Riina Grethieli

SISEMISE JUMALANNA ÄRATAMISE SEMINAR

ehk jumalusejooga praktika eesti muinaspärandis


Kui välises maailmas toimuvad absurdsused, saab väga oluliseks oskus pöörduda sissepoole, et leida üles oma tõeline sisemine vägi ja ära tunda see, kas midagi on vaja teha suurte ja ehmatavate muutuste keerises. Vaimse tee seisukohast on kõrgema tuleviku loomisel kõige olulisem väärtus vabadus sõna-, mõtte- ja uskumustevabadus. Kõikvõimalikud sallimatust õhutavad vaated ning teiste rahvaste ja kultuuride halvustamine piiravad ja vähendavad üksnes meid ennast ... 

Meie kõrgeim olemus on multidimensiooniline teadlikkus, mis hõlmab kogu olemasolu ning sirutub lõpmatusse. Kui loome ühenduse selle mõõtmatu ja hiilgava kohalolekuga ning õpime äratama kehatasandil ja ankurdama oma igapäevaellu, teostame inimeseks olemise üht tähtsaimat eesmärki, milleks on oma tõelise potentsiaali avamine ja tundmaõppimine.

Sisemise jumalanna äratamine on praktika, mis toob kaasa ühenduse loomise eneses peituva lõpmatu armastuse, tarkuse ja väega. Meetodiks on nn jumalusejooga, mis vallandab sügava transformatsiooni ning on tõhus abivahend iseenda kõrgeima olemuse avastamisel. 

Jumalusejooga põhimõtteks samastuda meditatsioonis kosmilist teadvust ja Algallika energiat väljendavate puhaste vormidega. Jumalusejooga kuulub sisemise jooga praktikate hulka ning on õpetus, mida on siiamaani india ja tiibeti traditsioonidega seostatud. Tegelikkuses pärineb nii jumalusejooga kui ka mitmed teised tantristlikud praktikad muistsest jumalannakultuurist, mis oli aluseks nii hinduistliku kui budistliku tantra tekkimisele; samuti leidub selle mõjusid taoismis ja teistes sisemise alkeemia traditsioonides.

Jumalusejooga eesmärk on olla abivahendiks vaimsel teekonnal, kui soovime õppida kehastama oma kõrgeimat olemust, avastades Algallika valgust nii iseenda kui ka kõikide teiste olendite seest ning mitte projitseerides seda väljapoole. Siiski kasutatakse ka jumalusejoogas sisemise allikani jõudmiseks väliseid vorme või erilisi sümboleid, mille eesmärk on toimida väravatena sisemise valguse juurde. Selle meetodi eesmärgiks avada meie suurema keha ehk soma (vaimu ja keha ühendava psühhofüüsilise terviku) erakordselt võimas potentsiaal ja õppida seda kasutama kõige elava hüvanguks.

Selle seminari eesmärk on käsitleda jumalusejoogat eesti muinaspärandist lähtuvalt ning mõtestada lahti meie oma regilauludesse jäetud juhiseid jumalusejooga ja/või sümbolijooga praktikate teostamiseks. Tegemist on täiesti unikaalse lähenemisega meetodile, mida on seni peetud algselt meie kultuuriruumi mittekuuluvaks. Tegelikkuses tundsid Esivanemad neid iidseid õpetusi, kuna ka Eestis ja teistel läänemeresoome aladel õitses varasematel aegadel jumalannakultuur, mille eesmärgiks oli luua või säilitada nii sisemisel kui välisel vabadusel põhinevat kuldajastut ning kus teati, et õitsengu-, rahu- ja õnneaega suudavad genereerida ja hoida üksnes enese kõrgeimat olemust kehastama õppinud inimesed. Seega olid meie esivanematele nii jumaluse- kui sümbolijoogale sarnanevad meetodid väga omased ning jälgi neist praktikatest kohtame vanades regilauludes, samuti meie rahvale omases geomeetrilises ornamendis.

Kuidas seda muistset õpetust tänapäeval ja Eesti oludes toimivaks meditatsiooniprotsessiks lahti mõtestada, nii et jääksime ühendusse oma rahvuslike juurtega, avaneksime kosmilisele tarkusele ja kõike elavat hõlmavale kaastundele vaatleme sellel seminaril, mille peamiseks eesmärgiks on õppida omaenda kõrgeimat olemust kehatasandil kogema ja seda ka maailmas kõikide kõrgemaks hüvanguks väljendama.

OLETE OODATUD!

NB! Seminari juurde kuulub ka juhitud meditatsioon mp3 failina, mille abil saate jumalusejooga praktikaga kodus edasi töötada. Juhitud meditatsioon saadetakse osalejatele pärast seminari lõppemist. 

Seminari viib läbi Riina Grethiel.

Alustame kell  12.00  ja lõpetame orienteeruvalt kell 17.30.

Lähem info ja registreerimine e-maili teel: valgusesaar@valgusesaar.ee

Eestimaa muinaspärandi ja jumalannakultuuri kohta vt ka:

Riina Grethiel Leppoja

ÜRGILM, HALDJAD, JUMALANNAD JA ESIVANEMADTAGASI LOOMISEKOOLI LEHELE

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt