Uus Lemuuria ehk Telos

Katkendeid Aurelia Louise Jonesi raamatust

TELOS. UUE LEMUURIA ILMUTUSED

 

Lemuuria mandala


U u s   L e m u u r i a

Tervitus, mu sõbrad, mina olen Adama.

Maapinna elanikkonna hulgas on laialdaselt levinud uskumus, et Lemuuria hävis Vaikse ookeani lainetes  ja lakkas selle tulemusel eksisteerimast. Kolmanda dimensiooni vaatepunktist on see ka täiesti õige. Kataklüsm, mis hävitas suurema osa meie mandrist koos peaaegu 300 miljoni elanikuga, laastas halastamatult nii planeedi füüsilist pinda kui ka selle asukaid.

Samuti tekitas see kohutava vapustuse Maa-Emale. Meie armastatud Lemuuria, mida on peetud selle planeedi tsivilisatsioonide hälliks, leidis oma lõpu peaaegu üleöö. Ülejäänud maailm oli täielikus šokis, leinates seda suurt kaotust. Emamaa kaotusvalu oli nõnda suur, et veel tänagi kannab enamik teist seda valu ja traumat sügaval oma rakumälus...

Kuid Lemuuria eksisteerib seniajani viienda dimensiooni sagedusribas, mis jääb kolmanda dimensiooni nägemisele ja tajudele hetkel veel hoomamatuks.

Teadke, et Lemuuria ei hävinudki täielikult, ehkki praegusele mõistmisvõimele ja tajudele tuginedes võib teil olla sellest raske aru saada. Me tõotame, et juba lähitulevikus – sedamööda, kuidas dimensioonidevaheline loor hõreneb – ilmutab armastatud Emamaa end oma uues hiilguses ja suurejoonelisuses ka täiesti füüsilisel ja käegakatsutaval kujul kõigile neile, kes on asunud ülestõusmise ehk teadvuse virgumise teele.

Kui hakkate elama teadlikumalt ning puhastate end kõikvõimalikest vildakatest ja valedel arusaamadel põhinevatest uskumustemustritest, mida olete viimaste aastatuhandete jooksul omaks võtnud, siis suudate peagi ka oma armastatud Emamaad tajuda. Viimaks lubatakse teil sinna siseneda, et Ema saaks teid kogu oma uuenenud armastuse ja hiilgusega vastu võtta. Kui olete valmis, siis kutsutakse teid sellesse paradiislikusse paika täisteadvusel meiega taasühinema. Katastroofi ajal tõsteti Lemuuria koos kõigega, mida see meie planeedi jaoks esindas, neljanda dimensiooni sagedusribasse, kust me hiljem edasi viiendasse dimensiooni tõusime. Asustatuna uppuvalt Lemuurialt pääsenutega, arenes Telos jõudsalt kuni praeguse täiuslikkuse ja iluni...

Kõik Maa asukad moodustavad ühe suure perekonna

Oma elupaigast jälgime me pidevalt inimkonna teadvuses toimuvaid muutusi ning näeme, kuidas te järjest enam oma jumalikule olemusele ärkate.

Mu kallid, teie ise ei pruugi veel näha tervikpilti sellest imepärasest edasiminekust. Meil aga on olemas vajalik tehnoloogia, mille abil on võimalik teie progressi mitte ainult näha, vaid ka oma aminohappearvutite abil iga päev teie edusammude kohta graafikuid koostada. Me võime kaardistada inimkonna võnketaseme tõusu maapealse maailma mis tahes piirkonnas. Iga päev märkame, et üha rohkem inimesi on ärkamas oma jumalikule eesmärgile, ning järjest arvukamalt on neid, kes astuvad välja võitlemisel põhinevast reaalsusest ning teevad oma südames uue valiku – emmata rahu ja armastust nii oma isiklikes suhetes kui ka planetaarsel tasandil.

Fakt, et niivõrd paljud teie seast on virgumas tõelise vaimsuse sügavamale mõistmisele ning teevad oma elus uusi, positiivseid valikuid, näitab meile, et varem või hiljem võidate te mis tahes negatiivsuse ja saavutate tõelise vaimse vabaduse. Küsimus seisneb vaid selles, kui mitu Maa-aastat kulub kriitilise massi saavutamiseks. Täie veendumusega võime teile kinnitada, et see võib juhtuda isegi varem, kui vaimne hierarhia algselt lootis. Igal juhul ei kulu kauaoodatud üleminekuks uude maailma enam sajandeid või aastatuhandeid. Teadke, et paljud positiivsed muutused võivad toimuda juba lähima kümne aasta jooksul ning ka kaugemas tulevikus jätkuvad intensiivsed positiivsed muutused. Arengukiirendus ei peatu ega aeglustu enne, kui olete tõusnud viienda dimensiooni imede ja õndsuse keskele. 

Viimaks ometi on meie kahe tsivilisatsiooni taasühinemise aeg kätte jõudmas.

Meie, teloslased, koos kõikide teie õdede ja vendadega Maa sisemuses asuvast maailmast, kus elab palju erinevaid tsivilisatsioone, jälgime suurima rõõmu ja ootusärevusega teie teadvuse avardumist. Me toetame teid oma armastuse ja valgusega. Me sarnaneme lastega, kes loevad jõuludeni jäävaid päevi, oodates meie taasühinemise pidupäeva, kus me teadvustame end taas armastuses ja sõpruses ühe suure perekonnana. Päevast päeva jälgime me imetlusega üha laiemaid hulki puudutavaid ärkamisprotsesse teie ühiskonnas ning me teame, et pärast sajanditepikkust füüsilist lahusolekut on viimaks ometi taas kätte jõudmas aeg meie tsivilisatsioonide taasühinemiseks.

Kui saabub aeg, mil naaseme maakera pinnale, siis saab see olema suure armastuse ja rõõmu aeg paljudele – iseäranis neile, kes on juba ammu meie olemasolust Maa sisemuses teadlikud olnud ning tundnud oma südames suurt igatsust lõpuks ometi meiega silmast silma kohtuda. Meie taasühinemisega kaasnevad imed võivad olla isegi veel suuremad, kui te praegu ette kujutada suudate. Võite olla kindlad, et meiegi igatseme viibida teie juures praegusest märksa käegakatsutavamal kujul. Oleme üks perekond ning soov taasühineda on vastastikune.

Samuti jälgime me suurt hulka valgustöölisi, kes on kehastunud praegusel ajal, et olla abiks Maa ja selle asukate ärkamisprotsessis, näidates inimkonnale teed teadvuse avardamise poole. Te olete vaprad valgussõdalased, kes toetavad kristusteadvuse ankurdumist sellele planeedile, seistes silmitsi paljude raskustega. Me peame teid oma südames väga kalliks, tunnustame teie panust ning tervitame teid sügava tänutunde ja armastusega.

Meie naasmine maapinnale leiab aga aset alles siis, kui vaimne ärkamine teie ühiskonnas on saavutanud kriitilise massi, mitte varem. Algul antakse meile luba hakata lävima üksnes nende väheste maapealsete inimestega, kes on saavutanud juba piisavalt kõrge võnketaseme, mis võimaldab neil meid näha ja ennast meie valgustasemel ka mugavalt tunda. Teadke, et meie ei madalda oma võnkesagedust, et kohtuda teiega teie praeguse kolmanda dimensiooni tiheduses. Kõige tõenäolisemalt tuleme teile poolele teele vastu, ent meie tajumiseks neljanda dimensiooni kõrgematel tasanditel on nõutav, et oleksite omaenda võnkesageduse ja teadvuse juba selle tasandini tõstnud.

Need esimesed kontaktid rajavad vähehaaval teed meie lõplikule ja täielikule taastulekule teie sekka, mis ühendab mõlemad tsivilisatsioonid Ühe Ema lastena üheks suureks pereks. Me oleme armastuseolendid, meie tee on armastusetee ning me tahame, et te teaksite, kui väga me teid kõiki armastame.

Kui me saabume, siis saame teile õpetada eluviisi, mis aitab teil väga kiiresti rajada aluse püsivale valgustatuse, armastuse, rahu, ilu ja külluse kuldajastule, mis loob õnneliku elu kõikidele.

Me juhatame teid saabuvasse kuldajastusse, mida te olete juba niivõrd kaua oodanud. Valmistuge selleks, armastades üksteist veelgi rohkem ning nähes üksteises ühe määratult suure pere õdesid ja vendi. Avage oma süda ning paluge meil hakata teie juhendajateks ja õpetajateks. Seda ei tule teil mitte kunagi kahetseda.

Viimase 12 000 aasta jooksul Maa sisemuses elades oleme me sealsete multidimensiooniliste linnade ja Telose vahele rajanud armastusel ja tõelisel vastastikusel toetusel põhineva alusmüüri. Nende aastatuhandete jooksul oleme täiustanud oma ühiskonna struktuuri ning saavutanud selles igal tasandil täiusliku kooskõla jumalike printsiipide ja vaimsete seadustega.

Mu armsad, me oleme juba piisavalt kaua olnud teie valu ja heitluste tunnistajateks. Suurima rõõmu ja lootusega ootame me aega, et teile näidata, kuidas manifesteerida kõrgema dimensiooni reaalsust ka teie maailmas, nii et ei inimestel ega ühelgi teisel olenditeliigil ei tuleks siin planeedil enam kunagi kannatada.

Meie abiga ei kulu selle teostamiseks enam 12 000 aastat.
Me juba teame, kuidas seda kõike teha.

Meie energiate lõimumine armastuse võluväe abil suudab tuua teie ellu imelisi muutusi. Olge valmis avama oma südamed ning usaldage, et me pole mitte üksnes teie sõbrad, vaid ka teie kunagised õed ja vennad. Hingetasandil tunneme me üksteist väga hästi, sest kaua aega tagasi, suurel Lemuuria mandril, olime me kõik üks perekond. Ja oleme seda tänaseni.

Saadame teile Telosest, paigast, kus jumalik energia nii ülikülluslikult voolab, heldelt armastust ja toetust. Armastuse genereerimine ei valmista meile vähimatki raskust ning just see aitabki meil elada lõputus külluses. Me hoiame teid hellalt oma südametes. Meie taaskohtumiseni harjutage järjekindlalt tõelise ja tingimusteta armastuse kunsti, mis algab iseenese armastamisest. Olgu teie südamed tulvil hoolivust üksteise ning kogu loodu vastu! Teadke, et olete Jumal-Isa/Jumal-Ema Armastuse hinnalised kalliskivid! 

Tänumeel avab uksed imede juurde

ja mitmekordistab õnnistusi sinu elus!

Kui tunned, et su elus on liiga vähe head

või kui soovid kogeda midagi veelgi paremat,

siis praktiseeri tänulikkuse iidset kunsti.

 Nii edendad oma elu kõiki valdkondi

ning tõmbad ligi lõputut küllust.

 

- Adama -

 

T e l o s e   v a l i t s u s

Käesolev informatsioon pärineb osaliselt Adama kanaldustest ning osaliselt Sharula Duxi, ühe praegu maapinnal elava Telose kogukonna liikme kirjutistest.

Telosel on kaks valitsust. Ühe neist moodustavad Telose ülemvalitsejad, kuningas Ra ja kuninganna Rana Mu, kes on ülestõusnud meistrid ning kaksikleegid.

Teise valitsuse moodustab kohalik nõukogu – Lemuuria Valguse Nõukogu Teloses. See koosneb kaheteistkümnest ülestõusnud meistrist – kuuest mehest ja kuuest naisest –, kelle ülesandeks nõukogus on jumaliku mees- ja naispoole tasakaalustamine. Kolmeteistkümnes liige, Telose ülempreester, kelleks praegu on Adama, täidab nõukogu juhi kohustusi. Tema langetab lõpliku otsuse, kui nõukogu hääled mõnes küsimuses viiki jäävad.

Nõukogu liikmete valimisel lähtutakse nende vaimsete teadmiste tasemest, isikuomadustest, küpsusest ja erialastest oskustest. Kui nõukogu liige otsustab edasi liikuda teise teenistusvaldkonda, teavitatakse rahvast vabanenud kohast. Kandideerijad esitavad avalduse, mille nii nõukogu, preesterkonna liikmed kui ka Telose kuningas ja kuninganna põhjalikult läbi vaatavad. Otsuse nõukokku valimise kohta kinnitavad kuningas ja kuninganna.

Telose linn

Telose võrdlemisi suur, ligikaudu pooleteise miljoni elanikuga kogukond on jaotatud mitmeks asunduseks, mis on koondunud ühtse kohaliku valitsuse alla. Telose kesklinnaks nimetatud ala jaguneb aga viieks erinevaks tasandiks, mis paiknevad mitme ruutkilomeetri suurusel alal.

Esimene tasand

Suurem osa meie inimestest elab esimesel tasandil, otse kuppelvõlvi all. Sellel tasandil paiknevad ka haldus- ja ühiskondlikud hooned ning mitmed templid. Tasandi keskel seisab püramiidikujuline rajatis, meie peatempel – 10 000 inimest mahutav MA-RA tempel –, mis on pühendatud Melkisedeki preesterkonnale. Selle valge püramiidi tipukivi, mida kutsutakse ka „elavaks kiviks“, on pärit Veenuselt. 

Teine tasand

Teisel tasandil toimub kõige eluks vajamineva tootmine ja valmistamine. Lisaks asuvad siin mitmed koolid nii lastele kui ka täiskasvanutele. Sellel tasandil elab samuti arvukalt inimesi. 

Kolmas tasand

Kolmas tasand on täielikult hüdropooniliste aedade all. Kogu meie toiduvaru, mis tagab meile üllatusterohke, maitsva ja ääretult mitmekesise toiduvaliku, kasvab umbes 2,8 hektari suurusel maa-alal. Meie aiandusalased oskused on sedavõrd tõhusad, et 2,8 hektarist piisab täielikult kõikide meie vajaduste rahuldamiseks. Me kasvatame pooleteise miljoni elaniku tarbeks rohkesti väga vaheldusrikast toitu, et kindlustada meie inimestele tugevad, terved ning vananemisest puutumatuks jäävad kehad.

Jah, me küll sööme, ent olles viienda dimensiooni olendid, ei pea me sööma nii nagu teie. Me sööme üksnes siis, kui süüa otsustame, ning me suudame manifesteerida kõike, mida me soovime. Meie toit ei ole kaugeltki nii tihke kui teie oma. Ehkki ka meie toidul on tihedus, maitse, kuju ja värv, võiks seda kolmanda dimensiooni kriteeriumite järgi nimetada pigem eeterlikuks toiduks.

Meie hüdropoonilised aiad annavad pidevalt saaki. Arenenud hüdropoonilist tehnoloogiat kasutades võime kasvatada toitu ka tunduvalt kiiremini kui Maa peal. Me vajame kasvatamiseks väga vähe mulda, ning kuigi kasutame väga palju vett, ei lisa me sinna mitte mingeid kemikaale. Meie toit on täiesti orgaaniline ning kannab kõrgeimaid võnkeid. Meie poolt viljeldav aianduse vorm ei vaja väetisi ega kurna pinnast. Kastmisveele lisame üksnes orgaanilisi mineraale. Saaki suurendavad ja selle valmimist kiirendavad Telosele omane suur valguse ja armastuseenergia hulk. See on meie viienda dimensiooni teadvuse võlukunst, mille teiegi õigepea enda jaoks avastate.

Neljas tasand

See tasand hõlmab veel hüdropoonilisi aedu, üksikuid tootmisharusid ning suurt looduslikku, pargitaolist, väikeste järvede ja purskkaevudega ala. 

Viies tasand

Viies tasand on kujundatud puhta looduskeskkonnana. Siin, kõrgete puude ja maaliliste järvedega pargilaadsel alal elavad kõik meie loomad. Siin oleme elus hoidnud ka mitmeid maapinnal väljasurnud haruldasi looma- ja taimeliike. Kõik meie loomad on taimetoidulised ega söö üksteist. Ilma hirmu ja agressiivsuseta inimese või teiste liikide suhtes elavad nad kõik piiritus harmoonias ja rahus. Telos ongi see paik, kus lõvi ja lambatall täielikus usalduses külg külje kõrval lebada ja teineteise kaisus magada saavad. 
 

Transport Teloses 

Meil on mitut liiki linnatranspordivahendeid – nagu näiteks liikuvad kõnniteed, tasanditevahelised tõstukid ja lumesõidukeid meenutavad elektromagnetilised saanid. Linnadevaheliseks reisimiseks kasutavad elanikud „toruks“ nimetatud elektromagnetilist metroosüsteemi, kus on võimalik liikuda kiirusega kuni 4800 km tunnis. 

Teloslaste füüsiline välimus 

Küsimus: Kas teie välimus erineb oluliselt meie omast? 

Füüsiliselt näeme me välja samasugused nagu teie, ehkki oleme kehakujult pikemad ja laiaõlgsemad. Tuhandeteks aastateks oleme säilitanud oma noorusliku välimuse, nähes vastavalt oma valikule välja kahekümne- kuni neljakümneaastased. Meie ühiskonnas ei too aja möödumine mitte kellelegi kaasa ei vananemismärke ega halle juukseid. Teile võib see esialgu küll kummastav tunduda, kuid te harjuksite sellega üsna ruttu ära. Me võime ka soovi korral hõlpsasti oma välimust muuta. Täiuslikes kehades elamise kingitus lihtsalt kaasneb ülestõusmisega viienda dimensiooni teadvusetasandile.

Tutvudes kellegagi, kellel on vanust 20 000 aastat, märkate, et ta näeb välja sama nooruslik nagu iga teinegi. Sellest ajast peale, kui saavutasime surematuse, pikendame me oma elu praeguses kehas nii kaua, kui seda soovime, ning kui tunneme, et käes on aeg liikuda edasi teisele olemistasandile või kõrgemasse dimensiooni, võtame oma keha järgmisesse evolutsioonilisse seiklusesse lihtsalt kaasa...

Tunnelid Maa sisemuses

Küsimus: Kuidas hooldatakse maa-aluste linnade vahelisi ja Sise-Maast väljuvaid tunneleid?

Maa-aluseid linnu, Kesk-Maad ja Sise-Maad ühendavad tunnelid nõuavad vähe hooldust, kui üldse nõuavad. Nad on ehitatud nii, et nad ei vaja remonti. Aeg-ajalt võib mõni tunnel siiski vähesel määral kahjustatud saada, kui planeedi pinnal leiab aset mõni tõsisem maavärin või vulkaanipurse. Siis tuleme kokku ning lahendame probleemi oma arenenud tehnoloogia abil väga kiiresti. Tunnelite kahjustusi leiab aset siiski äärmiselt harva. Meie käsutuses olevat tehnoloogiat kasutavad ka kõik teised Maa sisemuses elavad tsivilisatsioonid. 

Küsimus: Kas erinevate tsivilisatsioonide esindajad kohtuvad regulaarselt?

Jah, sageli korraldatakse nõukogu koosolekuid, millel osalevad erinevate Maa sisemuse tsivilisatsioonide esindajad. Me kõik oleme üksteise vastu väga sõbralikud ja armastavad. Meie vahel ei ole kunagi võimuvõitlust. Ülim seadus on ikka ja alati tingimusteta armastus. Meie kohtumiste peamisteks põhjusteks on arutelud selle üle, kuidas leida parimaid ja tõhusaimaid koostööviise, mis toimiksid kõikide kõige kõrgemaks hüvanguks. Me peame nõu ka kaubandusküsimustes. Me ei kasuta käibevahendina raha, kuid me kõik jagame üksteisega oma kaupu ja toiduaineid. Sageli vahetame mõtteid ka selle üle, kuidas abistada Maa pinnal elavat rahvast tema arengus ja vaimsetes pühitsustes.  

Maa sisemuse asukad

Kesk- ja Sise-Maad asustavad mitmed väga iidsed tsivilisatsioonid, kes saabusid siia paljude ajastute eest teistest maailmadest ja universumitest. Nad kõik toimivad väga kõrgel teadvusetasandil, nagu on omane ülestõusnud olenditele, kuigi nii mõnedki neist on säilitanud ka teatava füüsilisuse. Nad elavad põhiliselt viienda, kuuenda ja veelgi kõrgemate dimensioonide teadvuse tasanditel.

Agartha Võrgustik koosneb umbes 120 maa-alusest valguselinnast, kus elavad peamiselt hüperborealased. Vähemalt nelja linna asustavad lemuurlased ning ühte-kahte atlantlased. Maa-alustes linnades elavad olendid viibivad samuti kõrgetel teadvusetasanditel, kuid nende võnkesagedus on mõnevõrra lähemal maapinna elanike omale ning nad võivad kogeda ennast ka füüsiliste olenditena. Varem oli Agartha Võrgustikku valitsev linn Väike-Shamballa. Seda linna asustavad hüperborealased. Praegusel ajal on aga Agartha Võrgustikku asunud juhtima Telos.


Milline on sisedialoog,

millel hetkest hetkesse

enese sees jätkuda lubad?

Kuidas kajastab see eesmärke,

mida ihkad saavutada?

 

- Adama -

 

Sise-Maa puhas algmuster
 

 V e e l   t a a s t u l e k u s t

Paljud teie seast juba teavad, et suur osa meist kavatseb ühel hetkel tagasi maapinnale tulla – siis kui piisav hulk teist on valmis ning soovib meid ja meie õpetusi vastu võtta. Meil oleks suur rõõm teie kõigiga silmast silma kohtuda ning õpetada teile kõike, mida me teame ja oskame.

Me võime õpetada teile, kuidas luua nii iseenda kui oma lähedaste jaoks imelist elu, maapealset paradiisi – just seal, kus te parajasti viibite. Me palume, et levitaksite sõnumit meie olemasolu kohta Shasta mäe sisemuses, nii et kõik need, kes on valmis, meist teadlikuks saaksid. Toetage meie taastulekut maapinnale, ning ma luban, et te ei kahetse seda iialgi.

Oleme märganud, et paljud teist tahaksid teada meie tagasituleku täpset aega ja mõned teist on muutumas lausa kärsituks. Me palume teil mõista, et see aeg ei sõltu meist, sest meie oleme ammu valmis. Need on maapinna elanikud, kes kollektiivsel tasandil ei ole veel valmis meid vastu võtma. Meie enneaegne ilmumine nurjaks aga meie taastuleku eesmärgi ning annaks kindlasti tagasilööke.

Küsimus: Mida on meil tarvis teha, et te saaksite taas maapinnale naasta?

Eelkõige jälgime ja registreerime me maapinna elanikkonna armastuse ja valguse hulka. Me mõõdame ka kaastunde ja kogu inimkonna südame avatuse taset. Praegu on vajalikust määrast saavutatud umbes 65%. Selleks et me saaksime naasta, peaks valguse ja armastuse hulk inimkonnas tõusma umbes 90%-ni. Kuid see on vaid üks faktor, mida me jälgime. On ka mitmeid teisi, mida me samuti väga oluliseks peame. Väga palju oleneb inimkonna kollektiivsest teadvusetasandist ja teadvuse arengu tasemest, samuti teie avatusest armastuse kõrgematele väljendustele ning valmidusest elada oma elu jumalike olenditena.

Te olete alustamas suurejoonelist seiklust ülestõusmise poole. On üsna tõenäoline, et tulevikus elavad sellel planeedil üksnes need inimesed, kes on teinud valiku kehastada eneses olevat jumalikkust. Nii planetaarsetest kui ka teie isiklikes eludes esilekerkivatest sündmustest saavad teie õpetajad, kes teid sellel teekonnal edasi juhatavad. Pärast miljoneid aastaid kestnud evolutsiooni on ka Maa-Ema ise otsustanud oma isiklikul arengurajal edasi liikuda ning võtta endaga kaasa see osa inimkonnast, kes on selleks valmis.

Maa-Ema valiku tulemusena on Looja andnud teie käsutusse vägevad valguse- ja armastusejõud. Teie planeedile tulvab nüüd üha rohkem uusi tervendavaid energiaid. Nende valguse- ja armastusevoogude intensiivsus ja võnkesagedus, samuti nendega kaasnev arengukiirendus kasvab iga päevaga. Alates 2002. aastast on Algallikas avanud seitse suuremat väravat, mis aastaks 2012 seda planeeti olulisel määral muudavad. On tõenäoline, et lähima saja aasta jooksul transformeerub see planeet täielikult.

Iga värav sisaldab arvukalt alamväravaid ja portaale, millest teil kõigil tuleb järgmisele astmele edasiliikumiseks läbi minna. Aastaks 2012 või ehk veidi varemgi, tõstetakse paljud pühitsetud viienda dimensiooni reaalsusesse – võlumaailma ehk paradiisi. Mis puutub elukvaliteeti, siis võrreldes praegusega transformeerub planeet lühikese aja jooksul peaaegu tundmatuseni.

Valguse intensiivsus kasvab iga päevaga. See toetab teid parasjagu käimasolevas transformatsiooniprotsessis ning abistab teid selles kõige imelisemas ja suuremas seikluses, millist te pole kogenud ühegi oma varasema kehastuse jooksul. Kokku võttes võib öelda, et teil tuleb tunnistada eneses olevat Kristust (ehk oma sisemist jumalikkust) või lahkuda planeedilt. Mitte kunagi varem pole te saanud selleks rohkem abi kui nüüd.

See ongi Kristuse Teise tuleku tegelik tähendus. Elu Maal naaseb siis algsesse täiusesse, loomisjärgsesse puhtusesse. On teisigi Maaga sarnanevaid planeete, mille elanikud kogevad endiselt lahusolekut Allikast ning kulgevad mööda vägivallateed. Nende hingede jaoks, kes otsustavad maha jääda, leidub mitmeid alternatiive.

Mis on sellel kõigel pistmist meie tagasitulekuga? Armsad õed ja vennad, me ootame teiega ühinemist sama suure igatsusega nagu teiegi. Kuid me ei tule maapinnale enne, kui suurem osa inimesi sellel planeedil on valinud armastuse ja kaastunde kõikide eluvormide ja olenditeriikide vastu ning vägivallatuse tee. Samuti on vajalik, et teatud protsent (mis on seni veel kindlaks määramata) maapinna elanikkonnast oleks meie taastulemisest teadlik ja tervitaks seda. Need on kaks põhitingimust, mis määravad meie taastuleku aja, ehkki on ka teisi tegureid...

Kui tunnete kiusatust pärida meilt meie taastuleku tähtaega, suuname me selle küsimuse teile tagasi, küsides omakorda teilt, milliseid valikuid olete ise teinud? Mu armsad, millal olete nii isiklikul kui ka kollektiivselt tasandil valmis meid vastu võtma? Teist endist oleneb, kas avanete meie taastuleku imepäraseks kogemuseks või mitte.

 Täiuslikkus on olemise seisund,
mis jätkab igavesti avardumist,
igavikku välja.
Ükskõik kui täiuslik miski juba on
või millisesse olemise seisundisse keegi jõuab,
alati on olemas veelgi kõrgem tasand,
millele avaneda ja avarduda.
See ongi see, mis teeb
valgustumise niivõrd imeliseks. 

- Ahnahmar -


T e l o s e
s i s s e p ä ä s u k o o d i d

Käesoleva sõnumi eesmärgiks ei ole meiepoolsete nõudmiste täielik ja üksikasjalik selgitamine. Lubage mul siiski anda neist kõige üldisem ülevaade.

Esiteks sobivaks üksnes need, kelle teadlikkus läheneb viienda dimensiooni teadvusetasandile. See tähendab, et teil tuleks suuta nii ennast kui teisi, samuti kõiki eluvorme ja olenditeriike tingimusteta armastada. Ka peab duaalsusel põhinev teadvus vähemalt 90% ulatuses ühtsusteadvusesse tõusma. Samuti on väga tähtis tasakaalustada oma mees- ja naisenergiad. Igas eluvaldkonnas tuleb teil omaks võtta vägivallatuse tee. Seda, mida see kõik tähendab, tuleb teil oma südamesse süüvides endal ise ära tunda. Mu armsad, see ongi teie kodutöö. See viib teid oma tõelise olemuse avastamiseni. Te hoomate seda imet, kes te tegelikult olete, ning taasavastate iseenda Allika Mina, kes on olnud teie sees sedavõrd pikka aega varjatud.

Teiseks, teil tuleb täielikult puhastada ja tervendada oma emotsionaal- ja mentaalkehad negatiivsusest – nii minevikus kogetust kui praegusest. Teil tuleb omaks võtta ja vabaks lasta kõik minevikus ja olevikus kogetud valud, viha, lein, süütunded, kurbus, traumad, häbi, sõltuvused, lootusetus, madal enesehinnang, negatiivsed mustrid, haiguseidud jms, vabastades need nii oma alateadvusest, päikesepõimikust kui ka emotsionaalkehast. See on teie enda huvides, sest Telose kõrge vibratsioonitaseme tõttu võib ükskõik milline jumalikust armastusest madalam emotsioon või mõttevorm võimenduda teie meeltes ja tunnetes rohkem kui tuhandekordselt. Kuni te pole oma salvestisi täielikult ära puhastanud, võib kogemus osutuda traumaatiliseks ning te ei suudaks viibida meie vibratsioonis kauem kui mõne minuti.

Kolmandaks, meie sisenemiskoodidele vastavad üksnes need inimesed, kes on läbinud seitsmenda vaimse pühitsuse ning ülestõusmise kas juba saavutanud või seda peaaegu saavutamas. Sellel planeedil on Isand Maitreja ja Sananda (kes 2000 aastat tagasi elas Maa peal Jeesusena) need meistrid, kelle poole võite pöörduda sisetasanditel vaimsete pühitsuste saamiseks.

Enamik teist ei teadvusta, et kuigi need pühitsused leiavad aset sisetasanditel, toimivad need sellele vaatamata ning väljenduvad ka teie igapäevaelu kogemustes. Pühitsuste läbimine, ülestõusmine ja vaimse vabaduse saavutamine, ongi olnud kõigi teie arvukate kehastuste eesmärk sellel planeedil. Kindlasti ei ole seitsmes pühitsus veel arengu lõppsiht, lihtsalt meie sissepääsukood nõuab, et iga Telose külastaja peab olema saavutanud vähemalt selle pühitsustasandi. Jumaliku armu tõttu saab praegusel ajal kõiki pühitsusi sooritada tunduvalt kiiremini kui kunagi varem Maa ajaloos. Kui see on teie valik, siis pühitsusteekond, mille läbimiseks kulus varem tuhandeid aastaid ja mitmeid elusid, on nüüd läbitav vaid kümne kuni kahekümne aasta jooksul.

Igal eespool nimetatud nõudmisel on veel palju lisatingimusi. Siiski ei soovi me tekitada teis tunnet, nagu oleksid need eesmärgid saavutamatud, ega sisendada teile lootusetust. Me teame, et küllalt lühikese aja jooksul on paljudel teist võimalik see teadvusetasand saavutada. Viimaste aastate jooksul on sellel planeedil juba mitu tuhat inimest tõusnud seitsmendale pühitsustasandile ja sealt veelgi kõrgemale. Te võite leida selliseid inimesi ka oma kaaslaste seast, kellega päevast päeva kohtute. Nad ei pruugi üldse esmapilgul teistest erineda. Need, kes on selle tasandi saavutanud ja seda teavad, ei kuuluta tavaliselt oma saavutustest avalikult. Kuid iga päevaga saab neid inimesi olema üha rohkem ja rohkem.

Me räägime teile neist nõudmistest seetõttu, et kuigi paljud on meiega juba tuttavad, ei ole nad teadlikud Telosesse sisenemist reguleerivast sissepääsukoodist. Igaüks, kes meie maailma sisse astub – kes ta ka poleks ja kust ta ka ei tuleks –, peab vastama viienda dimensiooni võnkesagedusele tõusmiseks vajalikule vaimse arengu tasemele.

Tehes hoolsalt enesega tööd ning liikudes kiiresti oma ülestõusmise teekonnal edasi, olete peagi jõudnud nimetatud sihtide saavutamisele märksa lähemale. Kui avate oma südame, avastate, et pühitsusteekond on palju kergem kui kinnihoidmine senistest keerukatest olukordadest. Selginemine, mida need pühitsused teie teadvusesse toovad, avab uksed mitte ainult Telosesse, vaid ka Uude Lemuuriasse ning teistesse paikadesse, mis on tulvil võluväge ja imesid.

Kallid sõbrad, pidage alati meeles, et Armastus on võti. Armastus avab teile kõik uksed ning toetab teie teekonda piiritu vaimse vabaduse suunas. Armastusest olete te tulnud ning Armastusse pöördute nüüd tagasi.

Mina olen Adama, teie vend Lemuuriast.
 

Katkendid pärinevad Aurelia Louise Jonesi raamatust
"Telos. Uue Lemuuria ilmutused"
 

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt