Riina Grethieli seminar

GEOMEETRILINE KIRI EESTI MUINASPÄRANDIS
ehk milliseid lugusid jutustavad meie mustrid ja sümbolid

Meie maailm avardub ja terveneb, kui peatume keset igapäevaelu saginat ning avame end ürgilma ääretusele. Lõdvestudes teadlikult kõrgemasse teadvuseseisundisse, saab inimsüdames peituv algoleku valgus nähtavaks ja kogetavaks ning ka erinevad elemendid meie sees liiguvad tasakaalu. Tekib ruum, mis võimaldab kokkupuudet kõrgema teadvustasandiga ning just sellele viitavad kosmilist korda ja harmooniat  väljendavad geomeetrilised kirjad meie muinaspärandis. Kuna neisse mustritesse ja kirjadesse talletatud vibratsioon on sageli ülikõrge sagedusega, on paljude mandalalaadsete ornamentide vaimne tähendus tavateadvuse tasandil varjatud või unustusehõlma vajunud. Seega, et geomeetrilist kirja lugema hakata, tuleb meil oma teadvustasandit oluliselt tõsta ning siseneda südame ajatusse ruumi. Alles siis hakkavad mustritesse talletatud tarkus ja erilised tähendusväljad arusaadavaks muutuma.

Meie vanemas pärandis leidub geomeetrilisi kirju ja ornamente, mille erakordne ilu ja detailirohkus viitab nii matemaatilisele mõtlemisele kui vapustavale kunstiandele. Lisaks keerukalt kaunistatud rahvarõivastele kohtame ka igapäevaseid tarbeesemeid – nagu vaalikurikad, vöömõõgad, koonlalauad, riidekirstud ja kirikannud –, mis on ehitud uskumatult võimsate sümbolitega. Selliste kirjade loomine oli meistrite jaoks sügavalt meditatiivne protsess, mille käigus sümbolitesse peidetud informatsioon kollektiivsest alateadvusest pinnale murdis ning Esivanemate väe ja tarkuse äratas. Tegu võis olla ka omamoodi praktikaga, mis võimaldas genereerida kõrgemaid energiaid ning neid esemetesse talletada. Nii omandasid igapäevased tarbeesemed maagilise ja tervendava toime, mis aitas nende kasutajatel universumi saladusi lahti mõtestada.


Koonlalaud

Geomeetria tundmine viitab meie Esivanemate võimele suhestuda kogu kõiksustervikuga ja haarata selles toimuvaid protsesse. Nende loodud mustrid ja sümbolid jutustavad lugusid ning edastavad vaimseid sõnumeid, millest me tänapäevalgi palju abi ja tuge võime saada. Nimelt on püha geomeetria sageli sümboolne väljendus teadvuse, keha ja vaimu arenguteele. Elav geomeetria ei põhine kunagi üksnes staatilistel kujunditel, vaid on orgaaniline, pidevas muutumises olev protsess – Elu ise –, mis ilmub lakkamatult puhtast algolekust ning areneb ja transformeerub üha keerukamateks ja täiuslikumateks vormideks, naastes seejärel uuesti lihtsuse juurde, kuni viimaks tagasi algolekusse lahustub.
 

Mandalalaadne ripats muinasajast

Kuna meie muistsete Esivanemate vanimad kirjad olid pühageomeetrilised mustrid, siis talletati nende vaimsed teadmised just geomeetrilise ornamendi abil, millega hiljem ka rahvariideid, ehteid ja tarbeesemeid kaunistati. Meil tuleks vaadelda selliseid esemeid tekstidena, millesse on peidetud palju olulist informatsiooni. Lisaks sellele genereerivad geomeetriliste mustritega kaunistatud esemed väga puhtaid ja ülendavaid vibratsioone, kaitsevad kandjat või kasutajat ning toimivad vastavalt vajadusele abivahenditena nii enesetervendamisel kui õitsengu ja heaolu suurendamisel.

Seto puusaräti kiri

Muistsed inimesed vaatlesid geomeetrilisi kujundeid kui sümboleid, mille abil sai kirjeldada universumit. Kuna teati, et universum on elav teadvusväli, olid kujundid omamoodi keeleks, mille abil see universaalne teadvus inimestega suhelda sai. Paljude traditsioonide sümboolikas olid kesksel kohal kuldajastut võnkeid genereerivad geomeetrilised konstruktsioonid ning Eestimaal säilinud pärand on väga rikkalik. Nii mütoloogia kui sakraalne sümboolika viitavad siin alati kahte liiki energia omavahelisele dünaamikale ning Maa ja Taeva või jumaliku nais- ja meesaspekti rituaalse harmoniseerimise ja ühtesulatamise abil loodud võimsale vaimsele energiale, mis tõi õitsengut ümbritsevale maailmale ning edastas nii tervendust kui ka rahu- ja õnnevibratsioone.


Selle seminari eesmärgiks on vaadelda praktilisel viisil meetodeid, kuidas Eestimaa iidset geomeetrilist pärandit lahti mõtestada ja sinna peidetud tekste lugema õppida. Kuna siinne aluspõhi on väga sügav ja puhas ning täiesti teistsugune kui kogu tehniliselt manipuleeritud maailm, millega tänapäeval harjunud oleme, siis on ka geomeetriliste mustrite, kirjade ja mandalate vaimne tähendus üsna sügavale peidetud ning meil tuleb oma sagedust oluliselt tõstma, et neis sisalduv tarkus mõistetavaks saaks. Seega on mustrite tõlgendamise näol tegemist ka omamoodi kanaldamisega.

  • Avame end Algallika tervendusele ning suundume puhtasse algolekusse, et leida omaenda teadvuse seest võtmeid meie muistses pärandis leiduvate visuaalsete sümbolite ja kujundite lahtimõtestamiseks.
     

  • Võtame praktilisel viisil läbi olulisemad baasmustrid ja nende tähtsamad kombinatsioonid ning keskendume geomeetrilise kirja mõtestatud tõlgendamisele.
     

  • Vaatleme, millised mustrid ja sümbolid võiksid olla abiks, kui soovime luua oma ellu rohkem vabadust, harmooniat, küllust, rahu ja tasakaalu.
     

OLETE OODATUD!

Seminari viib läbi Riina Grethiel.

Alustame kell  12.00  ja lõpetame orienteeruvalt kell 17.30.

Lähem info ja registreerimine e-maili teel: valgusesaar@valgusesaar.ee


 

Geomeetrilise kirja kohta vt ka:

Riina Grethiel Leppoja

ÜRGILM, HALDJAD, JUMALANNAD JA ESIVANEMADTAGASI LOOMISEKOOLI LEHELE

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt