Need raamatud ja audiokursused on omamoodi kvintessents paljudest Püha Geomeetria ja Loomise Kooli seminaridest, kanaldustest ja meditatsioonidest, mis on aset leidnud viimase aastakümne jooksul.

Riina Grethieli raamatud:

KULDAJASTU LOOMINE
Valik loenguid, kanaldusi ja meditatsioone kõrgemale sagedusele häälestumiseks
(Valgusesaar 2014)
 

Kui tõeliselt mõistame, et loome oma reaalsust ise, siis lahustub üks oluline tõke meie sünnipärase loomisvõime eest. Järgmiseks sammuks on sageduse tõstmine ja positiivsele visioonile keskendumine, sest siin reaalsuses kujundame kogemust ümbritsevast maailmast oma uskumuste kohaselt ning reaalsus manifesteerub vastavalt vibratsioonile, mida välja saadame.

Kuldajastu on eelkõige nägemus kõrgematele vaimsetele ja eetilistele väärtustele rajatud harmoonilisest elukeskkonnast, kus toetatakse inimeste ärkamist seeselavale valgusele, samuti iga hinge püüdlust edasise täiustumise poole. Kuldajastut iseloomustavad rahu, õnn ja harmoonia, samuti kõik tingimused vabadusel põhinevaks vaimseks kasvuks ning maailma tervendavate ja rikastavate väärtuste loomiseks. Ideaalis võrdub kuldajastu valgustunud ühiskonnaga, mis koosneb inimestest, kes on juba mõistnud kehastumise tähtsaimat eesmärki – ankurdada enese puhas vaimne olemus füüsilisse reaalsusesse.

Kuigi valguse hulk maailmas on oluliselt suurenenud, lahutavad meid kuldajastu kogemusest ebakõlalised ja puhastamata energiad, mis liiguvad meie energiakanalites ja varjutavad meie tajusid. Need tumedad varjud kuuluvad minevikku ning nüüd on aeg neist täielikult vabaneda. Väline reaalsus võib muutuda üsna kiiresti ning enamikke neist muutustest vormib ja suunab meie kollektiivne mõtte- ja tundeenergia. Ennast tervendades ja puhastades ning oma sisemist loomisväge õigesti rakendades võime valida tee, mis juhatab meid sujuvalt ja harmooniliselt kõrgemasse võimalikku tulevikku – uude kuldajastusse. Kui toome esile oma sisemise valguse, siis hakkavad meist lähtuma ulatuslikud tervendavad mõjuringid, mis aitavad ka teistel rahu, armastuse ja õnne vibratsioonidele häälestuda. Tõeline kuldajastu tekib ja areneb rohujuuretasandil, sest seda loob puhaste taotlustega üksikisikutest lähtuv kõrgsageduslik energia.
 

SUURE JUMALANNA MÜSTEERIUMID
Pilguheit eestlaste muinaspärandisse esoteerilisest vaatenurgast
(Valgusesaar 2012)
 

Meil ei ole vaja otsida väge, tarkust ega eeskujusid väljastpoolt, teistest kultuuridest, vaid omaenda juurtest, sest eestlased – aestid – on üks kõige vanemaid tänaseni säilinud rahvaid meie planeedil. Meie tõelist päritolu varjab unustusteloor. Et seda kergitada, tuleb meil luua ühendus Suure Jumalanna mõõtmatu ja kõikeõnnestava kohalolekuga. Käesolevas raamatus vaatlemegi Jumalannat Tema erinevatel kujudel ning avame end sellele vägevale tervendamis- ja loomisväele, mis Temast alguse saab.

Esmalt ilmutab Suur Jumalanna end Tühjusest või Ürgmerest kerkiva hiiglasliku ja meie senitoiminud vaimseid mõttekonstruktsioone purustava kohalolekuna. Ta võib ilmutada end ka Tähe, Kuu ja Maana, kuid Tema päikeseaspekt, mida võime nimetada Kuldseks Emandaks, on Suure Jumalanna ülim ja samas ka kõige varjatum väljendus, millest on paljudes kultuurides aastatuhandeid teadlikult vaikitud. Just siin peitub Tema vahetu, valgustav, tervendav ja puhtasse armastuse vibratsiooni tõstev olemus, mis avab meie ees kuldajastu väravad, juhatades meid kogemuslikult tagasi puhtaste olemisviiside juurde – siin ja praegu.

Selles raamatus meenutame ka meie rahva Suurt Lugu, mis Akaši kroonikatest taas pinnale on kerkimas ning tasapisi erinevatest kildudest kokku hakkab minema. See lugu jutustab meie põlvnemisest hüperborealastest – iidsest ja kõrgeltarenenud rahvast, kes saabus siia planeedile juba väga ammu ning rajas koostöös Suure Keskpäikese meistritega kõrgeltarenenud tsivilisatsiooni, mis ei langenud mitte kunagi, sest selles kultuuris osati elada täiuslikus kooskõlas loodusega ning rakendada Suure Jumalanna loomisväge. See oskus on ka meis olemas.

Suure Jumalanna üks tähtsamaid kingitusi praegusel ajal on meie kosmilise mälu taastamine. Luues Temaga ühenduse, hakkame taas mäletama oma iidset päritolu, oma taevaseid juuri – ja seda nii isiklikul, rahvuslikul kui ka kogu inimkonda hõlmaval tasandil. Suur Lugu on meie väelugu, mida meenutades leiame üles eneses siiani vaid pooleldi ärganud loomisjõu, samuti tarkuse ja tingimusteta armastamise võime, et võiksime tervendada nii iseennast kui ka kogu maailma – viia oma elu taas kooskõlla Suurema Tervikuga ning luua see uueks.Riina Grethieli audiokursused:

Need audiokursused on loodud taotlusega toetada Teie vaimset teekonda ning pakkuda sagedust tõstvaid abivahendeid igapäevaseks kasutamiseks. Eesmärgiks on aidata kuulajal kontakti saada nii enese sees elava jumalikkusega kui ka Algallika endaga ehk puhta algolekuga, samuti Suure Jumalanna, inglite, ülestõusnud meistrite ja teiste puhaste valgusolenditega. Nende audiokursuste abiga saate tervendada nii ennast kui teisi, samuti oma minevikku ja olevikku, ning luua rõõmsamat ja paremat tulevikku nii enese kui teiste jaoks.
 

Sise-Maa ja Lemuuria tervendus
Tervendavad meditatsioonid ja Sise-Maa rännakud
(Valgusesaar 2014)

Kosmilise ajaarvestuse järgi on lõppenud vana maailmakord ning alanud uus ajastu. Ja ehkki väliselt ei ole maailm, milles elame, kuigi palju muutunud, on meie sisemuses aset leidnud oluline teadvusemuutus, mis aja jooksul ka välises maailmas laiemalt nähtavaks ja tuntavaks saab. Inimkond on liikumas täiesti uuele arusaamise tasandile ning eelkõige väljendub see tõelise üksolemise sügavamas mõistmises ning kosmilisele teadvusele ja tingimusteta armastusele avanemises. See võimaldab uutel teadmistel meie eksistentsi olemuse kohta inimkonna ühisteadvusvälja ankurduda ning tuua kaasa mõistmist, tervenemist ja rahu. Lisaks meenuvad meile ka ammuunustatud teadmised varasematest kuldajastutest ning taas hakatakse mõistma teed, kuidas luua uut, tõelisel vabadusel põhinevat kuldajastut, mille aluseks on tingimusteta armastus ja südames elamine.

Üks erakordselt tõhus abivahend nii kõrgemasse teadvuseseisundisse naasmiseks kui ka enesetervendamiseks on häälestumine Sise-Maa energiatele. Sise-Maa on ühteaegu Maa-Ema valgustunud süda kui ka väga eriline valgusmaailm Maa sisemuses, mis võngub seitsmenda dimensiooni sagedusribas ning kus on säilitatud ja alal hoitud kogu Maa puhast algmustrit. Tegemist on energeetilise ruumi ehk kosmilise tšakraga, mille kese asub täpselt meie planeedi keskpunktis ning talletab seal Algallika ja Suure Keskpäikese energiat. Samas on Sise-Maa ka omaette kõrgsageduslik reaalsus, kus elavad mitmed valgustunud rahvad, nende seas lemuurlased ja hüperborealased (ehk haldjad ja müütiline Kungla rahvas), kes toimivad täiuslikus kooskõlas ja harmoonias kogu kõiksusega. Elava mälestusena on nad säilitanud muistsete valgustunud kõrgkultuuride valgustumisele viivat tarkust ja sügavaid tervendamisalaseid teadmisi. Nüüd on nad valmis oma teadmisi meiega jagama, ehkki ainult juhul, kui meie sisemiseks taotluseks on kõige elava aitamine.

Käesolev audiokursus koosneb kuuest meditatsioonist, mis tutvustavad järk-järgult Sise-Maa ja Lemuuria energiaid, mähkides teid hellalt ja armastavalt pehmesse ja tervendavasse õnnevaipa. Kuna Sise-Maa esindab kõige puhtamat energiat, mida on üldse võimalik leida, siis tekitab häälestumine Sise-Maa võngetele eriliselt sügava õnne ja kojujõudmise tunde. Avanedes Sise-Maa ja Lemuuria tervendusele, saate kontakti oma südames elava Allikaga ning teist tulvab välja võimas kristallselge valguse voog, mille võimuses on ülendada ja tervendada nii teid ennast kui ka kõike elavat.


 Suure Jumalanna tervendus
Kosmilise Ema südamekeel: tervendamine valgusemustrite abil
(Valgusesaar 2013)

Kosmiliste tsüklite vaheldumine on Suure Jumalanna pärast ajastuid kestnud eemalviibimist meile taas lähemale toonud ning loorid Tema kõikvõimsa ja hiilgava palge eest on langemas. See toob kaasa võimsa pühitsuse ja väga sügavaid tasandeid transformeeriva tervenduse, sest me ei saa vaadata näkku Tähe, Kuu või Päikesena ilmuvale Kosmilisele Emale ning jääda nendeks, kes me oma piiratuses olime. Suure Jumalanna päikeseaspekt aga on suur ja särav Keskpäikese kohalolek, mis hõõgub nüüd selle maailma eetertasandil kui lubadus saabuvaks kuldajastuks. Tema südamest kiirguvad välja imelised tervendavad valgusemustrid, mis lahustavad ja transformeerivad kõik ebakõlalise.

Selle audiokursuse meditatsioonid aitavad teil kontakti saada Suure Jumalanna õnne, rõõmu, rahu, helgust, küllust ja õitsengut toovate kingitustega. Te kogete Suurt Jumalannat vägeandva Tähe, saladusliku Kuu ja särava Päikesena; seejärel aga Suure Tühjuse ehk Kõiksuse Ürgema endana ning sulate Temaga ühte ...

See on sisenemine sügavasse ja intensiivsesse transformatsiooni, mis tõstab teid ülendunud olekusse – üksolemisse Suure Jumalanna kõikide aspektidega. Teie südamevibratsioon saab selle transformatsiooni tagajärjel sedavõrd puhtaks, et hakkate oma energiaväljade (samuti oma puhastunud alateadvuse, tavateadvuse ja üliteadvuse) kaudu maailma uusi jumalikke mustreid ja tervendavaid sümboleid saatma. Need lahustavad pimeduse või pagendavad selle dimensioonidevahelise seina taha, tõmmates Kõiksusest ligi üksnes armastust, valgust, õnne, rõõmu, inspiratsiooni, uuenemist, küllust ning täielikku tervenemist vanadest haavadest. See on Suure Jumalanna kingitus saabuva kuldajastu koidikul, mille lävel me kõik seisame. Kaks meditatsiooni ühel CD-l.

Vt ka: "Suure Jumalanna müsteeriumid"
ja RAAMAT + AUDIOKURSUS


 Eelmiste elude tervendamine

Kaks juhitud rännakut regressiooniks
(Valgusesaar 2012)

Uuringud näitavad, et ca 70% inimestest on vähemalt korra elus kogenud deja vu’d – seletamatult tuttavlikku tunnet täiesti uudsetes olukordades. Siiski heidab suurem osa meist selle kogemuse kõrvale, pidades seda pelgaks juhuseks. Tegelikult on asi juhusest kaugel, sest deja vu’d leiavad aset just seetõttu, et pinnale kerkivad fragmendid eelmiste elude mälestustest. Kas olete mõne inimese puhul tundnud, et tunnete teda juba väga ammusest ajast, ehkki kohtusite alles hiljuti? Või kas olete märganud, et mõned asjad tulevad teil välja otsekui iseenesest, sest te lihtsalt oskate neid ka ilma õppimata?

Taaskehastumine on kompleksne protsess, mida teostab hing vaimu suunamisel ja juhendamisel. Igas elus maksab hing eelmistes kehastustes kogunenud karma võlgu, lõikab positiivse karma vilju ning satub eelnevalt kokkulepitud olukordadesse, mis seavad ta ette väljakutseid läbistada oma arengu jaoks olulisi vaimseid õppetunde, et oma teekonnal edasi valgustumise poole liikuda.

Milleks siis ikkagi oma eelmisi elusid uurida? Mõned inimesed on lihtsalt uudishimulikud ja tahavad teada, kes nad varem on olnud, mida nad tegid ja mis nendega juhtus. Olulisem on siiski see, et eelmisi elusid tundes on võimalik oma praeguse elu (nii väljakutsete kui ka missiooni) kohta väga palju teada saada. Kuidas mõjutab minevik teie vaimseid sihte antud kehastuses? Millise karma olete kaasa toonud sellesse ellu ja kuidas seda vabastada või tasakaalustada? Miks teete oma elus just neid asju, mida te teete, ja mitte midagi muud?   

Sageli on eelmiste elude mõistmise ja tervendamise abil võimalik tervendada selle elu probleeme ja tervisehädasid ning avastada toimivaid lahendusi isegi kõige keerulisematele väljakutsetele. 


Eluülesande avastamine
Juhised Allika Minaga ühinemiseks ja Puhta Maa ankurdamiseks 22 Kõrgema Tahte kiire abil
(Valgusesaar 2011)

Kui avastate oma elueesmärgi, leiab aset suur muutus. Elu ei ole enam nii raske. Otsuste ja valikute tegemine muutub tunduvalt lihtsamaks. Kogete tervenemist igal tasandil, sest teie olemuse erinevad aspektid saavad nüüd omavahel ühendatud.

Eluülesanne avastamine on ka lahutamatu osa vaimsest teekonnast, seega on ülimalt oluline luua individuaalne otseühendus oma Allika Mina ehk vaimuga. Selle ühenduse loomisele keskendume audiokursuse esimeses meditatsioonis, kus teid Algallikasse juhatatakse. Seal kohtute oma vaimu ehk Allika Minaga ja kuigi tegemist on tasandiga teie enda teadvuse sees, võite kogeda suhtlemist otsekui kellegagi enesest väljaspool. Te võite oma Allika Minale küsimusi esitada ja paluda Temalt abi oma eluülesande sügavamaks mõistmiseks. Lisaks saate te Allika Minalt ka eluülesande sümboli – erilise valguspaketi, kuhu on kodeeritud kujul talletatud teie praeguse kehastuse ülim eesmärk. Seejärel ühinete oma Allika Mina ehk vaimuga ning kogete üksolemist oma teadvuse kõrgeima tasandiga.

Teine meditatsioon juhatab teid aga Maa-Ema südamesse, kus kohtute Suure Jumalanna looritatud aspektiga, kes valitseb alateadvust ja unenägusid. Kuna valdav osa takistustest ja segavatest energiatest pärinevad alateadvusest, saate nüüd võimaluse antud valdkonda enese sees puhastada ja tervendada ning avaneda Suures Jumalannas peituvale võimsale loomisväele.

Kolmas meditatsioon aitab teil häälestuda Kõrgemale Tahtele, mis on eluülesande teostamisel ülimalt oluline. Tutvustame 22 Kõrgema Tahte kiirt, millest viimased kümme on olnud "kadunud" Atlantise lõpuaegadest saadik. Neid kiiri võib nimetada ka Suure Jumalanna kiirteks, sest nende ilmumine on seotud Kosmilise Ema naasmisega meie teadvusruumi. Need kiired viivad arusaamise valgustumisteekonnast väga sügavale tasandile, valmistades teid ette nii sisemisteks kui välisteks muutusteks, mille tagajärjel see reaalsus siin väga helgeks ja kõrgsageduslikuks teiseneb. Muuhulgas avab Suure Jumalanna kiirte aktiveerimine võimaluse ka Sise-Maa puhta algmustri ehk Puhta Maa ankurdamiseks meie reaalsusesse. Nimetatud protsessis osalemine moodustab tähtsa osa iga praegu kehastunud hinge eluülesandest.

Vt lisaks: "Eluülesande avastamine ja vaimuühendus"

Vt ka: "Vaimsetest kogemustest viimastel aastatel: Suundumine Allika südamesse ja taaskohtumine Suure Jumalannaga".

See audiokursus on sobiv abivahend õige fookuse leidmiseks ja sageduse hoidmiseks, kui töötate näiteks Marc Alleni "Miljonärikursuse" või "Saladuste saladusega" või ka mõne muu materjaliga, mis pakub toimivaid juhiseid loomiseks.


Labürindipühitsus ehk teekond südame pühasse ruumi
ja valguskeha aktiveerimine

Enese tõelisele jumalikule olemusele häälestav audiokursus
(Valgusesaar 2010)

Selle väga intensiivse ja kontsentreeritud audiokursuse eesmärgiks on juhatada otsija läbi tema olemuse eri kihtide südames asuva vaimse allikani – sinna, kus Loomine aset leiab. "Teekond" on üles ehitatud labürint-mandala printsiibil. Tegemist on astmelise, spiraalselt kulgeva rajaga eneses olevate tasandite läbimiseks, integreerimiseks ning tasakaalustamiseks, et jõuda Jumala kogemuseni (Püha Graalini) enese sees. Enne labürindikeskmesse – südame pühasse ruumi – jõudmist võib eristada seitset kihistust, mida pühitsusprotsessi käigus läbitakse. Need on seitse õppetundi, mis moodustavad koos lahutamatu terviku ning hõlmavad: (1) häälestumist Kõrgemale Tahtele (ja enese tervendamist Kõrgema Tahte kiirtega, mis on ääretult võimas ja kõike negatiivset lahustav puhas Allika energia); (2) sisemise mees- ja naispoole tasakaalustamist; (3) hirmumustrite lahustamist; (4) südame tervendamist ja oma Kõrgema Mina ehk Taevase hingega ühinemist (mille käigus kutsutakse tagasi ning integreeritakse teie tervikolemisse ka kõik kaotsiläinud hingeosad); (5) valguskeha ehk Mer-Ka-Ba aktiveerimine (nagu on kirjeldatud Drunvalo Melchizedeki raamatu "Elulille iidne saladus" II osas) ja vaimu ehk võimsa Mina Olen Kohaloleku ankurdamine; (6) ühenduse loomine oma sisemise õpetaja ehk vaimse teejuhiga (keda võib nimetada ka Kõrgemaks Õpetajaks), kes vahendab teile Allika tarkust, ning (7) avanemine kanaldamisele ja omaenda sisemise jumalikkuse esiletoomisele, oma Tõe väljendamisele ja selles elamisele. Pühitsus kulmineerib rännakus kõige pühamasse paika enese sees – oma südame pühasse ruumi, kust võite leida oma eluülesande sümboleid, tervendada Maad, avastada läbipääsu avakosmosesse ja teistesse tegelikkustesse või suunduda kõige salajasemasse ning pühamasse loomiskambrisse, kus kohtute Allika enesega.

Pikem tutvustav tekst audiokursuse juurde
Labürindipühitsusest lähemalt


Kuldajastu aktivatsioonid
Audiokursus enese häälestamiseks kõrgemale sagedusele
(Valgusesaar 2010/2014)

Käesoleval ajal oleme sisenenud väga suurte muutuste perioodi. Ja kuigi need muutused leiavad aset eelkõige meie teadvuses, mõjutab sisereaalsus paratamatult välist reaalsust ning seega ei jää ka väline maailm päriselt endiseks. Tõtt-öelda ei olegi nii pöördelist aega kogetud juba ligikaudu 26 000 aasta jooksul. Nagu paljud teist hästi teavad, lõppesid asteekide ja maajade kalendrid aastaga 2012, sest muistsed prohvetid ei suutnud näha kaugemale sellest teadmatuse uduloorist, mis varjutab praegust perioodi, mil inimkond vabaneb ettemääratuse, karma ja saatuse juhtimise alt ning hakkab looma oma reaalsust ise – kõikidel tasanditel. Käesoleva audiokursuse abil õpite tundma valguskeha (Mer-Ka-Ba) kosmilisi tasandeid, mille abil on võimalik tõsta mitte ainult iseennast, vaid kogu oma reaalsust, samuti kõiki neid, kellega kokku puutute ja kes on hingetasandil nõustunud abi vastu võtma. Nüüd on aeg sellisteks aktivatsioonideks, sest praegu sõltub tõepoolest igaühest, milliseks kujuneb nii meie planeedi kui ka kogu inimkonna ühine tulevik. Üks erilisi kingitusi meie planeedi jaoks on üha enam avanev ja üha laiemaid ringkondi mõjutav tähevärav ehk valgusportaal, mis rivistab meid otse Suure Keskpäikesega, andes võimaluse vahetuks ja otseseks jumalakogemuseks igaühele. Et seda kogemust võimendada, saate nende meditatsioonide abiga aktiveerida oma südametasandil Suure Keskpäikese kristalli ehk iidse uinuva energiapunkti, mille aktiveerimine äratab spontaanselt valguskeha – hiilgava, kristallilise ja teemanttugeva sfäärilise vikerkaarerüü, ühendades meid kõige olemasolevaga kõikjal ning avades tee Suure Tühjuse (Kosmilise Jumalanna) lõputu potentsiaali vahetuks kogemiseks, et võiksime võtta kindla kursi valgustumisele ning alustada (või jätkata) loovat koostööd Allika enese ja kogu vaimse hierarhiaga (inglite ja ülestõusnud meistritega) kõrgeima võimaliku reaalsuse manifesteerimiseks kõikide elavate olendite jaoks siin ja praegu.
 

"Reikimeditatsioonid I-II"
(Valgusesaar 2009)

Igaüks kogeb Reikit omamoodi. Kui mõne jaoks on Reiki (Rei – taevane, vaimne; ki – elujõud) on puhas Algallika energia, siis teised kogevad seda kui pühade sümbolite kaudu vallanduvat taevalikku voogu, mille vibratsioon on küllalt spetsiifiline. Tegelikult puuduvad Reikil kindlad piirid ja mida avaram on meie teadlikkus, seda avaramalt suudame seda ka mõista ja tajuda. Reiki on kättesaadav kõigile. Kui lasete end häälestada Reiki kanaliks, eemaldatakse teie energiaväljadest kõik tõkked ja piirded, mis on sulgenud ligipääsu taevasele energiavoole ja takistavad teie loomupäraste tervendajavõimete avaldumist. Tervendada ennast ja teisi on kõigile jõukohane. Ja Reiki kui meetod on üks neist imelistest võimalustest äratada meie sees uinuvaid andeid ja võimeid. „Reikimeditatsioonid I-II“ on tehtud taotlusega edastada Reiki kingitust kõikidele kuulajatele, sõltumata sellest, kas olete juba kogenud Reiki praktikud või pole te Reikiga veel üldse kokku puutunud. Kuigi see audiokursus ei asenda pühitsust kogenud meistri juures, aitab see teil häälestuda Reiki energiale ning kasutada seda taevast andi enese tervendamiseks, tasakaalustamiseks ja laadimiseks.
 

"Tervenemise saare meditatsioonid"
(Valgusesaar 2009)

On üks imeline paik, mis asub meie sisereaalsuses. Seda kutsutakse ka Tervenemise saareks. Te võite sinna minna igal ajal, kui soovite kogeda puhkust ja rahu ning võtta vastu kõige imepärasemat tervendust, mida vahendavad teile inglid, ükssarved, ingellikud arhitektid ja teised maagilised olendid. Sinna suundudes jätate seljataha kõik oma mured, stressi, segavad mõtted ja ebakõlalised energiad välismaailmast. Seda paika iseloomustab ülim puhtus, jumalik ilu, rahu, harmoonia ja kirkus.
 

"Kõrgema tuleviku loomine"
(Valgusesaar 2008)

Selle audiokursuse peamiseks eesmärgiks on puhastada tee kõrgeima võimaliku reaalsuse loomiseks. Nende meditatsioonide abil saate võimaluse luua ühendust iseenda võimsa Mina Olen Kohalolekuga ning suunata inglite ja ülestõusnud meistrite toel vägev valgusvoog positiivsele tulevikule teed rajama. 12  Kõrgema Tahte kiire abil tervendate kogu oma elu, muundades ja tühistades minevikust pärit negatiivsed mõjud, mõttevormid ning programmeeringud. Te loote oma reaalsust ise. Selle audiokursuse abiga on teil võimalik luua oma reaalsust teadlikult, et teostuda võiks parim – nii teie endi kui kogu planeedi jaoks.
 

"Inglimeditatsioonid I-III"
(Valgusesaar 2008)

Inglimeditatsioonide abil loote selge ühenduse inglitega, kes viibivad kõikjal meie ümber ning on alati valmis meid abistama – vahendama Allika puhtaid jumalikke energiaid ja väärtusi: valgust, armastust, tarkust, küllust, rõõmu, turvatunnet, edasiminekujõudu ja tervendust. Inglite toetusel saate võimaluse vabaneda oma hirmudest ning vabastada end koormavaks muutunud ja oma aja äraelanud sidematest ja ahelatest, mis võivad siduda teid asjade, inimeste ja olukordade külge ning takistada vaimset edasiminekut. Nende meditatsioonide käigus tugevdate ühendust oma kaitseingliga ning leiate ingli iseendast. Lisaks kuulub tervendusprotsessi kõikide tšakrate, samuti aurakehade puhastamine ja tasakaalustamine.
 

"Karma vabastamine"
(Valgusesaar 2007)

Selle audiokursuse abil saate võimaluse tühistada nii oma varasemates eludes kui ka selles elus antud vanded ja tõotused, mis on nüüdseks muutunud teie kasvu pidurdavateks ning takistavad teil elamast iseenda kõrgema minana. Lisaks vabastate end needustest ja muudest negatiivsetest programmeeringutest ning rasketest energiatest. Te saate võimaluse külastada Karma Valitsejaid, et tühistada karmat, mis takistab teil tegemast oma elutööd, kohtamast oma elus õigeid inimesi ning pühendumast oma kõrgeimale eesmärgile, milleks on teadvuse avardumine ja vaimne kasv. Võite paluda ka oma perekonna ja suguvõsa karma tühistamist või selle leevendamist, samuti Eesti rahva karmakoorma vabastamist ning kogu inimkonna karma kustutamist ulatuses, mis on praegusel hetkel sobiv ja planeedi ülestõusmisprotsessi soodustav.
 

TAGASI LOOMISEKOOLI LEHELE

valgusesaar@valgusesaar.ee
 

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt