Kanaldus: selgitusi praeguste
ja tulevaste aegade kohta

Riina Grethiel

Küsimus: Mis on kõige tähtsam sõnum meile kõigile seoses saabuvate ja juba käimasolevate planetaarsete muutustega?
Vastus:
On lähenemas aasta 2012 ning kõige tähtsam juhis on olla julge. Andke kõik oma hirmud üles, nii et need võiksid lahustuda valgusesse. Laske oma kartused lahti, otsekui oleksid need õhupallid, mis lendavad üles ja lahustuvad, saades üheks piiritu taevaga. Kui olete julged ja hirmust vabad, siis suudate te näha seda suurt, hiilgavat ja kirgast valgust, mis teid ümbritseb ja täidab, ning mis sedamööda, kuidas te oma teekonnal edasi liigute, üha selgemaks ja säravamaks muutub. Jah, te sisenete uude ajastusse, liikudes läbi mitmete järjestikuste pühitsusväravate, mis kõik teid väga palju muudavad – mõjutades oluliselt nii teie sisemist kui ka välist reaalsust, sest iga värava läbimine tõstab sagedust ja peenendab teie võnkeid. Elu praegusel ajal on otsekui mäkketõus. Jah, see tõus on küllaltki järsk, kuid mäetippu jõudes avaneb teie ees võrratult avaram vaade nii iseendale kui ka kogu universumile...
Te hakkate järjest enam mõistma, et see reaalsus, kuhu olete sündinud, ei olegi nii kastitaoline, nagu mäejalamilt vaadates tundus, vaid sisaldab piirituid võimalusi loomiseks. Praegu aga on teie kõige tähtsam õppetund püsida armastuses, olles sealjuures teadlik, et paljud neist energiatest, mis teid ümbritsevad, ei ole veel valinud liikumist suurema valguse poole. Seega viibite te endiselt energeetilises supis, kus on koos väga palju erinevaid ja üksteisele vastanduvaid liikumissuundi. On tähtis, et te ei püüaks jõuga kaasa vedada neid, kes tahavad liikuda mõnes teises suunas, sest see lisab teie niigi rasketele koormatele (millest teil tuleks õppida vabanema!) täiesti üleliigset raskust ning võib teie edasiliikumist oluliselt raskendada või isegi mõneks ajaks peatada. Teil on vaja mõista, et igal hingel on oma aeg ülespoole tõusmiseks, ja need, kes seda praegu ei vali, ei ole veel sellepärast teist halvemad.
O
meti on praegu Maa peal ka väga palju hingi, kes on juba valinud kõrgemasse sagedusse tõusmise. Osa neist tõuseb tasapisi koos Maaga, osa on sammuke eespool, osad on juba viiendas dimensioonis ning nende ees on avanemas veelgi kõrgemad tasandid. Ja kui teiegi viiendasse dimensiooni viiva värava läbite, siis avastate, et seal ootavad teid ees valgustunud tsivilisatsioonid, mis asuvad Maa sisemuses ja ka siinsamas Maa peal, kõrvuti teie reaalsusega; nad on lihtsalt teie pilgu eest seni varjatud olnud.
Maa ei ole selliselt piiritletud, nagu olete kolmandas dimensioonis harjunud mõtlema; elu ei toimu ainult Maa pinnal, vaid ka maakera sees; elu ei piirdu ainult kolmanda dimensiooni sagedusribaga, vaid seda leidub kõikjal – kõikides dimensioonides. Eksisteerib väga kõrgeid ja puhtaid valgustunud tsivilisatsioone, kes esindavad Suure Keskpäikese võnget, ning üks suuremaid keskusi asub geograafiliselt kohakuti just Eesti ja Soomega, ehkki kõikjalt üle kogu maailma võib leida väravaid kõrgemates dimensioonides asuvatesse maailmadesse.
Ka Maa-Ema tšakrad on just praegu avanemas või juba avanenud. Need on erilised valguseväravad, mille hulgas on nii suuremaid kui ka väiksemaid keskusi. Väiksemaid tšakraid paikneb selle planeedi pinnal väga tihedalt – peaaegu iga paari kilomeetri raadiuses. Tavaliselt on need seotud mõne loodusliku pühapaiga või väekohaga. Paljud neist ei ole veel avatud, aga osad juba on ning neist tulvab teie reaalsusesse võrratult suurt valgust ja toetust maakera kõrgematelt valgusetsivilisatsioonidelt, kes koostöös inglite ja kosmiliste meistritega kannavad inimkonda läbi neist suurte muutuste aegadest.
Viimased aastatuhanded, mida on mõjutanud kosmiliste polaarsuste (nais- ja meespoole) tasakaalu ränk rikkumine ja meespoole laastav ülemvõim, on olnud selle planeedi jaoks suure valu ja kannatuse aegadeks. Nüüd on saabumas aeg, mil mees- ja naispool tasapisi tasakaalu minema hakkavad ning mil Kosmiline Naisprintsiip ehk Suur Jumalanna teile taas oma võimast loomis- ja tervendamisväge ilmutab. Vaimse kasvu ja edasiliikumise protsessis on just Jumalanna energiatele avanemine praegusel ajal eriliselt oluline, sest siis saab see planeet tõusta ning järjest rohkem inimesi hakkavad kogema valgustunud elu siinsamas Maa peal. Elu jätkub küll ka kolmanda dimensiooni sagedusribas, ent sinnajäänud suletakse üha rohkem ja rohkem nn karantiini, mis väljendub selles, et nende inimeste valikuvabadus algatada konflikte või teha kurja jääb järjest piiratumaks, kuni see võimalus neilt viimaks täielikult ära võetakse. Samas on kõikide nende jaoks, kes on veel kinni kolmandas dimensioonis, valguseväravad kõrgematele tasanditele alati avatud ning ikka ja jälle kutsutakse neid edasi liikuma. Ja kõik need, kes otsustavad oma suunda muuta, saavad selleks võimaluse, kuid mitte kedagi sunnita. Seega ei tohi ka teie mitte kedagi vägisi kaasa vedada – ükskõik kui lähedane see inimene teile ei oleks. Kui keegi ikka valib teise raja, tuleb teil suuta see inimene lahti lasta. Ka ei pruugi te selles aja- ja ruumiraamistikus, milles end kogete, näha kõrgemat plaani, mis peitub teiste inimeste näiliselt arusaamatute valikute taga.
M
is puutub loodusesse, siis suuri ülemaailmseid katastroofe karta ei ole vaja. Lokaalseid katastroofe muidugi tuleb, neid on alati olnud, ent kui järgite kõrgemat juhtimist ja olete ühenduses oma Kõrgema Õpetaja ehk vaimse teejuhiga, siis teie elus neid tõenäoliselt aset ei leia. Üldiselt saab üleminek olema sujuv – ehkki mitte küll päris ilma raskusteta, sest lahtilaskmine vanast on alati suur väljakutse –, ent samas pole teil vaja kogeda midagi sügavalt traagilist või traumaatilist. Põhjus, miks katastroofe nii väga kardetakse, seisneb selles, et ülemaailmseid traagilisi ja traumaatilisi sündmusi on inimkond juba niivõrd palju kordi varem kogema pidanud. Hirm ja valu peituvad teie rakumälus – need on mälestused aegadest, mil langes Atlantis ja kui Lemuuria ookeanipõhja vajus või kui suleti Hüperborea uksed ning inimesi ei lastud enam kõrgematesse maailmadesse.
Eestlaste rakumälus on valus mälestus veel see, et kui 13. sajandil saabusid neile kallastele ristirüütlid, läks suur osa teie rahva vaimsetest juhtidest – kõik need targad mehed ja naised, kes kuulusid aastatuhandeid kestnud vaimsetesse liinidesse, mis olid hoidnud seda maad vaba ja puhtana – läbi sulguvate dimensiooniliste väravate ära, otsides varjupaika kõrgemates sagedusribades asuvatest maailmadest. Kuid suur osa inimesi jäi maha ning pidi jätkama elu rõhumise all ja orjuses. See on suur valu teie rahva mälus, mis vajab tervendamist ja valgusesse lahustamist.
Aga nüüd on paljud neist valguseväravatest energiatasandil taas kõigile avatud ja teie päralt on ülisuur toetus, kui te end ainult sellele avate ja abi vastu võtate.

Küsimus: Kas elektrienergia kaob ära?
V
astus:
Elektrienergia ei kao, sest tegelikult on elekter füüsikaline väljendus Allika enese valgusele ja energiale. Elekter on ka välguenergia ja selle kasutusele võtmise viisid taasavastati inimeste poolt tänu merevaigule, mis on Hüperborea kuldajastu informatsiooni tahke väljendus. Elektrienergia kasutuselevõtt on inimkonna arengut tohutult kiirendanud, ometi on see, kuidas seda energiat toodetakse, Maale palju probleeme tekitanud. Tuumaelektrijaamad põhjustavad väga suurt ja valusat ebakõla planeedi energeetikas ning on ülisuureks ohuks Maa-Emale. Siiski on elektrienergiat võimalik toota ka looduslähedastel viisidel. Kõik need tehnoloogiad (s.h teadmised nullpunkti energiast) on juba teadlaste poolt ammu vastu võetud ja osaliselt ka kasutusel. Ometi takistavad planeedi tagurlikud jõud nende tehnoloogiate laiemat levikut ja seetõttu võtab üleminek veel veidi aega.
Aga õige suund inimkonna ja ka Maa enda jaoks ei ole mitte see, et tehnoloogia hüljatakse täielikult. See on kord juba aset leidnud – siis, kui Atlantis langes. Pärast Atlantise hävingut kaotati aastatuhandeteks meespoole tsivilisatsiooni jäljed ning mindi tagasi looduse rüppe, Jumalanna teele. Kuid praegusel ajal ei ole see enam eesmärgiks. Praegusel ajal on eesmärgiks tehnoloogia valgustamine ja nende kahe arengusuuna, meheliku ja naiseliku lähendamine ja ühendamine, nii et tulemuseks võiks olla harmooniline elu kooskõlas loodusega, mille tagab ka Maad toetava, puhastava ja tervendava kõrgtehnoloogia kasutuselevõtt. Elekter pole kunagi selle ideaaliga vastuolus olnud. Elektriautod loodust ei reosta, seda teevad hoopis diisel- ja bensiinimootori peal toimivad autod, kuid aja jooksul need kõik asendatakse.
Õli, nafta ja maagaas, mille töötlemisel ja kasutamisel on loodust nii palju saastatud, on kujuvõtnud tumeda energia jäägid Atlantise langusajastust. Viimase sajandi jooksul on see energeetiline pagas loodust hävitanud ning loonud praeguse destruktiivse taseme teie tehnoloogilises ühiskonnas. Kuid olukord ei pea selliseks jääma. Valgustunud tsivilisatsioonid võiksid teile õpetada tehnoloogiaid, mille abil prügimägesid (s.h kõiki kahjulikke aineid ja loodustsaastavaid materjale) lahustada ja energiaks muuta – selleks samaks elektrienergiaks, mis valgustab ja soojendab kodusid. On ka looduslikke elektri tootmise meetodeid, nagu tuul ja päike jne, mida juba praegu kasutatakse, kuni ühel hetkel on inimkond viimaks valmis ka nullpunkti energia kasutusele võtmiseks. Siis hakkab energia, mida te igapäevaelus kasutate, tulema otse kõrgematest dimensioonidest ja seda on seal piiramatult.
Nagu öeldud on elekter välguenergia ja seega väga võimas jumalik vägi. Paraku sai Atlantise päevil välguenergiast purustav relv ning kuritarvitamise tõttu võeti elekter inimestelt ära. Ka nüüd tuleb jälgida, et nimetatud väge rohkem ei kuritarvitataks. Kahjuks on seda juba tehtud – nt tuumajaamu rajades. Õnneks on maailm võtmas siiski suunda need aja jooksul sulgeda. Jaapanis toimunud katastroofi tõttu hakkab see õppetund ka maailma juhtivates kihtides tasapisi selgeks saama. Iseenesest ei ole elektris aga midagi halba.

Küsimus: Aga kristallienergia?
Vastus:
Kristallienergia on tegelikult rohkem teabe talletamise energia, ehkki kristallid on üheks võtmeks ka nullpunkti energia juurde. Kristallienergia on peenem ja kõrgsageduslikum kui elekter ja välk. Nii et kui teie ühiskond tervikuna kõrgemasse dimensiooni tõuseks – st, kui te juba elaksite kõik viienda dimensiooni sagedusribas –, siis te enam elektrit praegusel kujul ei vajaks ja seda asendaks kristallienergia, mille abil on võimalik reisida, omavahel ühendust pidada, samuti luua ja manifesteerida. Ka kristallid on Allika valguse manifesteerinud väljendused, ent nende toime on palju leebem ja harmoonilisem kui elektril. Ometi ei saada ilma välguenergiata hakkama isegi viiendas dimensioonis, sest piirid kõrgemate ja madalamate dimensioonide vahel on just nimelt välguenergia poolt kaitstud ja suletud. Välguenergial põhineb ka teie enda Mer-Ka-Ba väli, kui see on aktiveeritud ja tõesti toimib. Siis moodustab teie Mer-Ka-Ba välimine serv teie ümber välguenergiast energeetilise kaitse, mis ei lase läbi teie sagedusele mittevastavaid jõude, toimides nagu elektrikarjus.
Kristalle kasutatakse ka info säilitamiseks, sest neil on selleks tunduvalt võimsam potentsiaal kui raamatutel ja kirjakunstil. Nimelt on kristallidesse (ja üldse kividesse) võimalik talletada info erinevaid tähenduskihte tunduvalt kergemini. Kui ühte kristalli paigutatud informatsioon lahti kodeerida, võib sealt leida mitmeid üksteise peal asetsevaid tekstikihte. Ja vastuvõtjal (kellel peavad olema telepaatilised võimed) on võimalik end häälestada vastavalt sellele, millise tasandiga ta parajasti kontakti saada soovib.

Küsimus:
Kuidas ennast energeetiliselt kaitsta?
Vastus:
Selleks on palju erinevaid mooduseid – nii väliseid kui ka sisemisi, vastavalt sellele, mis teie enda jaoks kõige paremini toimib. Sisemise kaitse puhul on kõige tähtsam muidugi nn vaimne hügieen ehk iseenda pidev puhastamine, oma keskmes püsimine ja armastuses viibimine. Et oma energiavälja kaitsta, võite teha ka vastavaid taotlusi või kanda kaasas kaitsva toimega kristalle. Loomulikult on toimiv valguskeha väga tõhus kaitse, sest valguskeha ongi nagu energeetiline kristall, mis inimest ümbritseb, ja et valguskeha välimine piir on välgutaoline, siis toimib ta madalamasageduslike energiate suhtes nagu elektrikarjus. Paraku tuleb selles reaalsuses, kus te hetkel veel elate ja toimite, kõiki neid kaitseid koguaeg ja pidevalt uuendada. Ei ole nii, et ühest taotlusest piisab ja kaitse jääbki toimima. Segasematel aegadel oleks vaja oma kaitset koguni mitu korda päevas uuendada – kas taotluse või enese puhastamise abil. Kindlasti tuleks teil jälgida ka oma suhteid teiste inimestega. Alati ei ole suhted sellised, nagu need väljastpoolt paistavad. Palju on inimesi, kes ei kulge oma hingerajal ning kes vajavad seetõttu enese käimashoidmiseks teiste inimeste elu- ja hingeenergiat. Sellised inimesed tuleks oma tutvusringkonnas nende maskide alt ära tunda ja neist õrnalt (või kui vaja, siis ka jõulisemalt) eemalduda. Siiski on avatud süda kindlasti üks väga oluline lähtepunkt, mis vaimse kaitse toimiva ja püsivana hoiab. Kõige parem oleks oma energiavälja pidevalt Allika valgust ankurdada; teine väga toimiv kaitse on iga päev ennast Kõrgema Tahte kiirtega puhastada ja laadida. Ka peaingel Miikaelilt kaitse palumine on tõhus abivahend, samuti Kristuse kuldne valgus. Kuid igaühel tuleb leida just see meetod, mis tema jaoks kõige paremini toimib.

Küsimus: Kuidas käivitada meie DNA-s olevat potentsiaali? 
V
astus:
DNA käivitamine on astmeline protsess ja nagu kõik teisedki transformatsioonilised muutused toimub ka see taotluse tagajärjel. Samas tuleb teil arvestada, et DNA käivitamisega kaasneb peaaegu alati ülemeeleliste võimete avaldumine. Ja selleks tuleb olla valmis. Lihtsamad ülemeelelised võimed on tervendamisoskus ja kanaldamisoskus, mille omaksvõtt ei valmista väga suurt raskust, aga ka võime teleportatsiooniks või telekineesiks on ülemeelelised võimed, mille ootamatu ilmnemine võib isiksust juba tugevalt vapustada. Samuti võivad need võimed osutuda ohtlikuks teistele, juhul kui inimene ei ole veel valmis neid oskuslikult kasutama. Seepärast võite võtta oma DNA potentsiaali käivitamist hästi rahulikult ning taotleda, kõik toimuks väga leebelt ja sujuvalt ning täpselt õigel ajal – siis kui teie hing on valmis kõikideks muutusteks, mis sellega kaasnevad. Sest kui teie DNA potentsiaal on täielikult avanenud, muutub ka teie keha surematuks, ning selleks peavad hing ja isiksus valmis olema. Eelkõige tuleb teil aga suuta lahti lasta vanadest, kannatust loovatest mõttemustritest.

Küsimus: Miks esineb praegusel ajal nii paljudel inimestel unehäireid?
Vastus:
Üks põhjus on kindlasti see, et vaimsete praktikate ja mediteerimisega tegelevad inimesed vajavadki pisut vähem und. Kuid kui unetusega kaasneb kurnatus, on asi siiski milleski muus. Üks võimalik põhjus unehäirete tekkimiseks on seotud urbaniseerumisega, loodusest kaugenemisega ja ka sellega, et läbi arvuti- ja mobiiltelefonivõrkude liigub väga palju segadust tekitavaid energiaid, mis muuhulgas mõjutavad inimeste unemustreid. Kui varasematel aegadel oli uni enamasti värav kõrgematesse maailmadesse, siis praegusel ajal on pigem nii, et te võite suuta ärkvelolekus hoopis kõrgemat sagedust hoida, sest uneajal teie kontroll oma energiate üle nõrgeneb. Siin on tõesti vaja kaitsele keskenduda, kristalle kasutada, taotlusi teha, et ennast uneajal kõrgemasse sagedusse suundumiseks häälestada. Väga heaks meetodiks on taotleda mõne kõrgemas plaanis asuva ülestõusmiskambri või tervendustempli külastamist. Siis on uni tavaliselt hea, ehkki teil tuleb jälgida, et teeksite oma taotlused õigel hetkel – mitte siis, kui olete juba liiga unine, sest sel juhul võib taotluse jõud ebapiisavaks osutuda. Ka kõrgsageduslike raamatute lugemisest enne magama minekut on abi, et uneajal kõrgemat vibratsiooni hoida. Enne magama minekut on soovitav ka midagi rahustavat juua – näiteks mõnd lõdvestumist soodustavat taimeteed. Vahetult enne voodisse heitmist ei ole mõtet arvutis olla ega telekat vaadata, sest see aktiveerib liialt kolmandat silma. Üks tund võiks vähemalt vahet olla. Hea oleks enne magama jäämist pisut mediteerida, samas tuleks teil jälgida, et õhtune meditatsioon teie energiavälja liialt ei avaks. Pigem võiks see olla midagi tervendavat ja rahustavat, näiteks kaitse ja tervenduse palumine inglitelt, Kõrgema Tahte kiirte kutsumine vms.
Nõuab püsivat taotlust, et end uneajaks 3D võrgustikust välja lõigata, sest uni on kindlasti üks valdkond, mida planeedi vanad jõud üle võtta proovivad – samamoodi nagu on 3D võrgustik üritanud valitseda kõiki teisi alumiste tšakratega seotud eluvaldkondi (k.a raha ja seksi). Inimestele, kes sageduses ülespoole liikuda soovivad, püütakse tekitada olukorda, kus nad ei julgegi oma madalamate tšakratega kontaktis olla, sest sealtkaudu kaotavad nad eluenergiat. Tulemuseks on see, et inimene kipub põgenema kõrgematesse tšakratesse ja see võib viia haigestumiseni või isegi enneaegse kehast lahkumiseni. Tegelikuks on kehastumise eesmärgiks ikka vaim täielikult kehasse ankurdada ning keha seejärel oma vaimu templiks kuulutada. Selleks aga on vaja kõik oma tšakrad võrdselt avada ja tasakaalu viia. Kosutav uni on selles protsessis väga tähtis.
Teadke, et enne sügavalt magama jäämist, otse une ja ärkveloleku piiril, avanevad teie ees paljud erinevad uneväravad. Kui te ei suuda veel teadlikult oma teekonda määrata või kui teil puudub kaitse, võite sattuda madalamatesse maailmadesse, igasugustesse vaheilmadesse või isegi nn põrgutesse, samas on teil kõigil võime suunduda taotluse abil ka kõrgematesse maailmadesse ning saada seal kosutust ja tervendust. Seega sõltub väga palju teie teadlikust taotlusest.  

Küsimus: Kas raha kaob ära?
Vastus:
Mitte niipea. Võtab veel aega, enne kui selline üleminek toimuda saab. Raha muutub küll järjest virtuaalsemaks, järjest vähem käegakatsutavaks, hakates üha enam väljendama energiahulka, mida tuleb panustada teatud asjade või väärtuste omandamiseks, et ühiskonnas õiglast energiavahetust tagada. Kommunistidel olid siiski ka mõned vaimselt õiged põhimõtted, nt: "igalt ühelt tema võimete kohaselt ja igaühele tema vajaduste järgi". See on kõrgema dimensiooni ühiskonnamudeli toimimisprintsiip, mida aga ei ole võimalik saavutada nii, et valitsus hakkab inimesi vägivaldselt vastavasse raami suruma. Inimesed peavad ise selle ideaalini kasvama. Kui aga igaüks oma eluülesannet teostama hakkab, siis saab töötegemisest puhas rõõm ja ka jagamine saab toimuda vabamalt ja külluslikumalt. Kui inimesed õpivad selgeks loomise põhimõtted ning suudavad oma vajadusi lihtsalt ja loomulikult manifesteerida, siis raha kui selline lihtsalt kaotab tasapisi oma mõtte, sest kogu universumi küllus saab olema teie käeulatuses. Võtab siiski aega, et ühiskonnatasandil selle ideaalini jõuda.
Praegusel ajal on kõige olulisem üle saada hirmust, et äkki kõigile ei jätku. Hetkel on külluse loomine ikka veel seotud rahaga, mis tähendab seda, et kui te hakkate teadlikult oma elu looma ja kujundama, siis tuleb teil tervendada ka oma suhtumist rahasse. Paratamatult tuleb teil jumalikust küllusesarvest energiat ka raha kujul vastu võtta, et seda siis muundada asjadeks või väärtusteks, mida te parajasti loomas olete. Aga ühel hetkel raha kui vaheetapp manifesteerimise protsessis lihtsalt kaob, sest seda ei ole enam vaja.
Kõrgemates maailmades raha ei eksisteeri. Ometi esineb ka kõrgemates dimensioonides maailmu, kus hinnatakse teatud väärtusi, mida võib soovikorral omandada või vahetada. Selleks võivad olla näiteks mõnda erilisse kristalli talletatud kustunud tähe valgus või mõne ammuhävinud planeedi informatsioon. Selleks võib olla ka mõni muu rariteet, ning et seda kasvõi uurimise eesmärgil oma käsutusse saada, tuleb tavaliselt ka midagi omalt poolt panustada, kuid rahuliku ja voolava elu jaoks on kõikidel kõik olemas. 

Küsimus: Miks on ikkagi nii paljud inimesed töötud?
Vastus:
Sellele olukorrale oleks vaja saata tervendust. Põhjuseks on eelkõige puudusmentaliteet, uskumus, "et kõik ei saa olla õnnelikud, et kõigil ei saa olla ilusaid kodusid, et kõigile ei jätku häid töökohti, et kõik ei leia õigeid partnereid – et kõigile ei jätku, et kõigil ei ole". See pole tõsi ning seda vildakat uskumust oleks vaja tervendada ja muuta – ka massiteadvuses.
Teine põhjus võib aga olla see, et need inimesed on sisenenud oma hinge jaoks olulisse pühitsusprotsessi. Sageli hakkavad töötuks jäänud enesele küsimusi esitama ja kasvõi alateadlikult otsima seda, milleks nad üldse on kehastunud. Töötuks jäämine võib olla väga suur äratus, kui inimene selle tõttu avastab, mida ta tõeliselt teha tahab ning miks ta tegelikult sellesse maailma kehastunud on. Ja mõnikord on vaja väga sügaval põhjas ära käia, et suurem murrang üldse aset saaks leida.
Seega, kedagi „päästa“ pole vaja, aga kui teie tutvusringkonnas või lähedaste hulgas on keegi, kes on töötuks jäänud ja sellest suurde segadusse sattunud, siis võite te talle soovitada küllusteemalisi raamatuid. Ja kui tal endal raha ei ole, siis võite talle mõne sellise raamatu kinkida või laenata. Eelkõige aga oleks neil inimestel vaja ühendust saada iseenda sisemise valgusega. Ka sellest võite te neile rääkida, aga ainult juhul, kui nad teid kuulata tahavad – st, kui nad on valmis sedasorti abi vastu võtmiseks. Lisaks tuleks teil neile meenutada, et selles maailmas ei valitse enam ettemääratus ning inimesed ei ela oma karma poolt kindlaksmääratud kastis. Kui kõigile ei jätku häid töökohti, siis tuleb töökohti lihtsalt juurde luua ja kasvõi oma firma asutada. Alati on võimalik uusi, rõõmutoovaid, ühiskonda ja inimesi teenivaid tegevusi välja mõelda. Tegelikult on lõputult võimalusi sellisest olukorrast välja tulla, sest alati leidub väga mitmeid loovaid lahendusi. Inimesel tuleb lihtsalt oma pea tööle panna ja ohvrirollist välja tulla. Vahendid ja võimalused on olemas. Nende mitte kasutamine on lihtsalt ohvriks olemise mentaliteedi tagajärg. See teeb jõuetuks, sest te mõtlete, et olete rattas, millest välja ei saagi, ehkki tegelikult on väljapääs alati olemas. 

Küsimus: Kas on mõnda head dekreeti, mis lahustaks illusiooni puudusteadvusest ja võiks inimese taas järje peale aidata?
Vastus:
„Nüüd ja praegu nõuan ma kõikide puudust loovate illusioonide täielikku ja lõplikku lahustumist oma elus ning avan end avaramale nägemusele. Ma näen, et Universum on piiritult külluslik ning mu ümber on palju valikuvõimalusi. Ma taotlen kõrgeimat juhtimist, et võiksin teha igal hetkel parimaid valikuid. Tean, et küllus on minu sünniõigus. Avan end Universumi rikkustele ning elan lõputus külluses.“
Eelkõige tuleks teil teadvustada, et küllus ON teadvuseseisund. Mida kõrgemale te oma teadvuseseisundit tõstate, seda külluslikumalt te ennast tunnete. Rahale keskendumine ei ole siin abiks, teil on vaja keskenduda hoopis sellele, mida te tahate, ning olla tänulik selle eest, mida te juba Universumi lõpututest küllusevarudest saanud olete. Just tänulikkus – puhas, siiras, teesklematu tänulikkus, mis tuleb sügavalt südamepõhjast – on üks peamisi küllust loovaid energiaid, samal ajal kui rahulolematus sulgeb teid küllusevoolule. Seega on väga oluline keskenduda mitte tühjale poolele, vaid alati näha, et teie elukarikas on juba pooleldi täidetud – kõikide nende andide ja väärtustega, mida te elult saanud olete. Märgake, kui palju on teie elus seda, mis on imeline, väärtuslik ja õnnetoov.
Ja olge teadlikud, et kõike seda, mida teil tõeliselt vaja on, suudate te varem või hiljem ka manifesteerida. Aga mõnda asja ei olegi teil tegelikult vaja. Te ainult arvate, et vajate seda, ehkki tegemist on hoopis kinnisideega või mõne massiteadvusest sissevõetud programmeeringuga, ning kui te saate selle, mida soovisite, ei tee see teid põrmugi õnnelikumaks.
Sest see, mida inimesed tõeliselt vajavad, on lõppkokkuvõttes alati õnn, seega tuleks teil aru saada, mis teeb just teid õnnelikuks. Elu koosneb valikutest: igal hetkel valite te oma reaalsust ning varem või hiljem on teil kõigil võimalus valida just see, mis teid tõeliselt, sisemiselt õnnelikuks teeb. Teadke, et püsiv õnn ei ole tingitud välistest oludest, vaid valikutest, mis teid sisemise rahu ja keskmesoleku juurde juhatavad. Need on seisundid, mis tõmbavad ka küllust teie ellu, sest jumalik küllus voolab sinna, kus valitseb rahu ja õnn ning kus ollakse avatud uutele loovatele ideedele; kus ei mõelda ainult sellest, kuidas iseennast õnnelikuks teha, vaid soovitakse õnnevibratsiooni ka jagada, nii et teist lähtuvad armastuse ja õnne võnked võiksid levida kõikjale ja ülendada kõike elavat...

Kanaldas Riina Grethiel

Lühendatult juunis 2011 toimunud
Püha Geomeetria ja Loomise Kooli "Kanaldamiseseminari" lindistusest, vt ka: KANALDAMISE CDSisemise nägemise avanemine, 2008
 


 


Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt