui meie mõtted tiirlevad üksnes meie probleemide, takistuste ja vajakajäämiste ümber, siis võimenduvad need puudujäägid üha enam. Mida rohkem aga keskendume neile asjadele, mida tahame oma elus teha, kehastada või saavutada, mida rohkem lubame endal kujustada oma unistuste elu, seda enam toetame oma eesmärkide teostumist.
Niipea kui sinu taotlus on muutunud kindlaks, ilmnevad õige pea ka lahendused kõikvõimalikele probleemidele. Või ei oma asjad, mis varem probleeme tekitasid, enam tähtsust. Takistused hajuvad või leiad sa lihtsama ja kergema tee, mis viib neist mööda.
 

VÕTI NR 36

Lihtsas üheleheküljelise plaani kirjapanekus
ilmutub sulle külluse arhitektuur.

***

KUI SEE KÕIK NÄIB ÜLE PEA KASVAVAT

Peaaegu iga kord, kui proovime ette võtta midagi uut, eriti kui tegu on laienemisega, on aegu, mil tundub, et seda kõike on haaramiseks ja käsitlemiseks liiga palju. Neil aegadel meenutagem Mark Twaini suurepärast nõuannet.
 

VÕTI NR 41

Edasiliikumise saladus peitub pihtahakkamises.
Pihtahakkamise saladus seisneb aga
sinu suure ja ülejõukäiva ülesande jagamises
mitmeks väiksemaks ja kergemini teostatavaks ülesandeks.
Seejärel tuleb sul esimesega neist lihtsalt pihta hakata.

– Mark Twain –

Tuhandemiiline teekond saab alguse ühest väikesest sammust. Ning kogu see teekond koosnebki tegelikult väikestest sammudest, kusjuures iga samm sel teel on teostatav. Astu lihtsalt järgmine ilmselge samm, mis sind edasi viib.
Edasiliikumisel naudi ka maastikku enda ümber. Naudi iga sammu nii palju kui võimalik. See on ülioluline osa sinu teekonnast. 

VÕTI NR 42

Naudi oma teekonda.
Iga igavikuline hetk on täis ilu ja imesid,
siin ja praegu.

Püüan seda sõnastada võimalikult lihtsalt: naudi oma elu! See ei ole nii keeruline – iga laps oskab seda. Toimisime lastena nii ju aastaid. On tähtis meenutada seda, mida teab iga laps, iga loom ja iga taim – naudi käesolevat hetke.
 

Marc Alleni raamatust
MIJONÄRIKURSUS: Nägemuslik teejuht unistuste elu loomiseks

 

Vt ka: Nägemus Uuest Maailmast
(Valitud katkendeid Marc Alleni raamatust "Miljonärikursus")Küllusemandala, 2011
 


SUURE JUMALANNA TERVENDUS - SISSEJUHATUS SUURE JUMALANNA MÜSTEERIUMITESSE - KES ON TAARA? - HEAD UUT AASTAT 2012 - NÄGEMUS UUEST MAAILMAST - UUS LEMUURIA EHK TELOS - ELUÜLESANDE AVASTAMINE JA VAIMUÜHENDUS - 11.11.11 - SUURE JUMALANNA TAGASITULEK - KANALDUS: SELGITUSI PRAEGUSETE JA TULEVASTE AEGADE KOHTA - KATKENDEID "MILJONÄRIKURSUSEST"


 

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt