Tervendav rahumeditatsioon
 

Positiivse nägemuse tähtsusest


Niipea, kui formuleerime mõne konkreetse mõtte, ütleme selle välja või paneme kirja, saab sellest omamoodi reaalsust loov afirmatsioon, mis hakkab looma ja kujundama meie tegelikkust. Paraku omavad meie mõtted, tunded ja uskumused võimast mõju nii meie enda kui kogu maailma jaoks. Kui soovime luua paremat reaalsust, saab seda teha vaid positiivse mõtlemise abil.

Kui globaalsel tasandil leiavad aset häirivad sündmused, tuleks meil kujustada kõrgeimat võimalikku lahendust ning taotleda jumaliku plaani teostumist. Selle asemel, et keskenduda sellele, kui halvasti kõik on, tuleb meil hoida visiooni positiivsete muutuste võimalikkusest igas valdkonnas. Keeldugem elamast hirmus ning energiseerimast negatiivseid stsenaariume! Iga kord, kui teie silme ette tuleb negatiivne pilt, asendage see võimsa positiivse nägemusega turvalisest ja õiglasest maailmakorrast, mis toimib nii inimeste kui ka kõikide teiste elavate olendite jaoks siin planeedil.

Varem või hiljem muutub maailm stabiilsemaks ja turvalisemaks ning erinevad rahvad saavutavad omavahelistes suhetes suurema ühtsuse ja kooskõla. Uus kuldajastu on vältimatu, kuid raske on öelda, kui kaua selle lõplik ankurdumine aega võtab või kuidas see protsess täpselt kulgeb, sest me elame vaba tahte planeedil. Siiski on see arengusuund paika pandud ning inimeste südamekeskused avanevad vaatamata näilistele tagasilöökidele üha enam.

Kuid te võite antud protsessi kiirendada ja aidata sel üleminekul toimuda lühema aja jooksul, kui teadvustate kõik oma piirangulised mõtted ja uskumused ning asendate need armastavamate, avatumate ja sallivamate tõekspidamistega.

Teie pühendumine armastuse väljendamisele on suurim kingitus, mida saate praegusel ajal maailmale anda. Armastage sealjuures ka iseennast, olge enda suhtes kaastundlikud ja kohelge end hästi, sest teiste armastamine algab võimest armastada iseennast.

Mitte kunagi varem pole nii palju inimesi keskendanud oma kollektiivset tahet armastusele, ühtsusele ja kõikide jaoks parema maailma loomisele. Isegi kui te ei näe oma palvete ja sisemise töö tulemusi, loovad nad siiski suuri muutusi. Te valmistate ette teed parema tuleviku loomiseks iseendale, oma lastele ja tulevastele põlvkondadele.
 

Tervendav rahumeditatsioon

Rahuvaimu kutsumine

Läbi aegade on teatud, et mõtted rahust ja inimkonna kollektiivne igatsus rahu järele aitavad ankurdada siia maailma üht väga suurt ja võimast valguse kohalolekut – Rahuvaimu. Vastates miljonite inimeste kutsele, kes maailmarahu eest pidevalt palvetavad, on Rahuvaim meile viimase poole sajandi jooksul pidevalt lähenenud ning Tema kohalolek on juba väga tugevalt tuntav ...

***

Leia endale mugav asend ja ole valmis sisenema rahulikku meditatiivsesse seisundisse. Sisse hingates kujusta, et hingad sisse valgust. Näe end täitumas kõige säravamast valgusest. Seejärel saada valgust oma keha igasse piirkonda.

Ava oma süda jumalikule armastusele ja lõputule kaastundele ning kutsu oma kõrgeimat olemust. Sinu kõrgeim olemus ehk sinu Allika Mina vastab alati su kutsele. Sinu meel selgineb ning su tunded muutuvad üha rahulikumaks.

Kujusta end särava, valgust välja kiirgava päikesena. Oled täidetud Allika valgusest ning saanud puhtaks kanaliks ülivõimsale tervendavale väele.

Tunneta kõikide nende inimeste hingi, kes just praegu rahu loomise nimel palvetavad või mediteerivad. Näe, et kõik koos moodustate te imeilusa hiilgava valguseringi, mis ümbritseb Maad. Maailm on muutumas säravaks ja valgust kiirgavaks – inimeste omavahelise koostöö tulemusel.

Näe nüüd, et ka kõrgemates dimensioonides viibivate valgustunud olendite, ülestõusnud meistrite, teejuhtide, inglite ja õpetajate valgus ühineb teie kõigi valgusega, luues omavahel lõimuva kauni valgusemustri, mis ümbritseb Maad ja hõlmab kõiki inimesi.

Pööra oma tähelepanu valgusele, mis tulvab kõrgematest dimensioonidest kõikide inimesteni. Täida end selle valgusega, samuti jõu, julguse, kaastunde ja rõõmuga, mida sulle vahendatakse.

Olles kutsutud kõikide nende hingede poolt, kes soovivad rahu, on üks imeline ja võimas valgusolend juba paljude aastate jooksul Maale lähenenud. See on Rahuvaim, mõõtmatu rahu ja armastuse kehastus. Tunneta selle hiiglasliku Rahuingli lähedust, paludes tal laskuda ning õnnistada sind oma rahuga.

Ühine mõttes kõikide teiste rahu soovijatega ning kutsu Rahuvaimu, paludes sel suurel inglil puudutada kõikide inimeste südameid mõõtmatu rahuga. See valgusolend on kogetav kui reaalne kohalolek, kelle puudutus võib vallandada suuri muutusi. Tooni endamisi OM-i, olles veendunud, et Rahuvaim kuuleb sind ja vastab su kutsele.

Koge, kuidas Rahuvaim, see võimas ingel, olles kuulnud inimkonna kutset, inimkonna abistamisele keskendub. Tunneta selle ingli vastust, kui ta kõikide inimeste südameid puudutab. Ava end, et võtta seda energiat vastu ka oma südamekeskusesse. Hinga sügavalt sisse ja luba valgusel, mida see ingel edastab, ankurduda su olemuse kõikidele tasanditele.

Luba sel suurel Rahuinglil ülendada kogu su elu. Mõtiskle, kuidas võiksid tuua oma ellu rohkem rahu, et panustada seeläbi maailmarahu ja õiglase maailmakorra loomisesse.

Ütle endale: "Väljendagu Rahuvaim end minu kaudu. Ma toon nüüd rahu ja harmoonia kõikidesse oma suhetesse. Ma levitan head tahet ja headust kõikjal, kuhu ma lähen. Ma jälgin oma mõtteid. Ma lasen lahti kohtumõistmise ja hinnangute andmise. Ma räägin teistest inimestest armastavalt. Ma lausun sõnu, mis väljendavad ning edastavad armastust ja valgust. Minust kiirgub rahu. Ma väärin elamist rahus ja harmoonias."

Kujutle, et oled särav ja kiirgav nagu päike. Luba oma rahuigatsusel nii iseenda kui kogu inimkonna jaoks hiilgavat valgust väljapoole suunata. Kujutle, et sinust saab rahu ja head tahet kiirgav kese kõikide olendite jaoks.
 

Kujutle nüüd, kuidas ühined tuhandete sarnaselt mõtlevate inimestega üle kogu maailma, sel ajal kui kiirgad rahu:

* kriisikolletesse;

* oma lähedastele;

* kõigile neile, kes on valmis vastu võtma seda imelist tervendust, mida sa edastad;

* kõikidele teistele valguse ja armastuse väljakiirgajatele sellel planeedil;

* kõikidele riigijuhtidele, et nad võiksid juhatada oma rahvaid rahu, õigluse ja koostöövaimu suunas;

* kogu inimkonnale;

* kõikidele taimedele, loomadele ja mineraalidele.

Lase lahti oma ootused, mis puututavad selle meditatsiooni tulemusi, sest need võivad, kuid ei pruugi ilmneda kohe. Tea lihtsalt, et oled andnud olulise ja väärtusliku panuse, toetamaks kõige elava hüvangut. Hoia alal kõrgeimat visiooni kogu inimkonna jaoks! 


Järgnevalt võid valida välja paar mõtet, mida soovid oma positiivsesse nägemusse integreerida.

Inimesed teevad õigeid otsuseid, olles inspireeritud oma kõrgemate olemuste poolt, ning viivad need otsuseid ka oskuslikult ellu.

Inimeste mõtted on selged, tunded rahulikud ning nad on vaimselt ärksad.

Igaüks on kontaktis oma loovuse, väe, julguse ja tarkusega.

Suureneb koostöö ja jagamise tähtsus.

Inimkond kogeb armastust, uusi ideid ja suhteid hingetasandil.

Tuleviku suhtes ollakse lootusrikkad ja optimistlikud ning luuakse positiivseid visioone.

Inimesed teavad, et universum on sõbralik ning toetab neid alati.

Inimesed usuvad küllusesse ning on võimelised õitsengut ka oma ellu looma.

Inimesed toetavad neid, kes vajavad abi ning on abi andmisel helded ja suuremeelsed.

Kriitilisus asendatakse mõistmise, armastuse ja koostööga.

Igast valgustöölisest saab valguse, lootuse, inspiratsiooni ja julguse allikas.

Kõikjal üle kogu maailma äratavad inimesed oma valguskehad ja saavad sõltumatuks mis tahes egregoridest.

Inimkond toimib kooskõlas Kõrgema Tahtega.

Inimkonna juhid valgustuvad.

Lahustuvad vaenuõhutavad piirid inimeste, usugruppide, rahvaste ja rasside vahel.

Inimesed teavad, et oma kõrgeima olemuse kaudu on nad üksolemises nii teiste inimeste, taimede, loomade kui mineraalidega.

Eraklusest kasvab kogukond, võõristusest sõprus, eraldatusest osadus.

Kõik inimesed on vabad järgima oma elu kõrgeimat eesmärki.

Inimesed saavad teadlikuks kogu inimkonna kõrgeimast eesmärgist.

Iga inimene avardab oma teadvust, saab kontakti oma hinge tõelise visiooniga, liigub kõigis eluvaldkondades uuele tasandile, hakkab teostama hinge eesmärke ja tegema oma elutööd.

Inimeste isiksustest saavad tingimusteta armastuse, Allika valguse ja  jumaliku tahte vahendajad.

Kõik inimesed austavad Maad ning elavad harmoonias Maa ja kõige elavaga.

Kõrgeim plaan inimkonna jaoks teostub kogu oma ilus ja täiuses ning meie ees avaneb kiirgavast valgusest tee, mis viib meid kõiki harmooniliselt uue kuldajastu saabumise suunas.
 

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt