Riina Grethieli

4-nädalane intensiivkursus

SAKRAALNE KUNST
Enesetervendus, transformatsioon ja vaimne praktika
ehk tee tõeni ilu loomise kaudu


Sakraalse kunsti kursusel tutvuvad osalejad sakraalse kunsti aluspõhja, märgikeele ja loomismeetoditega ning õpivad teadlikult vahendama kõrgemaid energiaid, suunates neid oma loomingulistesse projektidesse. Sel kursusel vaatleme ka, kuidas ühendada kunstiloomingut ja meditatsiooni ning kuidas loomisprotsessist endast meditatsioon saab. Väga hästi sobib see kursus neile, kes armastavad joonistada ja/või maalida ning kes sooviksid oma lemmikharrastust (või tööd) meditatsioonipraktikaga ühendada.
 

Sissejuhatuseks
 

Kunst on alati peegeldanud inimest kogu tema mitmekesisuses ning kunstile on omistatud kõige erinevamaid ülesandeid ja funktsioone. Siiski on läbi aegade kunsti üks eesmärke olnud ka inimkogemust sakraliseerida, vahendada kõrgemate dimensioonide energiaid, väljendada värvide ning vormi abil jumalikke tõdesid ja igavikulisi väärtusi.

Väidetavalt annab üks pilt edasi rohkem informatsiooni kui sada sõna, kuid õigele aluspõhjale loodud sakraalne kunst võib sisaldada lausa terveid raamatukogusid. Veelgi enam, harmooniliselt organiseeritud ruum (ehk õige aluspõhi) loob eelduse ka sõnadega kirjeldamatu avaldumiseks. Siin on tegu omamoodi keele või märgisüsteemiga, mis on sedavõrd universaalne, et ennast sellele häälestades võib meie ees avaneda kogu maailmatervik. See märgikeel on ühtepidi väga selge, täpne ja geomeetriline, sest peegeldab korda ja harmooniat kogu universumis. Siiski hakkame seda hoomama alles siis, kui oleme kasvõi vilksamisi kohanud iseennast, oma tõelist olemust – mida iganes see kellegi jaoks ka ei tähendaks. Seega on antud keel ka erakordselt intuitiivne ning võib seetõttu tunduda mõistatuslik, isegi müstiline. Eri tasandeid üheks lõimiv loomiskeel on ühteaegu esteetiline ja ka terapeutiline, mis psühholoogilisel tasandil näitab meile teed, kuidas liikuda killustatuselt terviklikkuse suunas.


On küllalt lõhutud ning purustatud vanu struktuure. Ka kunstis. See on olnud vajalik, et teha ruumi – uuele. Kuid nüüdseks on lammutamine muutunud juba rutiinseks enesekordamiseks ning värskus sellest on hajunud. Käes on aeg suunduda uuele tasandile ning hakata taaskord uurima maailma ja inimolemuse kõrgeimat potentsiaali edastavate vormide loomise võimalikkust kunsti kaudu.

Sisuliselt tähendaks selline üleminek muutust teadvuses ja eelkõige meie suhtumistes. Kui mõistame, et oleme lahutamatud kõiksustervikust, võib meis tekkida soov õppida looma kooskõlas suurema tervikuga. Selleks tuleb meil aga omandada uusi oskusi ning harjumusi, mis aitavad meil teadlikumalt avada eneses olevat mõõtmatut potentsiaali – sünkroniseerida südant ja mõistust ning saada vahendajaks universaalsele valguse ja armastuse energiale, tõe kohalolekule kõiges olemasolevas. Selle tulemusel korrastub kaos meie sees ja kummalisel kombel mõjub see ka meie ümbrusele. Sammhaaval liigume killustatuselt suurema terviklikkuse ja harmoonia suunas ning tõe kohalolek, mis nüüd sõna otseses mõttes loomisprotsessis materialiseeruma hakkab, leiab  endale visuaalse vormi värvide ja kujundite kaudu. Kõik, mida meil teha on vaja, on vabastada endas sisemise looja, mida sel kursusel õpite ja harjutate.

Kuid oluline on siinjuures mõista, et sakraalne kunst ei ole mõistusega konstrueeritav ega ka päris oma suva järgi värvide ja kujundite enesest välja paiskamine. Sakraalsus kunstis tähendab suhestumist universaalse märgikeele ja selle erilise, harmooniliselt korrastatud aluspõhjaga, mis kujundab kunstniku eneseväljenduse nii esteetiliseks kui ka eetiliseks. Nimelt avab kõneallolevale märgikeelele häälestumine indiviidi sees sisemise ukse omamoodi maagilisse maailma – teadvustasandile, kus olemasolu juba eksisteerib tervikliku ja tasakaalustatuna.

Sakraalse kunsti saladuslik, iidne ja ajatu, nii sise- kui väliskosmost kirjeldav universaalne loomiskeel võib väljenduda eri kunstnike puhul täiesti erinevalt. Seega ei ole see keel mitte kunagi päris üks-üheselt kirjeldatav, mõõdetav ega loogika abil õpitav või õpetatav. Ja ometi – paradoksaalsel viisil – on võimalik end sellele keelele häälestada. See on maagiline protsess, mis muudab loomisprotsessi teadvustatud sisekaemuseks, vaimseks praktikaks ehk meditatsiooniks, mis toob esile loojas peituva sisemise rikkuse, mida siis igaüks täiesti omal viisil ja oma unikaalsuse prisma kaudu maailmale vahendama võib hakata. Nii saab ehe kogemus, mis tegelikult ei kuulugi ju loojale endale, ka välisesse maailma siseneda ning seal midagi toetavat ja rikastavat genereerida.

Abivahendina sakraalse kunsti loomisel kaasnevad MP3-failid häälestavate meditatsioonidega. Kursus on praktiline, seega oodatud on eelkõige need, kes armastavad joonistada ja/või maalida. NB! Tehniliste oskuste tase ei oma tähtsust! Kursus kestab neli nädalat ning igal nädalal saavad osalejad iseseisva ja transformeeriva loomisharjutuse. Ka lühiseminaridele tuleb joonistamisvahendid (värvipliiatsid ja/või -kriidid, A4 formaadis joonistuspaber, kõvem alus, sirkel, joonlaud, harilik pliiats, kustutuskumm jms) kaasa võtta, sest teeme põnevaid ja sisemist potentsiaali avavaid loomisharjutusi, mandalaid ja teisi paberil sakraalset ruumi loovaid visandeid ka kohapeal.
 

Lähem info e-maili teel: valgusesaar@valgusesaar.ee

 

 

TAGASI LOOMISEKOOLI LEHELE

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt