Riina Grethieli

KANALDAMISSEMINAR

ehk kuidas saada vastuseid oma küsimustele
ja elada rõõmsamas ning turvalisemas reaalsuses

Läbi aegade on Maa peal elanud inimesi, kelle elutöö ja looming on kestnud kauem kui nende maapealne elu, mõjutades, ülendades ja inspireerides paljusid. Need inimesed on teadnud üht olulist, kuid tavamaailma eest hästi varjatud saladust – kuidas suhelda otse ja vahetult vaimse maailmaga, et võtta vastu inimkonda edendavaid sõnumeid ja visioone. Need ajaloo suurkujud on jätnud meile päranduseks palju uusi ideid ja paremat reaalsust tutvustavaid kontseptsioone, nad on loonud ka teadvust avardavaid teoseid ja jumalikku ilu väljendavat kunsti ning teinud suuri avastusi nii teaduses kui inimmõtte arengu vallas. Me nimetame selliseid loojaid geeniusteks, ehkki tegelikult on igal inimesel olemas võime vaimse maailmaga otse suhelda. Siiski väljendub see võime enamasti kontrollimatult – kiiresti mööduvate inspiratsioonipuhangutena või äkiliste, kuid sageli kohe ununevate taipamiste ehk ahhaa-elamuste näol.

Hea uudis on see, et on täiesti võimalik seda kaasasündinud võimet vaimse maailmaga ühendust luua ka tahtlikult esile kutsuma ja juhtima õppida. Nimetagem seda teadvustatud kanaldamiseks, sest selle käigus jääme me toimuvast teadlikuks ning lihtsalt tajume oma teadvusruumis kaht paralleelset mõttevoolu, millest üks kuulub meie maisele isikule ja teine pärineb kõrgemast allikast. Siiski kaasnevad kanaldamisega ka teatavad ohud ning meil tuleks alati jälgida, et kontakt vaimse maailmaga oleks meeldiv, vabastav ja ülendav kogemus, sest meie tõelised õpetajad ja vaimsed teejuhid on kõrgelt arenenud meistrid, kes viibivad lakkamatult jumaliku armastuse ja kaastunde seisundis ning edastavad üksnes sellist energiat ning informatsiooni, millest on abi ja toetust nii meile endale kui ka ümbritsevale maailmale.

Meie tõelised vaimsed teejuhid siseplaanides on puhta teadvuse ehk Allika enese saadikud ning toimivad alati meie kõrgeimast hüvangust lähtudes. Seega on abi, mida nad meile osutavad, kooskõlas Suure Tervikuga. Nende teejuhtide eesmärk on näidata meile teed meistriks saamise poole – nii et võiksime elada õnnelikku ja täisväärtuslikku elu, toimides sealjuures üha enam iseenda kõrgema minana. Kui oleme valinud vaimse enesearendamise raja ning oleme oma taotlustes siiras, on tõenäoline, et meiega töötavad valgustunud meistrid. Nemad on inimteadvuse evolutsiooni tipp, sest tunnevad inimeseks olemisega kaasnevaid kõrgeimaid võimalusi ning oskavad oma puhast kogemust ka lihtsal ja arusaadaval viisil edastada.

Tähtis on mõista, et meie kaasasündinud kanaldamisvõime on peaaegu iga inimese puhul aktiveeritav, ning kui suudate kontakti saada puhta algolekuga ja/või sealt tulvavate tervendavate energiatega, siis pole teil raske õppida ka selles valguses sisalduvat harmoniseerivat ning tervendavat informatsiooni lahti mõtestama ning sõnalise juhendamisena tõlgendama. Ja kui te seda kord oskate, siis kergendab see olulisel määral teie eluteekonda.

Igal inimesel tuleks järgida oma unikaalset hingerada, sest just see on kõrgeim võimalik viis, mis meid kõiki koos ja igaüht eraldi kõige harmoonilisemal ja sujuvamal teel kõrgeimasse võimalikku tulevikku juhatab. Kuid kehasse laskunult on raske näha suuremat plaani ja haarata kogu tervikut, seega vajame me kõik aeg-ajalt juhendamist oma olemuse kõrgematelt aspektidelt. Ükskõik, kas nimetame neid kõrgemaid aspekte iseendast võimsaks Mina Olen Kohalolekuks või oma Allika Minaks, taevaseks hingeks, oma kõrgemaks õpetajaks, ingellikuks teejuhiks või lihtsalt intuitsiooniks – ühenduse loomine selle puhtaima ja kõrgeima teadvustasandiga on oluline, et tõusta oma teeraja kohale ning vaadelda oma kulgemist läbi aja ja ruumi n-ö linnulennult, suuremat tervikut haarates.

KANALDAMISSEMINARIL vaatleme erinevaid viise, kuidas oma kaasasündinud kanaldamisvõimet äratada või edasi arendada. Loome selge ühenduse vaimsete teejuhtide ja valgustunud meistritega, samuti Suure Jumalannaga. Praktiseerime kanaldamist, võttes vastu nii isiklikke sõnumeid kui suuremat tervikut puudutavat teavet.

Kuigi kanaldamine on jõukohane igaühele, on Allika valguses sisalduvate õigete sõnumite vastuvõtmise, usaldamise ja nende järgi toimimise ees on ka mitmesuguseid takistusi – loogiline mõtlemine, hirmud, laiskus, liiga suured ootused, väga suur soov midagi kiiresti saavutada või ära lahendada, samuti kõikvõimalikud kired, vastureaktsioon ja eelarvamused. Selle seminari eesmärgiks on aidata teil neid takistusi ületada ning luua või tugevdada ühendust teie kõrgeima olemuse ehk Allika Minaga, nii et võiksite leida toimivaid lahendusi oma elus ettetulevatele väljakutsetele ning saada vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele. 

Et seminaril osaleda, pole eelnev kanaldamiskogemus vajalik, ent ka kogenud kanaldajad on seminarile oodatud, et oma kanaldamisvõimet edasi arendada ja täiustada ning vajadusel uuele tasandile viia. Seega on kõik, kes tunnevad antud teema vastu sügavat huvi ning soovivad luua selgemat ja teadlikumat ühendust oma kõrgeima olemuse ja vaimsete teejuhtidega, kanaldamisseminarile oodatud.

NB! Selle seminari juurde kuulub ka juhitud meditatsioon mp3 failina, mille abil oma kanaldamisoskust kodus edasi arendada. Juhitud meditatsioon saadetakse osalejatele pärast seminari lõppemist. 


Seminari viib läbi Riina Grethiel.

Alustame kell  12.00  ja lõpetame orienteeruvalt kell 17.30.

Lähem info ja registreerimine e-maili teel: valgusesaar@valgusesaar.ee


Vt ka blogipostitusi:

 
Kanaldamine on avanemine puhtale
kosmilisele tarkusele


ja

Küsimused ja vastused kanaldamisseminaridelt

 

TAGASI LOOMISEKOOLI LEHELE


Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt