Riina Grethiel Leppoja
on raamatute "Ürgilm, haldjad, jumalannad ja esivanemad" (2018), „Vabanemise vägi“ (2015), "Kuldajastu loomine" (2014) ja "Suure Jumalanna müsteeriumid" (2012)  autor. Ta on üks kirjastuse ja keskkonna Valgusesaar loojatest ning alates aastast 2001 viib ta läbi tervendus- ja meditatsiooniseminare, olles koostanud ka mitmeid audiokursuseid, nagu "Eelmiste elude tervendamine", "Karma vabastamine", "Eluülesande avastamine", "Sise-Maa ja Lemuuria tervendus" jpt. 
Riina Grethiel Leppoja (sünd Kaljusmaa) on ka Eesti kunstnik, kes alustas oma kunstnikuteed Tõnis Vindi loodud Studio 22 koosseisus ning on aastast 1993 Eesti Kunstnike Liidu liige. Oma loomingus käsitleb ta puutepunkte puhta teadvuse ja muistse tarkuse vahel. Olles hariduselt ajaloolane, on ta kogu elu uurinud erinevaid usundeid ja esoteerilisi traditsioone ning neis peituvat visuaalset ja mütoloogilist märgikeelt. Riina Grethiel on olnud vaimsel teel juba üle kolmekümne aasta. Nii kunstniku, kirjaniku kui vaimse õpetajana on tema põhifookuseks inimteadvuses peituva potentsiaali äratamine, ilu loomine, takistuste lahustamine ning tajumispiiride avardamine. Riina Grethieli kunstiloominguga saate tutvuda SIIN.

Riina Grethieli raamatud:

Riina Grethieli audiokursused:

  

   


Riina Grethiel endast:

Nii kaua kui ennast mäletan, olen tundnud huvi vaimse maailma vastu ning otsinud teed, et mõtestada lahti olemasolu mõtet. Päris varases nooruses küllap eelmistest kehastustest pärit kogemuste tõttu sain sügava kontakti budismiga. Niipea kui kuulsin, et on olemas tee, mis viib teadvuse virgumise ehk valgustumiseni, asusin seda innukalt otsima. Lõpetasin Tartu Ülikoolis ajaloo eriala, ent oma õpingutes keskendusin pigem religioonifenomenoloogiale ning Aasia uuringutele. Uurisin Tiibeti budistliku pühaku ja lauliku Milarepa elu ning kõige sügavamalt kõnetasid mind Chögyam Trungpa raamatud. Ülikooliaeg oli eelkõige teadmiste kogumise periood, mil põlesin huvist nii lääne kui ida esoteerika vastu ning osalesin ka Tõnis Vindi poolt loodud kunstnike rühmituse Stuudio 22 töös. 90-ndatel aastate alguses tegelesin kunstiga päris aktiivselt ja esinesin mitmetel näitustel. Hiljem tõmbusin aktiivsest kunstielust siiski eemale, kuna mõistsin, et kunsti väärtus seisneb minu jaoks eelkõige vaimse kogemuse eheda ja kirka teadvuseseisundi jäädvustamises ja jagamises ning sageli kulub väga palju aega ja sisemist tööd, enne kui selline teos üldse valmida saab. Siiski olen sellest ajast alates oma loomingus — nii visuaalses kui sõnalises — just selle ideaali poole püüelnud. Minu kunstiloominguga saate tutvuda siin (www.valgusesaar.ee/grethiel.htm).

Hiljem toimus mu elus suur pööre, mis oli seotud vahetu kokkupuutega  algul sünni- ja hiljem ka surmamüsteeriumiga. Sündisid lapsed ning suri lähedane inimene, minu vend. Kuna telepaatiline kontakt vennaga jätkus veel mitmeid kuid pärast tema surma, mõistsin, et surma ei olegi olemas. Elu jätkub lakkamatus ringkäigus, viies meid lihtsalt ühest olekust teise. Elu, nii nagu me seda mõistame, koosneb tegelikult paljudest väikestest surmadest. Me muutume pidevalt ning surematus ei ole midagi muud kui teadvuse jätkuvuse ja enese igavikulisuse mäletamine neis muutuvates seisundites.

Samal perioodil sain ka täiesti ootamatult ja ilma igasuguse ettevalmistuseta kingituseks väga sügava ja müstilise valgusega ülevalamise kogemuse, mis muutis mu elu täielikult. Pikutasin lapse kõrval voodis ja mõtlesin oma mõtteid. Püüdsin andestada kellelegi ja tõenäoliselt see õnnestus, sest korraga oli kogu tuba valgust täis ning ma ise otsekui kanaliks sellele valgusele, mida voolas minusse ja minust läbi. See oli lakkamatu, kirgas, külluslik kogemus. Tundsin oma südant otsekui õit avanemas ja avardumas. Õige pea õppisin seda valgust kutsuma, suunama ja ka tervendamiseks kasutama. Tagantjärele mõistan, et see oli mu esimene selge kontakt inglite ja oma vaimsete teejuhtidega, kes aitasid mul luua ühendust Algallikaga ning kes mind mu eluülesande avastamise juurde juhtisid.

Aastatuhande vahetuse paiku sattusin ka Rootsis elava tervendaja ja selgeltnägija Anita Malmbergi juurde. Talle kuulub mu sügavaim armastus ja tänu. Anita juures õppisin tervendamist, kanaldamist ja meditatsioonide läbiviimist, ning lisaks aitas ta mul näha iseennast oma tõelist piirideta ja igavikulist olemust. Ja see on üks suurimaid kingitusi, mida üks inimene teisele teha saab.

Olles kogenud surma illusoorsust, muutusid minu arusaamad elust. Päev-päevalt süvenesid sensitiivsed võimed, samuti oskus suhelda tavareaalsuse seisukohast nähtamatu maailmaga, mida olin alates ülevalamisest tasapisi teadvustama hakanud. Sellest ajast saadik olen otsinud kirjeldusi oma elus aset leidvatele müstilistele kogemustele ning mu sisereaalsuses toimuvatele pühitsustele. Ja kõige enam olen leidnud neid erinevate kultuuride ja religioossete traditsioonide esoteerilistest tekstidest, samuti uue ajastu energiaid tutvustavatest tekstidest ja ka mitmetest kanaldatud materjalidest. Usun, et meil tuleks õppida kõikide kultuuride ja traditsioonide tarkusest, kuid mu sügavaim poolehoid kuulub lääne maagiale (nii esoteerilisele kristlusele kui Suure Jumalannaga seotud paganlikele traditsioonidele) ning loomulikult Tiibeti budismile.

Kui avastasin enda jaoks Drunvalo Melchizedeki raamatu "Elulille iidne saladus", mis on täis teadvust avardavaid ja meie sees uinuvaid jõude äratavaid koode, sattusin otsekui kiirteele. See oli 2001. aasta alguses. Kuu aega hiljem saabus Eestisse Franz Winkler, Drunvalo Melchizedeki juures väljaõppe saanud kogenud Mer-Ka-Ba õpetaja. Ta oli vastu võtnud vaimselt maailmalt tungiva sõnumi, et on vaja tulla just Eestisse. See oli otsekui kohtumine väga ammuse sõbraga, kes aitas mind ja mu abikaasat ning kaksikleeki, Marko Sekiteli väga palju. Peagi hakkasin ka ise valguskeha aktiveerimist õpetama.

2001. aasta lõpus lõime koos Marko Sekiteliga Valgusesaare kodulehekülje, et tõlkida ja vahendada informatsiooni, mis meid mõlemaid tol perioodil sügavalt puudutas ja äratas. Samal perioodil saime mõlemad ka Reiki meistriteks, mille mõju oli väga tuntav just kanaldamisvõime süvenemisel. Ja aastal 2002 sündis meie kirjastus Valgusesaar.

Seminare hakkasin läbi viima umbes samal ajal või natuke varem. Seda tööd tehes on mu taotluseks alati olnud aidata inimestel mõista, milline jumalik suurus, armastus, tarkus, ilu ja vägi neis tegelikult peidus on. Oma vaimset teed käies olen õppinud vältima religioosseid institutsioone ja egregore, mis piiravad inimese vaimset vabadust. On väga raske hoida kuitahes kõrget õpetust elavana, kui ollakse piiratud mõne egregori poolt seatud raamidega. Vaimsel teel kulgeva inimese arusaamad muutuvad ja täienevad pidevalt ning me kõik vajame vaba ruumi, et oma tõde aeg-ajalt enese jaoks uuesti ümber sõnastada. Ainult nii suudame vältida dogmaatilisust ja säilitada vaimset vabadust et järk-järgult kõikidest oma piirangutest välja kasvada.

2004. aasta märtsis asutasin Püha Geomeetria ja Loomise Kooli "Ühe Seadus". Mida oma seminaridel jagan, muutub ja täieneb pidevalt, kuid mu peamiseks eesmärgiks on aidata inimestel avastada oma eluülesanne ning äratada oma valguskeha (tõeline keha), nii et nad võiksid kogeda ühendust nii oma hinge kui vaimuga ja ankurdada oma ellu iseenda võimas Mina Olen Kohalolek (Allika Mina) — see osa meist, kes pole kunagi Allikast eraldunud. Olen tutvustanud ka südame pühasse ruumi viivaid teid, et juhatada inimesi paika enese sees, mis on ühelt poolt värav teistesse maailmadesse ja kõrgematesse dimensioonidesse, teisalt aga otsetee Algallikasse meie tõelise olemuse lätete juurde ehk puhtasse algolekusse. Ja kuigi kooli nimeks on Püha Geomeetria ja Loomise Kool, ei ole püha geomeetriale keskendumine kunagi olnud esikohal. Püha geomeetria on eelkõige kaart vaimu liikumisele ja ilmumisele vibratsioonilistes universumites. Ehkki see kaart on äärmiselt paeluv ja selle lugemine ülendav kogemus, on olulisem siiski ühendusesolek Vaimu (ehk Allika) enesega. Tegelikult on püha geomeetria lihtsalt  visuaalne väljendus Kõrgemale Tahtele.

Mitmed Loomise Kooli seminarid on kättesaadavad ka audioformaadis meditatsiooni CD-dena (audiokursustena).

Antud kehastuses loen üheks oma Maa peal viibimise ülesandeks edastada ja vahendada positiivset tulevikku loovaid mudeleid vaimsest maailmast, mis on seotud inimese võimega avaneda jumalikule armastusele, aktiveerida oma valguskeha ning olla ühenduses iseenda võimsa jumaliku Mina Olen Kohalolekuga ehk Allika Minaga, mis on lahutamatu puhtast algolekust (Algallikast). See tagab indiviidile suurema vabaduse enese ja oma elutee määramisel ning võimaldab sõltumatust. Kui valguskeha on aktiveeritud ja Mina Olen Kohalolek ankurdatud, siis töö iseendaga ei lõppe, vaid alles algab. Väe suurenemisega kaasneb vastutus ning seega on äärmiselt oluline õppida oma tegusid (ka mõtteid, tundeid, sõnu ja isiklikku tahet) Kõrgema Tahtega (suurema tervikuga) kooskõlastama. Eelkõige tähendab see oskust valida igas olukorras toimimisviis, mis teenib kõikide kõige kõrgemat hüvangut. Kui nimetatud oskus on omandatud, saab võimalikuks ka oma valguskeha edasi arendada ning kasutama õppida. Tegemist on protsessiga, mis siin planeedil praegu nagunii toimub. Järjest enam inimesi teadvustab oma valguskeha olemasolu, mis omakorda võimaldab neil toimida üheaegselt olemise erinevatel tasanditel, ankurdades Maale kõrgemaid ja puhtamaid vibratsioone vaimsest maailmast, pakkudes sel viisil tervendust kogu planeedile.

Vt ka:
Suundumine Allika südamesse ja taaskohtumine Suure Jumalannaga

Riina Grethieli mandalad ja väepildid

Kontakt: valgusesaar@valgusesaar.ee
 


Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt