23. veebruaril 2019 algab
 

5-nädalane intensiivkursus

VIRGUNUD KEHA
ehk teekond elueliksiirini


Intensiivkursuse "Virgunud keha" (23.02-23.03) peamiseks eesmärgiks on saada selgeks väga tõhusad ja tervendavad kehameditatsioonid ning juurutada igapäevast mediteerimisharjumust. Igal nädalal toimub üks lühiseminar (laupäeviti ajavahemikus kell 15.00 – 18.00), kus õpitakse selgeks viis baasmeditatsiooni, mida üksteise järel nädal aega grupienergia toetusel kodus praktiseeritakse ning mille praktiseerimist võib jätkata terve elu, kuna tegemist ääretult tervendava meetodiga nii blokeeringutest vabanemiseks kui ka traumade lahustamiseks. Tulemuseks on meie sisemise jumaliku valguse ja tõelise olemuse vabam avaldumine kehatasandil. Kehameditatsioone saab teha nii istudes kui lamades ning abivahendina kaasnevad MP3-failid kõigile kursusel osalejatele. See kursus on eelkõige neile, kes soovivad ühendada oma keha ja vaimu ning ankurdada vaim ja teadlikkus täielikult kehasse. NB! Grupi suurus on ca 12 inimest ja oodatud on need, kes oma vaimset teekonda väga tõsiselt võtavad ning on valmis igapäevaselt praktiseerima. Kuna kursus kestab viis nädalat, on see piisav aeg harjumuse kinnistamiseks. Kursuse hinna sees on ka abi – konsultatsioon ja vajadusel tervendus, juhul kui tõsisemad blokeeringud esile kerkivad.


Intensiivkursuse jooksul toimuvate lühiseminaride ajad:

23.02 (laupäev)
02.03 (laupäev)
09.03 (laupäev)
16.03 (laupäev)
23.03 (laupäev)


Sissejuhatuseks
 

Intensiivkursuse keskmes on viis kehameditatsiooni ehk keha lõpututest võimalustest teadlikuks saamise praktikat, mida on tulemuslikult praktiseeritud paljudes esoteerilistes traditsioonides, eelkõige müstilises taoismis ja vadžrajaanabudismis. Kehaga tegelemine on naiselik tee valgustumiseni jõudmisel ning kehameditatsioon tähendab eelkõige seda, et keha ise on kogu kursuse vältel meie meditatsiooniharjutuste peamine mänguväli. Ka kursusel käsitletavate harjutuste järgnevus sisaldab juba iseeneses kogu teekonda virgumise juurde ning antud materjaliga töötades võite seda ka ise kogeda. Nimelt võimaldab see kursus siseneda teil omaenda keha ehk soma piirideta maailma, kust leiate juurdepääsu nii algoleku valgusele kui selles tekkivale elueliksiirile. Te avanete oma praeguse kehastuse lõpututele võimalustele, sest saate enda käsutusse tähtsad tööriistad oma tõelist olemust varjavate olevate tõkete eemaldamiseks.

Ka juurte taastamine, mida me oma vaimsel teekonnal nii väga vajame, on seotud kehasse tulemisega, kuid mitte ainult tähelepanu kehale keskendumise tähenduses, vaid tõeliselt kontakteerudes oma käesoleva inkarnatsiooniga ja kõigega, mis sellega kaasneb – nii indiviidi, suguvõsa liikme, oma rahva esindajana kui maailmakodanikuna. Kehasse tulles kogeme hetkes olemise maagiat ja nullaega, mis nüüd ja praegu meie ees küllusliku mõõtmatusena avaneb. Nii suudame ühendada minevikust tuleva tarkuse praeguse aja väljakutsete ja võimalustega ning suunata pilk tulevikku. Kui tõeliselt mõistame, et loome tulevikku oma praeguste tegude ja tegemata jätmistega, motiveerib see meid teadlikumalt maailmaga suhestuma. Meie maailm avardub ja tajud teravnevad, kui suudame tulla kehasse ning väärtustada seda maailma, kus elame. Siis ilmub reaalsus maagilise paigana ning avanevad väravad puhastele tasanditele. Me avastame, et maailm, kus me elame, ongi juba täiuslik. Kui suudame olla hetkes ja tõeliselt kehasse tulla, peatub aeg ning me hakkame märkama selle maailma ilu, värve ja sisemist eredust.

Võite nüüd küsida: mida ikkagi tähendab kehameditatsioon ehk somaatiline praktika? Eelkõige tähendab see mediteerimist, mis ei toimu vasaku ajupoolkera kaudu ehk mõistuse kontrollile tuginedes, vaid nö altpoolt üles, paremat ajupoolkera ja südant aktiveerides. Tegemist on meetodiga (mida selle kursuse jooksul õpime ja harjutame), mille abil saab võimalikuks ühenduse loomine väga erilise ja iseenesliku ärkvelolekuga, mis on meie kehas juba loomupäraselt olemas. Vastupidiselt mitmesugustele kombineeritud meetoditele, mis peavad meditatsiooni sisenemise võtmeks peamiselt tavamõistusest lähtuvat taotlust ning rõhutavad kontseptuaalsete juhiste, etteantud vormide, kaartide ja tehnikate järgimist, arendab somaatiline meditatsioon välja omamoodi meditatiivse teadvuse, millele pääseb ligi tunnete, aistingute, sisetunde ning kehasiseste tajude kaudu. Kõige olulisem on aga see, et somaatilisi meditatsioone tehes häälestute ka keha enese baasteadvusele, mis juba viibib alalises piiritu rahu ja lõpmatu avaruse seisundis ehk virgumiskogemuses.

Somaatiline teekond koosneb kehameditatsioonide seeriast, mis juhatavad teid vaimsele avastusretkele, mis kuulub ainult teile ning leiab aset teie enda kehas. Selle kursuse eesmärgiks on aidata teil kogeda, et keha pole tervikuna ega osadena objektiseeritav ja mõõdetav reaalsus, vaid toimib pigem kui värav, mille kaudu meie olemuse palju suuremad alad ja ka olemine ise kogetavaks saavad. Somaatilise õpetusliini seisukohast ei ole keha mitte üksnes valgustumistempel, vaid ka portaal Algallika enda, puhta algoleku ning kõikehõlmava olemasolu (Elu) mõistmise ja kogemise juurde – nii olemisele alistudes kui ka sellega samastudes. Just seda valgustumine ehk virgumine tegelikult tähendabki, sest tõeline vaimne taipamine ehk valgustumiskogemus on leitav vaid keha seest ja mitte kusagilt mujalt.

Kehaga mediteerimise õpetuse on tänapäeva inimese vajaduste jaoks kaasajastanud dr Reginald A. Ray, kes on üks Chögyam Trungpa Rinpoche õpetusliini jätkajatest läänemaailmas. See õpetus on  ka antud kursusel oluliseks inspiratsiooniks ja aluspõhjaks. Siiski võtavad kehameditatsioonid lõpliku kuju ikkagi vastavalt konkreetsete inimeste vajadustele, kes kursusel osalevad, ning on seetõttu alati uudsed ja unikaalsed kogemused.

Somaatiline lähenemine tähendab, et vaim on juba algusest peale kohal seal, mida me nimetame mateeriaks – ja mitte ainult füüsilises kehas, vaid ka meie suuremas kehas, mis hõlmab kogu kosmilist situatsiooni ja on seotud antud kehastusega. Meie keha ning seda ümbritsev materiaalne maailm, nii sisemaailm (keha) kui ka välismaailm (kosmos), on juba algselt ja olemuslikult vaimne. Veelgi enam, tõeline vaimsus ei saagi eksisteerida eraldi kehastunud reaalsusest, kuna kehastumata vaimsus on välistav, eralduv ja ebatäielik. Seega on ka mis tahes katse esitada vaimsust kehast eraldi mõistuse kunstlik ja ennastteeniv konstruktsioon.

Sellest tulenevalt ei tohiks Reginald Ray sõnul meie vaimne elu meid kunagi eemaldada ega eraldada oma kehast, oma elust ega kõigest muust füüsilise inkarnatsiooniga seonduvast, vaid pigem vastupidi: meil tuleb ennast nö ümber pöörata ja sukelduda oma kehasse ja oma ellu, kuna tegu on ainsa võimaliku territooriumiga tõeliseks vaimseks arenguks. Füüsiline inkarnatsioon on ainus ala, kus vaimne teekond tõeliselt avaneda saab ning kus osutub võimalikuks kogeda ehedaid vaimseid taipamisi. Kõik muu on ettekujutuse vili, unenägu. Teiste sõnadega, kehastunud vaimsus tähendab seda, et ühenduse loomine oma keha ja igapäevaeluga ei ole mitte lihtsalt praktika lisa, vaid vaimsuse praktiseerimine ise, millel meie vaimne eneseteostus põhinebki.

Seega, somaatilisest vaatepunktist saab vaimne teekond tõeliselt alata üksnes kehastunud oleku sügavustest ning täisteekonda on võimalik läbida vaid omaenda tegelikku kogemust põhjalikult uurides. Meil tuleb seda teha kehastunud olendina, kes saab enesest üha enam ja enam teadlikumaks – nii oma praktikates kui elus üldse, sest lõppude lõpuks on just keha see, mida hakkame viimaks kogema kogu selle multidimensioonilisuses, keerulises mitmekihilisuses ja sügavuses. See on ülim vaimne valgustatus, kauaotsitud elueliksiir, Algallikasse jõudmine. Ei ole midagi sellest enamat: see ongi kogu kõiksust hõlmava olemise mõistmine.


OLETE OODATUD!

Intensiivkursust viib läbi Riina Grethiel.

Osalemistasu on 375 eurot.


Lähem info ja registreerimine e-maili teel: valgusesaar@valgusesaar.ee

 

TAGASI LOOMISEKOOLI LEHELE

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt