Katkend Riina Grethieli raamatust

SUURE  JUMALANNA  MÜSTEERIUMID

Pilguheit eestlaste muinaspärandisse esoteerilisest vaatenurgast

 

 

Suure Jumalanna tervendus


Ühenduse taastamine Suure Jumalanna erinevate aspektidega avab täiesti uued horisondid ning tõstab meid senisest võrratult avaramale mõistmistasandile, võimaldades selgemalt näha nii meie kaugeimat minevikku kui ka olevikku ja tulevikku. Tegemist on sisetasandi pühitsusega, mis teisendab senised arusaamad Jumalast/Jumalannast kõikehõlmavaks ja terviklikuks Kõiksusega üksolemise kogemuseks.


Esmalt ilmutab Suur Jumalanna end Tühjusest või Ürgmerest kerkiva hiiglasliku ja meie senitoiminud vaimseid mõttekonstruktsioone purustava kohalolekuna. Ta võib ilmutada end nii Tähe, Päikese, Kuu kui ka Maana, kuid Tema päikeseaspekt, mida oleme nimetanud ka Kuldseks Emandaks, on Suure Jumalanna ülim ja samas ka kõige varjatum väljendus, millest on paljudes kultuurides aastatuhandeid teadlikult vaikitud. Just siin peitub Tema vahetu, valgustav, tervendav ja puhtasse armastuse vibratsiooni tõstev olemus, mis avab meie ees kuldajastu väravad, juhatades meid kogemuslikult tagasi puhtaste olemisviiside juurde – siin ja praegu.

Algul hakkasin ma Kuldset Emandat lihtsalt igal pool „nägema“. Möödunud suvel külastasin Kiigeoru hiit, Tartu lähedal asuvat iidset pühapaika, mis mõjus üsna mahajäetuna. Kuid keset võsa ja räga kasvavad ringikujuliselt igivanad künnapuud, mida on tõenäoliselt kunagi olnud kaksteist, ehkki nüüd on neid vaid üksteist järel – õigemini kümme, sest üks puudest on ümber kukkunud. Puud on võssakasvanud ja esmapilgul raskesti märgatavad, sest hiis on nii kõrghaldjate kui ka inimeste poolt hooletusse jäetud, ehkki tundub, et aeg-ajalt seda kohta siiski külastatakse. Ja ometi kogesin seal viibides täiesti ootamatult, kuidas väga ere valgus selle võssakasvanud puuderingi keskele murdis. See oli Kuldne Emand, hästi särav ja kiirgav, kõikidest looridest vabanenud Suure Jumalanna kohalolek. Ja ka puud Tema ümber ärkasid otsekui ellu ning ma nägin, et sisetasanditel oli tegu Tema vägevate kaitsjatega. Kuigi puid oli üksteist, tajusin kaheteistkümne kaitsja kohalolekut, seepärast oletangi, et ehk kunagi oli puid selles ringis rohkem. Jumalanna kaitsjad olid suured ja võimsad vägilased, kellega sain esmakordselt kontakti 2007. aasta kevadel, pronksiöö sündmuste aegu. Siis ilmusid nad mulle meditatsioonis, moodustades Eesti ümber kaitsva ringi. Ja ma mäletan, et koos selle pildiga tuli väga selge arusaam, et seekord on Eesti kaitstud ja võõrvõimu siia enam sisse ei lasta. Need kaitsjad on olnud meie maaga seotud juba tuhandeid aastaid ja nende süda ehk kese on Kuldne Emand, Suure Jumalanna päikeseaspekti kohalolek.

 Kuldne Emand – Kirkuse Läte, 2011


Tegemist on mustriga, mis on olnud iseloomulik mitmetele kõrgema vibratsiooniga ajastutele siin planeedil, sest just siis on kogetud kogu olemasolu keskmes Päikesejumalannat. Suure Jumalanna päikeseaspekt ei ole aga üksnes see päike, mida me näeme taevas, vaid Maa peale laskunud Suure Keskpäikese kohalolek. Ta on kuldse päeva valgus, küllus, sära ja õitseng.

 

Veel 6000 aastat tagasi oli just see kohalolek kõige tähtsam vaimne jõud meie kaugete esivanemate jaoks, kelle asustusala oli siis palju suurem kui praegune Eesti, hõlmates kogu Läänemere ümbrust, sh Skandinaaviat, Lätit, Leedut, Poolat, Valgevenet ja ka teatud piirkondi praegusest Saksamaast, Venemaast ja Ukrainast. Läänemeresoomlased olid tol ajal üks rahvas – õigemini nii kultuuriliselt, keeleliselt kui ka energeetiliselt ühtekuuluvate hõimude kogum.


Kaugemast minevikust rääkides tuleb muidugi arvestada, et selles leidub niivõrd palju erinevaid kihistusi ja ajaperioode, mida suurema selguse saavutamiseks tuleks kõiki eraldi vaadelda. Päikesejumalanna tundmise hiilgeaeg langes aga ühte nn viimase, Hilis-Hüperborea kuldajastuga, mil agressiivne indoeuroopa sõdalaskultuur polnud neile aladele veel sisse tunginud ning kui kogu seda hiiglaslikku maa-ala iseloomustas puhas rahuvibratsioon. Oskus toimida rahumeelselt pärines aga veelgi iidsemast, jääajaeelsest Hüperborea kuldajastust, mil seda maad siin asustas vanem rass, kes on nüüdseks täielikult valgustunud. Hüperborea tarkusi hoiti alal suulise ülekande teel selleks pühitsetud teadmanaiste ja teadmameeste poolt, kes moodustasid omamoodi mittehierarhilise preesterkonna ning seda maad siin oma teadmiste ja maagiliste võimete abil kaitsesid, hoides koostöös kõrgemas dimensioonis asuvate hüperborealastega eemale ka kõik potentsiaalsed sissetungijad.


Aga ajapikku maailm muutus ning, nagu me oleme juba rääkinud [varasemates peatükkides], tõrjuti meie rahumeelsed esivanemad üha enam praeguse Eesti ja Soome alade suunas. Umbes 1500 aastat tagasi olid ka Eesti ja Soome end teineteisest energeetiliselt lahku rebinud ning tendents üha väiksemate rahvagruppide suunas, kes oma naabreid võõraiks pidasid, üha süvenes. See kõik viis ka kaugenemiseni Kuldse Emanda kõiketervendavast rahuvibratsioonist ning sõjakamate jumalate ja jumalannade esilekerkimiseni. Tegemist oli väga pika protsessiga, kuid selleks ajaks, kui ristisõdijad 13. sajandil Eesti- ja Liivimaa vallutasid, oli Kuldne Emand juba unustusehõlma vajumas. Tema asemele oli tulnud Suure Jumalanna karmim aspekt, Taara-Kaali, kes väestas meessoost sõdalasi. See oli ajastu vajadus, sest sedamööda, kuidas rahva vibratsioonisagedus langes, nõrgenesid maagilised kaitsed ning sõjaline jõud muutus iga päevaga üha olulisemaks.


Üks põhjus, miks see maa siin alistati, seisnes selles, et ristisõdijad saabusid Eestit ja Liivimaad vallutama Neitsi Maarja lipu all, kelles aga elas edasi teatud osa Kuldse Emanda kohalolekust. See tegi Eestimaa vägevad kaitsejumalused, kelle kõige tähtsamaks missiooniks oli alati olnud Kuldse Emanda kaitsmine, võõrvallutajate ees jõuetuks.Kuldse Emanda tervendavad valgusmustrid

 

Aga seda kõike me oleme juba käsitlenud. Seepärast keskendugem nüüd Suure Jumalanna päikeseaspektile – Tema kõige puhtamale, külluslikumale ja tervendavamale kohalolekule –, kes on tõepoolest meile taas väga lähedale tulnud. Kui Teda kutsute või Talle oma tähelepanu suunate, on teil võimalik kogeda Kuldset Emandat kasvõi sellessamas ruumis, kus parasjagu viibite, otsekui Tühjusest manifesteerumas.

 

Siiski on üks oluline tingimus, mis võimaldab Tema kohalolekut tunda, ning see on ühendus Algallikaga. Teil tuleb kas olla oma Allika Minaga täielikult ühinenud või tunda oma Allika Mina suurt ja võimast kohalolekut enda ümber. Te võite olla ka kanaliks Algallika valgusele ning kogeda end puhta, selge ja kirka Allika valguse kose all. Kui see tingimus on ühel või teisel kujul täidetud, siis ei ole ka mingeid takistusi Suure Jumalanna päikeseaspekti tajumise ees. Ja kui te loote isikliku otseühenduse Kuldse Emandaga – kelle kohalolek on niivõrd tervendav mitte ainult teile endale, vaid kogu teie ümbrusele –, siis olete võimelised välja kiirgama väga suurt valgust.


Aga mille poolest siis erineb Kuldse Emanda tervendus muudest tervendamisviisidest? Et seda mõista, tuleb teil eelkõige aru saada, et Suur Jumalanna tervendab valgusmustritega. See ei ole tervendamine energia abil, nii nagu reiki, bioenergeetika või mis tahes teiste energiaga tervendamise meetodite puhul, sest valgusmustrid on eelkõige kombinatsioon valgusest ja sagedusest. Kelle sisemine nägemine on rohkem arenenud, võib näha Kuldse Emanda südamest või kogu Tema olemusest kiirguvaid südamevõnkeid. Ning need ilmuvad geomeetriliste mustritena – eriliste ruumiliste valgusmandalatena, mida iseloomustavad nii püha geomeetria aluspõhi kui imepärased värvid ja ka heli.


Lisaks mõõtmatule rahule ja väele, mis kiirgub Kuldsest Emandast, on talle omane ka ülipuhas tingimusteta armastus ja kaastunne. See on niivõrd puhas armastusevõnge, mida füüsilises kehas viibides ei olegi võimalik kogeda, sest kehastunud olenditel on armastus alati kasvõi õige pisut mõjutatud isiksuse värvingust, omamissoovist või siis soovist armastusetunnet säilitada ja sellest õndsust tekitavast kogemusest kinni hoida.


Kuldset Emandat iseloomustab kristallselget tingimusteta armastuse võnget edastavate kuldsete valgusmustrite külluslik ja pidev voog, mis lähtub Tema südameallikast. Vahel on need kuldsed Elulilled, teinekord on tegu veelgi keerukamate geomeetriliste mustritega. Ja kui te, olles ise kanaliks Allika valgusele, samal ajal taotlete, et üks selline muster suunduks teie kehas mõnda tšakrasse, siis leiab selles tšakras aset valguseplahvatus, mis lööb kogu teie energeetilise süsteemi täiesti puhtaks ning hajutab kõik illusioonid mis tahes haigustest, moonutustest või takistustest.


Arvatakse, et alates aastast 2006 ei toimi enam vanad energiaga tervendamisel põhinevad tervendamismeetodid. [Almine. A Life of Miracles. Mystical Keys to Ascension. Spiritual Journeys 2009, lk 208.] Universumis olevat toimunud muudatus, mille tulemusel polaarsused n-ö vahetusid. Kui vanasti tõmbas haige või moonutatud energia tervendavat energiat enda poole, siis nüüd need vastandlikud energiad – puhas energia ja moonutatud energia – hoopis tõukuvad, mis tähendab seda, et energiatasandil ei olegi võimalik haigusi leevendada, sest need kaks energiat (tervendav ja haige energia) ei kohtu enam. Seega saab nüüd tervenda üksnes vaimse valguse abil. Füüsiline valgus on küll ka ise energia, ent kõrgem vaimne valgus ei ole mitte niivõrd energia, kuivõrd geomeetriline muster (ehk kõrgem mõte), mis koos sageduse (ehk kõrgema tundetasandiga) loob väga erilise ja ülendava valgusmustri.

Milles siis seisneb erinevus? Energia on füüsilise maailma juurde kuuluv nähtus ja seega ka füüsikaliste instrumentidega mõõdetav. Kuigi energia järgneb alati valgusele ehk mõttele ja ka sagedusele ehk tundele, on energia üksnes valguse vahendaja ehk selle jämedam esinemisvorm, eksisteerides eelkõige kolmandas ja neljandas dimensioonis. Valgus seevastu, olles küll nähtav ka füüsilises maailmas, levib kõikjale, ning dimensiooniliselt ei ole valguse levikul mitte mingisuguseid piire.


Eelkõige on valgus mõte – väga puhas ja selge abstraktne mõte. Kuid valgus eksisteerib ka sedavõrd kõrgel mõttetasandil, kus mõtted üldse puuduvad (budistid nimetavad seda tasandit rigpaks), ent isegi mõtete puudumisena kogetav valgus on mõte – õigemini on see puhta algoleku piiritu valgusemeri, kust kõik mõtted alguse saavad ja kuhu nad ka alati lahustuvad.


Seega on tervendav valgusmuster samuti mõte, omamoodi kood või informatsioonipakett, mis kirjeldab teatud universaalsel viisil väga kõrget ja puhast teadvuseseisundit, mille omaduseks on lahustada kõik illusioonid haigustest või mis tahes moonutusest (ehk teiste sõnadega, madalamad mõttevormid). Ja kuna vastandite tõmbumine leiab nüüd aset sageduste vahel, siis kõrgema sagedusega mustrit tõmbab võimsa jõuga madalama sagedusega mustri poole. Omavahel kokku puutudes hajutab aga kõrgema sagedusega muster valgusplahvatusena madalama mustri, mis sisaldab illusiooni haigusest või moonutusest.


Seega on viimastel aastatel kõik energiaga tervendamisel põhinevad tervendamisviisid toiminud üksnes seetõttu, et tervendava energia saatmise või vahendamisega kaasnesid ka tervendaja poolt alateadlikult edastatud valgusmustrid ning just need valgusmustrid lõidki soovitud efekti, mille tulemusel haiguse sagedus lahustus ja haige energiatase tõusis sedavõrd, et võtta kehasse vastu ka tervendavat energiat.


Seepärast on äärmiselt oluline, et tervendades ennast või teisi, ei keskenduks te mitte niivõrd energiavoole, mida saadate läbi käte või suunate kusagile taotluse abil, vaid et saadaksitegi üksnes valgust ja sellega koos ka kõrgemat armastuse mustrit (kõrgemat sagedust), mis soovitud tervendava efekti esile kutsub.


Mis puutub nüüd tervendava ja haigusest moonutatud energiate tõukumisse, siis varem oli tõesti nii, et tervendaja teadvuseseisundist eriti ei sõltunud, kas tervendav energia voolas läbi tema või mitte ning seetõttu oli võimalik ka n-ö mööda minnes tervendust saata. Nüüd aga on vaja selleks, et tervendavat muudatust esile kutsuda, omaenda teadvuseseisund päris kõrgele tõsta. Ja siis tervendamine toimib.


Kokkuvõttes võiks öelda, et kui tõstame oma teadvuseseisundit (sagedust), siis leiab valgusmustrite kaasamine aset täiesti loomulikul teel, kuid ilma teadvuseseisundit tõstmata ei olegi enam võimalik kedagi tervendada.


Ma ise olen keskendunud viimastel aastatel tervendamisele Kõrgema Tahte kiirtega, mõistes alles hiljaaegu, et need kiired ongi kõrgemad mõttevormid ehk valgusmustrid. Seepärast on tervendamine Kõrgema Tahte kiirtega alati toiminud.


Kuid te võite ka lihtsalt taotleda, et saadate valgust ja armastust – sest selline taotlus on samuti kõrgem mõttevorm ehk valgusmuster, mis tervendatava isiku või olukorra sagedust muudab ning tema energiataset tõstab. Nii pääseb ka tervendav energia soovitud sihtpunkti ja kinnistab valgusmustri abil loodud positiivse muudatuse, sest kui sageduse tasandil vastandid tõmbuvad, st valgus tõmbub pimeduse poole ja hajutab selle, siis energiatasandil tõmbab sarnane sarnast. Seega, kui tervendatava energiatase on tõusnud valgusmustritega tervendamise abil juba piisavalt kõrgele, pääseb ka puhas tervendav energia tema kehasse ning viib tervendamise lõpule.


Paraku toimib see põhimõte ka vastupidi. Seega, kui viibite kõrgemas sageduses, võite vahel ikkagi tunda, et lained löövad üle pea kokku ning varjud matavad maailma teie ümber enda alla, tehes teie olemise ebamugavaks. Nüüd on teil oluline meenutada, et see ei ole tegelikult negatiivne energia (füüsikaline nähtus), mis teile ligi pääseb, vaid tegu on tasapinnaliste varjudega, mõttemustritega, mis teie valguse poole tõmbuvad. Et neid varje hajutada, piisab sellest, kui meenutate, kes te tõeliselt olete, sest see kutsub sisetasandil esile võimsa valguseplahvatuse. Ja kui hoiate ka oma energiataseme kõrge, siis tõukub negatiivne energia teist alati eemale. Ainus viis, kuidas madalamad jõud teid üldse mõjutada saavad, on varjutaoliste illusioonimustrite kaudu, mis võivad teid vahel paraku uskuma panna, et valgus on pimedusest nõrgem. Nende mõttemustrite mõju all viibimine on aga väga ohtlik, sest see viib teie energiataseme alla – sest energia järgneb alati mõttele –, tehes teid viimaks ka haavatavaks negatiivsetele energiatele, mis võivad hoopis rohkem kahju teha kui negatiivset pilti kandnud illusioonimustrid. Sest iseenesest on illusioonimuster täiesti kahjutu, kahjulikuks muutub ta alles siis, kui hakkab tekitama hirme. Hirmu mõjul langeb sagedus kiiresti kriitilisest piirist allapoole, võimaldades ka negatiivsel energial sisse tungida.


Siiski on uus olukord meie jaoks tunduvalt soodsam kui varasem. Meil on lihtsalt vaja oma energiatase kõrgel hoida, sest siis tõukub negatiivne energia meist ise eemale. Ja kui meie valgus on piisavalt suur ning me oleme endast (oma tõelisest olemusest) võimalikult püsivalt teadlikud, siis ei saa ka negatiivsed mõttemustrid meid mõjutada. Kui mõni selline muster satubki meie mõtteruumi, siis lahustub see meist lähtuvates valgusmustrites, mida me lakkamatult välja saadame. Meie valgus hajutab maailmast pimeduse ning meist lähtuv tervendav energia liitub selle tohutu tervendava energia reservuaariga, mis suureneb sedamööda, kuidas meie planeedile iga päevaga üha uusi ja uusi tervendava energia vooge tulvab, toetades ja liites kõiki neid, kes on juba valguseraja valinud ...

 

Katkend pärineb Riina Grethieli raamatust
 
SUURE  JUMALANNA MÜSTEERIUMID

Pilguheit eestlaste muinaspärandisse esoteerilisest vaatenurgast

 


 


Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt