HEAD UUT AASTAT 2012!

Kanaldatud detsembri lõpus, 2011
 

Küsimus: Millist sõnumit kannavad endas vanaaasta viimastel päevadel möllanud tormid?

Vastus: Need on osa Põhjamaade puhastus- ja äratusprotsessist ning seotud ka planetaarsete portaalide avanemisega aastaks 2012. Sagedus tõuseb ja uue energia laskumiseks on vaja luua vaba mõtteruumi. Need tormid on teinud eetri palju puhtamaks.

Küsimus: Kus need portaalid siis avanevad? Kas nad on lokaalsed või kogu planeeti hõlmavad?

Vastus: Kõige rohkem mõjutab Põhjamaid ja ka Eestit hiiglaslik planetaarne portaal, mis on just praegu avanemas Põhjapoolusel. Kui see portaal, mis on ühtlasi kogu planeedi Tähevärava tšakra, täielikult lahti läheb, siis aktiveerib see paljusid väiksemaid portaale ja ka Maa-Ema tšakraid, mida leidub üsna tihedasti igal pool.

Küsimus: Milline portaal on Eesti jaoks kõige tähtsam?

Vastus: On üks väga suur portaal, mis hõlmab sisuliselt kogu Põhjarannikut ning on äärmiselt oluline nii Eesti kui ka Soome jaoks; tegelikult kõikide ümberkaudsete maade jaoks. See portaal on olnud suletud juba ligikaudu 800 aastat – sellest ajast saadik, mil neile kallastele saabusid ristisõdijad, kes mitme tähtsa pühapaiga hävitamise ja neis toimuvate veretöödega portaali n-ö maagilisel teel sulgesid, et siinse rahva valgust kustutada ja elanikke alistuma sundida. Kui see suur portaal kord taasavaneb, vabaneb väga võimas loov energia ja kogu Eesti sagedus tõuseb märgatavalt.

Küsimus: Mida oleks meil praegu, 2012. aasta künnisel, kõige olulisem meeles pidada?

Vastus: Aasta 2012 on väga suurte võimaluste aasta. Reaalsuse struktuur on muutumas ning üha enam loovad inimesed oma reaalsust ise. On väga tähtis, et püstitaksite selleks aastaks võimalikult konkreetsed sihid ning taotleksite pidevalt rivistumist iseenda kõrgeima olemusega. Nende jaoks, kes toimivad kooskõlas Suure Terviku ja Kõrgema Tahtega, avanevad erakordsed võimalused midagi oma elus muuta – ja seda nii sisemisel kui ka välisel tasandil. Teil tuleks siiski jälgida, et oleksite loomisprotsessis kooskõlas oma kõrgeima olemusega ega laseks lihtsalt oma isiksusel suvalisi fantaasiaid taga ajada. Keskenduge vaid neile unistustele, mis pärinevad teie olemuse sügavaimalt tasandilt, siis suudate luua midagi sellist, mida on vaja teil endil ning mis ka Suuremat Tervikut toetab ja rikastab.

Kuna tegemist on kosmilise ajaportaali avanemise aastaga, siis tuleks keskenduda ka vaimsele enesedistsipliinile. Niisama triivida ei ole sel aastal mõtet. Ent kui suudate täielikult häälestuda universumi rütmidele, siis on kõige lihtsam tee muidugi kulgeda koos universumiga. Paraku on see praeguse aja inimestele, kes on sedavõrd mõistusekesksed, üsna raske. Seega oleks soovitav iga päev või vähemalt iga nädal oma kurssi üle vaadata ja vajadusel ka korrigeerida. Ikka ja jälle tuleks teil aeg maha võtta ja tunnetada, kas olete enda jaoks õigel teel: kas liigute suunas, kuhu teie sisemine kompass näitab. See on kindlasti üks väga oluline juhis järgmiseks aastaks.

Küsimus: Kas kogeme järgmise aasta jooksul dimensioonilist nihet, mille tagajärjel kogu planeedi sagedus märgatavalt tõuseb?

Vastus: Kuigi vaimse maailma eesmärk on sujuv üleminek, tuleb aasta 2012 üsna heitlik, kuna planeedil leiavad tõepoolest aset suured energeetilised muutused. Võib esineda väga raskeid päevi, mis vahelduvad helgemate päevadega. Ja kui varem toimusid sellised vaheldumised aeglasemalt, siis nüüd võivad need toimuvad väga kiiresti. Võite tunda, et sõidate otsekui mööda kärestikulist mägijõge, mis loobib teie elupaati siia-sinna. Seepärast on teadlikkus omaenda energiatasemest (ja võimalusel ka ümbruses toimuvatest energeetilistest protsessidest) igal hetkel väga oluline. Kindlasti on abiks sagedust tõstvate vaimsete praktikate sooritamine – mis iganes teie jaoks toimivad. Neid praktikaid on vaja teha selleks, et oma isiklikku sagedust kõrgel hoida, kuna planeedi kõikumised võivad muidu üsna kurnavalt mõjuda. Seepärast vajategi enda jaoks toimivat tehnikat või meetodit, mis aitaks teil püsida kõrgemas sageduses. Ja seda tehnikat – mis võiks olla midagi lihtsat ja võimalikult vähe aega nõudvat – oleks paljudel juhtudel vaja teha mitu korda päevas, sest niipea, kui teie sagedus mõne välise või sisemise mõjutaja tõttu madaldub, katkeb ka teie ühendus oma kõrgema olemusega, mille tagajärjel olete taas kõigi nende pööriste pillutada, mis energiatasandil Maast üle uhavad. Loomulikult tuleb ka rahulikumaid hetki ja helgemaid perioode, kus energiatase võib olla lausa erakordselt kõrge, isegi ilma teiepoolse pingutuseta, ning kus võite tunda või näha seda ilu ja rahu, mille sisse see maailm siin tõusmas on.

Ja kuigi aasta 2012 tuleb energeetiliselt heitlik, siis juba sellele järgnevatel aastatel sageduse kõikumine enam nii tuntav ei ole, sest edasine tõus kõrgemasse sagedusse saab toimuma märksa sujuvamalt. Kuid eelolev aasta pakub just oma äärmuslike kõikumiste tõttu suuri võimalusi vaimseks edasiminekuks ning olulisteks sisemisteks ja ka välisteks läbimurreteks.

Küsimus: Kuidas selline energiataseme kõikumine loodust ja ühiskonda mõjutab?

Vastus: Kõik heitlik, mis välismaailmas toimub – nii looduses kui ka ühiskonna tasandil – on lihtsalt osa planetaarsetest puhastusprotsessidest, mille eesmärgiks on teisendada inimkonna vanu stagneerunud mõtte- ja toimimismustreid. Ei toetata enam seda, mis pole kooskõlas Suure Tervikuga. Seepärast on teie kõigi jaoks oluline, et oleksite oma sisima olemuse seisukohast õiges kohas ja keskenduksite enda jaoks õigetele tegevustele või olemisviisile, siis kantakse teid läbi kõikidest pööristest.

Maailma majanduse kokkuvarisemist otseselt karta ei ole vaja, küll aga tuleks teil jälgida kõiki oma rahasse puutuvaid valikuid ning ka äri- ja tööalaseid motiive, et valede otsuste tagajärjel asetleidvaid kaotusi ja möödapanekuid ennetada. Need inimesed, kes teevad tööd, mis ei ole nende jaoks õige, võivad oma töö kaotada või kogeda muid raskusi – selleks, et hakata tegema seda, mis on rohkem kooskõlas nende sisima olemusega. Paljud uksed võivad sulguda, kuid ka paljud uued uksed avanevad. Oluline on püsida koguaeg ühenduses oma kõrgeima olemusega (oma Allika Minaga) – siis kõik laheneb, sest vaimse maailma poolt edastatakse koguaeg kõrgemaid ideid ja ka kõike elavat kõrgemale teele suunavaid puhtaid ja tervendavaid energiaid. Nende kõrgemate energiate eesmärgiks on kogu loomingut järgmisele tasandile tõsta, kuid see saab toimuda ainult siis, kui tõuseb inimeste teadvustasand. Siis on ka kõik võimalused ja vahendid planeedi tervendamiseks teie käsutuses.

Küsimus: Mida saaksid inimesed omalt poolt selle üleminekuperioodi sujuvamaks muutmisel ära teha?

Vastus: Kindlasti oleksid suureks abiks Maad tervendavad ja puhastavad ühismeditatsioonid. Kõigil neil, kes energeetilist tööd teevad, oleks oluline pühendada aega ka Maa ja kogu siinse elukeskkonna tervendamisele ja energeetilisele puhastamisele. Igast positiivsest mõttest ja puhtast taotlusest on planeedile palju abi, kuid grupitöö võimendab seda abi lausa geomeetrilises progressioonis.

Järgneva aasta jooksul avanevad ka mitmed olulised ajaportaalid, eelkõige pööripäevadel, samuti täiskuuaegadel. Kõige märkimisväärsem ajaportaal, mis pakub lausa erakordset võimalust vaimseks kasvuks ja teadvuse avardumiseks, avaneb 21.12.2012, ent ka kevadise, suvise ja sügisese pööripäeva ajad on energeetiliseks tervendustööks ja kogu inimkonna vaimse kasvu toetamiseks väga soodsad.

Oluline oleks taotleda ka kõikide Maa pinnal asuvate ja kõrgemat energiat siia reaalsusse vahendavate portaalide ehk väravate avanemist, samuti Maa tšakrate aktiveerumist. On palju lokaalse tähtsusega väravaid või portaale, mis avanedes elu teie kodukohas külluslikumaks, õnnelikumaks ja kõrgsageduslikumaks muudaksid. Iga inimese kodu ümbruses on selliseid paiku. Need on tavaliselt looduslikud väekohad, mis on aga sageli hooletusse jäetud või isegi reostatud. Neid paiku oleks vaja puhastada nii energeetiliselt kui ka füüsiliselt – sinna positiivset energiat ankurdades ja ka sealt prahti ära korjates. Kui eemaldate füüsilise prahi, siis saavad appi tulla haldjad ja loodusvaimud ning sinna kuhjunud mentaalse prahi lahustada. On muidugi ka selliseid väravaid, kuhu on ehitatud tööstushooneid või endisi vene sõjaväe rajatisi. Selliste kohtade puhul on oluline lihtsalt kõrgeima pildi hoidmine – täiusliku ja puhta pildi kujustamine, milline see paik võiks ideaalis välja näha. Kui tunnete mõnes looduslikult kaunis kohas, et teie silma riivab midagi, mida ei ole sarnaselt mahavisatud prahile võimalik füüsiliselt eemaldada või üles korjata, siis keskenduge kujutluspildile, kus see paik on puhas ja vaba kõigist kõrgemat energiat sulgevatest moodustistest. Siis saab olukord terveneda vähemalt eetertasandil ja portaal avaneb kasvõi osaliselt, ent ka sellest on väga palju abi.

Kõige tähtsam on, et annaksite igal hetkel endast parima...

 Õitsengu mandala

 

Toetavaid abivahendeid dekreete ja meditatsioone kõrgema tuleviku loomiseks saabuval aastal:

 MINA OLEN KOHALOLEKU DEKREEDID

Dekreet Eesti toetamiseks

Võimas Mina Olen Kohalolek, Ülestõusnud Meistrid, Suur Valge Vennaskond, Võimsad Valguse ja Armastuse Väed, vägevad inglileegionid, Suured Kosmilised Olendid, Võimas Kosmiline Valgus!

Saada nüüd ja praegu Eestisse oma Valguse väed ja inglite leegionid ning suuna siia oma võimsad kosmilised kiired! Ümbritse ja läbista Eesti oma kaitsva ja puhastava Ülestõusmise valgusesambaga. Leia, tee kahjutuks ning lahusta kõik meie rahvale ja riigile kahju, hävingut või piiranguid tekitanud või tekitavad ebakõlalised energiad ning nende põhjused ja tagajärjed! Asenda kõik negatiivsed energiad Ülestõusnud Meistrite ja inglite valgusega. Ümbritse kogu Eesti läbitungimatu jumaliku kaitsega ning täida meid kõiki ülevoolava rõõmu, tarkuse, külluse, tervise ja jumaliku armastusega! Valitsegu Eestis jumalik õiglus, kaitsku meid Valguse leegionid, sündigu siin tõelised imed ning teostugu piiritu täiuslikkus! Viibigu meie hulgas Sinu võimsad saadikud, Ülestõusnud Meistrid, kes meie rahvast õpetavad ja juhatavad, kuni kõik inimesed on saanud vabaks!

Kallis Looja, Võimas Mina Olen Kohalolek, nii meis kui kõiges olemasolevas! Me täname Sind, et võtad kuulda iga meie palvet ning täidad need alati! 
 

Rohkem dekreete (külluse, enesetervendamise ja vaimse kasvu toetamise kohta) leiate siit:
www.valgusesaar.ee/mina_olen_kohaloleku_dekreedid.htm
 


Sise-Maa puhas algmuster

 

UUSAASTA MEDITATSIOON

Taotlegem nüüd juhatust kõrgeima võimaliku tuleviku loomiseks ning Allika kõiketervendava ja kõikeülendava valguse saatmiseks järgmisesse aastasse.

Vaadake oma sisemise pilguga tulevikku ning nähke enda ees kõige säravamat valgusest teed, mis viib kõrgeimasse võimalikku tulevikku, tulevikus saabuvasse kuldaega. Teadke, et ükskõik kui kaua aega sinna jõudmiseks ka ei kuluks, uus kuldajastu saabub paratamatult kui inimkonna vaimse evolutsiooni vili, ning kuna aeg on illusioon, siis võime me juba praegu sellest tulevasest külluslikust hiilguseajast toetust, energiat, õpetust ja juhatust ammutada. Ja siinkohal võite paluda abi omaenda tuleviku minalt, oma ülestõusnud minalt, kes on juba täielikult valgustunud ning teab kõiki vastuseid.

Ning ta õpetab teile, kuidas tunda end vaimuna, enesest teadliku teadvusena, kes elab igavikus, selles tohutus valguses, valguse ja armastuse ookeanis, mis on lõputu ning selles mõttes tühjus, et ükski vorm siin ei ole püsiv, ent kes on ometi tulvil lõputut, piiritut potentsiaali luua, avarduda ja laieneda. See on ühendus ja üksolemine Allikaga, osasaamine Allika valgusest, milles lahustub meie ego, kuid mitte individuaalsus.

Ja jäädes ühendusse ja üksolemisse Allikaga, hakake nüüd saatma tulevikku, eelolevasse aastasse, Kõrgema Tahte energiaid, neid Allikast pärineva valguse jumalikke väärtusi ja tervendavaid omadusi, millel on v
õime transformeerida mis tahes energiaid ning anda kõigele kõrgeim võimalik väljendus...

Kogu meditatsiooniteksti leiate
SIIT

 

Rahumadala
 

Tervenduse saatmine maailmale

Meditatsioonitekst audiokursusest "2012 aktivatsioonid"


Leia endale mugav asend.

Vii tähelepanu hingamisele.

Hinga paar korda sügavalt, lastes lahti kõik segavad mõtted.

Hinga sisse valgust ja hinga välja armastust.

Ava oma süda veelgi enam.

Meenuta oma ühendust Maaga ja sa võid näha, kuidas Maa-Ema energia mööda su peaenergiakanalit ülespoole tõuseb, avades oma teekonnal kõik sinu tšakrad.

Su kroontšakra avaneb nüüd hästi kauni 1000-õielehelise lootosena.

Maa-Ema ülestõusmiseenergia suundub aga üha ülespoole – läbi su Hingetähe tšakra Tähevärava poole.

Puudutades oma tähelepanuga õrnalt Täheväravat ning suunates sinna Maa-Ema ülestõusmiseenergiat, avad nüüd ka Tähevärava tšakra  ning sa oledki otseühenduses Algallika kõiketervendava, kõikeülendava, puhastava, kõike negatiivset lahustava valgusega.

Oled otsekui valgusekose all.

Võid näha ka suuremat Täheväravat avanemas kogu Eesti kohal, kogu planeedi kohal, ning taotleda, et kõikide inimeste jaoks, kõikide elavate olendite jaoks siin planeedil oleks otseühendus Algallikaga hästi lihtne ja kättesaadav ning et see tervendav energia, mille abil saab lahustada kõike seda, mis vajab lahustamist, oleks alati meie kõigil käeulatuses.

Näe nüüd ennast selle võimsa valgusekose all ning koge valgusekristalli või Keskpäikese kristalli oma südames veelgi enam avanemas. Sa lood ühenduse oma kõige kõrgema, ajatu ja purunematu olemusega, oma teemantolemusega, oma Allika-Minaga. See on su minaülene mina.

Ja koge ka oma valguskeha – kas siis valguseväljana või valgusesfäärina –, vastavalt sellele, kuidas see sulle praegu ilmub.

Olles ühenduses oma Taevase hingega ja iseenda võimsa Mina Olen Kohalolekuga, võid näha ka, et nii ülevalt Täheväravast – suuremast, kogu inimkonnale ühisest Täheväravast – voolab alla puhast Algallika valgust kogu planeedile ja ka sinu ellu; ning ka sinu enda südamest kiirgub nüüd puhast Algallika valgust kõikjale, kuhu soovid seda saata, et lahustada mis tahes ebakõlalisi mustreid.

Võid nüüd keskenduda ka neile probleemsetele teemadele, mis siin planeedil hädasti tervendamist vajavad, nagu haridussüsteem ja looduse ning keskkonna kaitsmine. Võid saata Allika tervendavat valgust ka majandusstruktuuridesse, massimeediasse, arvutivõrkudesse, pangandusse, et kõik iganenud, ebakõlalised struktuurid ja energiad võiksid lahustuda ja asenduda uute, kõikidele kõige kõrgemat hüvangut toovate, täiuslike lahenduste ja vormidega. Taotle ka, et kõik tõkked ja piirangud võiksid lahustuda ning et võimalikuks saaks uute ideede laskumine ja vastuvõtmine – muutused, mis tulevad seestpoolt, n-ö rohujuuretasandilt. Ja et inimesed, kes on neis valdkondades võtmepositsioonidel, saaksid inspireeritud tegema positiivseid muutusi, mis toimiksid kõikide jaoks, et meie lähem tulevik ja olevik võiksid muutuda üha harmoonilisemaks.

Võid saata ka sellele, et kõik inimesed saaksid toetust avastada oma eluülesanne ning leida endale sobiv töö või teenistus just sellises valdkonnas, kus nad saaksid kõige enam kasu tuua ja kogu planeedi valgust suurendada.

Võid teha taotluse, et Algallika kõikevõitvas ja kõiketervendavas valguses lahustuksid ka kõik hirmud massiteadvuse tasandil, kõik negatiivsed mõttemustrid ja kinnihoidmine vanast. Ja et Allika valgus võiks tungida sügavale 3D maailma süsteemidesse ja struktuuridesse ning kõik ebakõlalise lihtsalt lahustada.

Võta endale aega, et saata Allika valgust oma südamest ja ka peopesadest kõikjale, kuhu soovid seda saata, nii et kõrgeim võimalik reaalsus võiks manifesteerida siin ja praegu ja ka tulevikus.

***

 Too nüüd oma tähelepanu tagasi sellesse ruumi, kus parajasti viibid. Võid taotleda, et tervendus voolaks edasi ka pärast meditatsioonist väljatulekut. Tunneta suurt Täheväravat, mille oled avanud. Palu inglitel, ülestõusnud meistritel seda Täheväravat valvata, et see alati puhas otsetee Algallika juurde oleks kättesaadav kõigile neile, kes on selleks valmis ja kes seda abi soovivad.

Koge nüüd enda ümber kaitsvat teemanttugevat valgusevälja, nii et kõik need protsessid ja aktivatsioonid võiksid edasi kesta ka siis, kui suundud tagasi oma argipäevaellu; et  võiksid väga harmoonilisel viisil välja kiirata oma kõrgeimat olemust ja kõrgemaid võnkeid, mis loovad kõrgemat olevikku kui ka kõrgemat tulevikku.

Too end nüüd täielikult tagasi kehasse, tuttavasse ruumi, praegusesse hetke.

Vt ka:
TERVENDUSE SAATMINE MAAILMALE
Riina Grethieli audiovisuaalne meditatsioon YouTube'is VALGUSESAARE AUDIOKURSUSED


Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt