Riina Grethieli seminar

RÄNNAK HÜPERBOREASSE
 

Mütoloogiliselt väljendub Hüperboreas valgustunud ühiskonna idee, kuid meditatsioonis sisetasanditele rännates võime avastada, et seda erilist paika on võimalik kogeda ja isegi külastada.

Kreeka mütoloogia järgi oli Hüperborea valguseriik kaugel põhjas. Vana-Kreeka kaartidel paigutati see saladuslik maa Kreekast ja Mustast merest otse põhja – seega enam-vähem Baltimaade, Eesti ja Soome kohale. Kreeklased uskusid, et Apollon talvitub Hüperboreas ning et muusad elavad siin peaaegu aastaringselt. Samuti usuti, et Hüperboreasse ei saa jõuda laevaga ega jalgsi, vaid üksnes läbi õhu (valguskehaga!) lennates. Kreeklaste andmetel elasid hüperborealased igaveses õndsuses ning haigused ja vanadus olid neile tundmatud. Põhiliselt veetnud nad aega muusika, tantsu ja laulu saatel. Seega oli kreeklaste jaoks tegemist müütilise ideaalriigiga – valgustunud ühiskonnaga. Minevikus on ka meie esivanemad selle tasandiga kontakti saanud ning jälgi neist kogemustest leidub meie rahvapärimuses.

„Rännak Hüperboreasse“ teeb nähtavaks ühe kuldajastu energias võnkuva maailma, mis asub meie sisemuses ning on üsna sügavale peidetud. Hüperborea energia on erakordselt kõrge ja puhta vibratsiooniga, mida võib nimetada ka 9. dimensiooni sageduseks. Seepärast on vaja end sellele oskuslikult häälestada. Kui Hüperboreaga sisetasanditel kontakti saate, kaasneb sellega ääretult tervendav, võimas ja õnnestav tunne, mis lahustab kõik takistused ning juhatab meid otse Puhta Maa kogemusse. Hüperborealaste peamiseks sõnumiks on õpetada, kuidas avada oma sisemist potentsiaali, teha omavahel koostööd ja elada harmoonias.

Järgnevad mõned katkendid raamatust „Ürgilm, haldjad, jumalannad ja esivanemad“, et tutvustada Hüperboread ...

"Eestis on ühendus Sise-Maaga ja eriti Hüpeboreaga [looduses] väga tugevalt tuntav, sest Hüperborea eksisteeris siin kunagi füüsilisel tasandil – tõsi küll, väga kaua aega tagasi. Hüpeborealased toimisid algul grupiteadvusena, mis vibreeris väga kõrges sageduses. Ühiselt lõid nad kuldseid eeterkristallist energiakogumeid, mis vastasid vormilt püha geomeetria kaanonile. Need olid esimesed kuldsed linnad – eeterlikud, kuldkristalsed linnad –, mis kiirgasid välja vikerkaarevärvilist valgust. Need linnad ei asunud mitte maapinnal, vaid Maa kohal õhus. Üks selline läbipaistev kuldne linn paiknes kogu praeguse Eesti kohal.

Juba aegade alguses laskus tähtedelt Maa peale hüperborealastest Esivanemate teadvuse kuldne voog. Hiljem ankurdati siia Suurt Keskpäikest kehastava Kuldse Emanda valgus ning väekohtades tegutsesid preestrinnad – päevatarid ja kuutarid –, kes ühendust Algallikaga teatud rituaalide ja maagilise tegevusega pidevalt toimivana hoidsid. Ilmselt usuti, et vaimne päike asub Maa sees ning et tegu on Suure Keskpäikese südame hiilgusega, samal ajal kui väline Päike on vaimse päikese emanatsioon või laps, mis ilmub polaarses maailmas alati koos oma täiendpoole ehk Kuuga. Veelgi hiljem seostati paljud hüperborealaste rituaalsed ja maagilised tegevused igapäevaste toimingutega, nagu ketramise ja kangakudumisega, sest pühade mustrite ja geomeetriliste kirjade taasloomine aitas puhast ühendust hoida ja säilitada.

Pärast viimast jääaega tulid hüperborealastest meistrid tagasi Eestimaale, jääst vabanenud territooriumile. Eestis oli asunud nende muistse päikeseriigi süda ning kuna tegu oli olnud väga kõrges dimensioonis vibreeriva reaalsusega, siis sooviti selles olevaid võimsaid tervendavaid energiapakette säilitada. Siia lubati ka Atlantisest puhtaks jäänud pühitsetuid – tarkusemeistreid –, ning käivitati üks eriline eksperiment, mille käigus loodi ajutiselt kunstlik tasakaal mees- ja naispoole vahel, ühendades Atlantise pühitsetud Hüperborea päritolu naistega. Eksperiment toimis edukalt ning see on meie rahva hingemälus säilinud kui kaotatud õnneaja kauge kaja. Sellele järgnenud kurba langusajastut kirjeldavad aga nii „Kalevala“ kui ka „Kalevipoja“ eeposed, mis seda allakäiguprotsessi mitmesuguste sümbolite abil meile üsna detailselt lahti seletavad.

Kui sureb vana Kalev, kes esindas kuldajastu Atlantise tarkust, saabub Linda ajastu ehk Suure Jumalanna valitsusaeg. Eeposes libisetakse sellest perioodist küll kiiresti üle, kuid tegelikkuses kestis jumalannakultuur aastatuhandeid, enne kui kirgedest pimestatud meespool maailma juhtimise enda kätte võttis. Seega toimisid mees- ja naisaspekt pärast jääaega hüperborealaste juhtimisel ajutiselt üheskoos. Mütoloogiliselt võiks seda nimetada Kalevi ja Linda ajastuks ning tegemist oli tasakaalustatud polaarsustel põhineva kuldajaga, millele järgnes jumalannakultuur ehk Linda ajastu. Suuremad sõjad algul siia ei jõudnudki. Ja kui muu maailm langes pärast Lääne-Rooma riigi lagunemist väga suurde kaosesse, siis siin suudeti vaatamata ajutistele segadustele säilitada hüperborealaste puhast ja kuldset energiat. Sisuliselt oli tegu Kuldse Emanda ehk maa- ja päikesejumalanna püsiva eeterliku kohalolekuga, millest on ähmaseid mälestusi säilinud näiteks Kuldnaisest jutustavates regilauludes, samuti harja kadumise loos, kus Päikest kujutatakse neiuna, kes kammib karjalaste päid. Nii aitas Kuldne Emand looduslikes väekohtades viibijail jumaliku energiaga ühenduses püsida, kuna hari sümboliseerib selles kontekstis Suure Keskpäikese kiiri ning ühendust Algallikaga.

Meie esivanemad tajusid hüperborealasi nii Maa sees kui Maa kohal elavatena, kuid ristiusuga kaasnes Maa tembeldamine ebapuhtaks ning see sulges Sise-Maa väga paljude jaoks. Alles nüüd, taastades oma kunagist ühendust Maaga ja Maa südames oleva allikaga, avanevad meie ees taas Hüperborea väravad. Hüperborea võib ilmuda igaühe jaoks täiesti erineval viisil – vastavalt sellele, mida keegi parajasti vajab, sest seal on tallel praktiliselt kõik, mida me nii rahvana kui üksikisikutena oma hinge tervendamiseks vajame. Hüperboreast leiame teadmised, kuidas tervendada oma sisemist jumalannat ning äratada enese sees Suure Jumalanna päikese-, kuu- ja täheaspekte. Ka meeste jaoks on siin peidus võimsad teadmised ja tarkus, mis aitavad taastada ühendust jumaliku meesaspektiga, sisemise meistri ja õpetajaga, rahumeelse sõdalasega, kelle sees on Maa ja Taevas, kõik elemendid, samuti päike, kuu, tähed ja ilmaruum omavahel tasakaalu viidud. Selline mees austab Suurt Jumalannat ning seetõttu on tema ees avatud ka kõik universumi teadmised, tarkus ja vägi. Kuigi Hüperborea on puhas maailm, mida võime tajuda meie planeedi kõrgema teadvuse osana, eksisteerib see kõrgsageduslik maailm ka meie sisemuses. Olles maapinnal elanud hüperborealaste järeltulijad, elab meie rakumälus mälestus valgustunud ühiskonnast, ununenud teadmistest ja mõõtmatust kosmilisest tarkusest, mida alles tulevikus tõeliselt hoomama hakkame.

Meie pärand ja selles peituv energia on tulevaste põlvede jaoks erakordselt tähtis. Kui me selle enda sees elustame, on võimalik seda ka tuleviku tarbeks talletada. Siis saavad tulevased põlved meie poolt jäetud energiapakette lahti harutada ning neid kasutada, et saada toetust ja abi, kui nad soovivad luua Maa peale puhast elukeskkonda ning rahulikku, turvalist ja armastusega täidetud maailma. Hüperborealased ütlevad, et tulevase kuldajastu võtmeks on see, et naised leivad üles oma tõelise väe, taastades ühenduse Suure Jumalannaga. Sellega kaasneb loomulik tervendamisvõime ja tarkus, samuti oskus hoida koos perekondi ja tervendada terveid suguvõsasid. Siis tervenevad ka mehed ning neis olev vägi ja tarkus tulevad taas esile ja puhkevad õitsele. Nii saab see võimas potentsiaal, mis meie rahvas peitub, maailmas nähtavaks. Kui Hüperborea energia meis ärkab, siis peitub siin vägi lisada suuremasse tervikusse midagi olulist, mis praegusest maailmast puudub.

Meil tuleb kujustada Puhast Maad ja saabuvat kuldajastut ning hoida kogu inimkonna jaoks alal positiivse tuleviku nägemust. Kõrgema tuleviku visualiseerimine on võimas praktika, mille abil saadame välja tervendavaid valguselaineid. See lahustab palju negatiivset karmat ja inimkonna poolt loodud raskeid mõttemustreid. Meie mõtte- ja südamejõud määravad Maa, looduskeskkonna ja elavate olendite saatuse. Tulevik on meie kõikide kätes ... "

21.04.19 toimuva seminari eesmärk on teha kogemuslikult tutvust selle valgustunud ühiskonna energiaga, mis on ideede maailmas tugevalt tuntav. Seetõttu on meil võimalik end sellele häälestada ja Hüperboread  enda jaoks avastama asuda.
 

Seminari viib läbi Riina Grethiel.

Alustame kell  12.00  ja lõpetame orienteeruvalt kell 17.30.

OLETE OODATUD!
 

Lähem info ja registreerimine e-maili teel: valgusesaar@valgusesaar.ee

TAGASI LOOMISEKOOLI LEHELE

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt